Home Nyheter RA-patienter i stort behov av nya behandlingsalternativ

RA-patienter i stort behov av nya behandlingsalternativ

RA

RA-patienter i stort behov av nya behandlingsalternativ

5 maj, 2022

Efter FDAs säkerhetsvarningar ser man ett skifte bort från JAK-hämmare för behandling av reumatoid artrit. Förändringarna på marknaden, och det kvarstående behovet av nya behandlingsalternativ, belyser möjligheterna för RA-läkemedel under utveckling med nya verkningsmekanismer.

Reumatoid artrit (RA), även kallat ledgångsreumatism, är en kronisk inflammatorisk sjukdom som orsakar svullnad, värk och ömhet i lederna. Sjukdomen går än så länge inte att bota, men behandling med olika läkemedel, ofta i kombination med varandra, kan mildra symtomen.

De läkemedel som finns att tillgå idag är främst kortison, antireumatiska läkemedel (Disease-Modifying Antirheumatic Drugs – DMARDs) och biologiska läkemedel. Metotrexat, som är en DMARD, har varit första linjens behandling i många år. Patienter som har provat metotrexat och andra konventionella DMARD utan resultat kan bli hjälpta av biologiska läkemedel eller JAK-hämmare.

Black Box-varningar för JAK-hämmare

JAK-hämmare är en relativt ny läkemedelsgrupp för behandling av kroniska inflammatoriska sjukdomar som verkar genom att blockera aktiviteten hos ett enzym som kallas januskinas som spelar en viktig roll i inflammationsprocessen. De kan intas i tablettform och förskrivs särskilt till patienter som inte är hjälpta av de annars dominerande och biologiska TNF-hämmarna.

Pfizers tofacitinib (Xeljanz) var den första JAK-hämmaren som godkändes av FDA 2012, följt av Eli Lillys baricitinib (Olumiant) 2018 och sedan AbbVies upadacitinib (Rinvoq) 2019.  Efter lanseringarna har det dock visat sig att JAK-hämmare är förknippade med biverkningar som riskerar patientens säkerhet, vilket gjorde att FDA uppdaterade sina säkerhetsvarningar för hela läkemedelsklassen i september 2021.

Uppdateringen grundade sig på resultaten från en post-marketing study som visade att Xeljanz ger en ökad risk för hjärtattack, stroke, cancer och blodproppar. FDA beslutade att etiketterna för samtliga JAK-hämmare skulle uppdateras med så kallade black box-varningar för att uppmärksamma läkare och patienter på dess potentiella biverkningar. Detta gäller även Olumiant och Rinvoq, trots att dessa läkemedel inte utvärderades i studien, men eftersom de baseras på en liknande verkningsmekanism som Xeljans och därmed kan antas ha liknande säkerhetsrisker.

Efter FDAs besked har även den europeiska läkemedelsmyndighetens (EMA) säkerhetskommitté, PRAC, påbörjat en granskning av säkerheten för JAK-hämmare.

Förskrivningen av JAK-hämmare tappar

Den amerikanska marknaden för behandling av RA har varit relativt stillastående under de senaste åren, med små förändringar i förskrivningsvanorna hos läkarna och en brist på marknadslanseringar. Nu kan man dock notera en tydlig förändring på marknaden, särskilt i användningen av JAK-hämmare. Detta antas vara en direkt följd av FDAs säkerhetsvarningar som verkar ha befläckat Xeljanz rykte och hela JAK-klassen som sådan.

Nästan hälften, 49 procent, av reumatologerna minskade sin förskrivning av Xeljanz de senaste tre månaderna, enligt Spherix Global Insights rapport för första kvartalet 2022. Nedgången i förskrivningen av Rinvoq och Olumiant var inte lika markant under perioden – strax under 25 procent av reumatologerna minskade sin användning av dessa JAK-hämmare.

När förskrivningen av JAK-hämmare nu minskar så kvarstår ett stort behov av nya alternativ för de RA-patienter som inte svarar på befintliga terapier, vilket är cirka 30-40 procent av patienterna.

TNF-hämmare dominerar marknaden

Medan användningen av JAK-hämmare minskar fortsätter den biologiska läkemedelsklassen TNF-hämmare att dominera den amerikanska marknaden. Här behåller AbbVies injektionsläkemedel Humira en stark position som marknadsledande, även fast denna behandling också är förknippad med vissa biverkningar.

När Spherix tillfrågade reumatologerna vilket läkemedel som de senast skrev ut ett recept för svarade 29 procent Humira. Under nästa år kommer dock Humiras första biosimilarer att lanseras i USA, vilket skärper konkurrensen på en redan tät och komplex marknad för behandling av RA.

Nordiska bolag med nya RA-läkemedel i pipeline

Marknaden för RA-behandlingar växer – analysfirman GlobalData uppskattar att den ska omsätta 29,1 miljarder USD år 2029 på de åtta ledande läkemedelsmarknaderna i världen (US, EU4, UK, Japan and Australia).

Även om det idag finns en mångfald av godkända RA-läkemedel på marknaden, är behovet fortfarande stort av säkrare och mer effektiva behandlingar av RA, samt nya behandlingsalternativ för de som inte svarar på dagens tillgängliga mediciner. På den nordiska bioteknikkartan finns flera bolag som fokuserar på just detta. Ett av dem är Umeåbaserade Lipum som befinner sig i sen preklinisk fas med den biologiska läkemedelskandidaten SOL-116, en antikropp som blockerar Bile-Salt Stimulated Lipase som är en tidigare förbisedd målmolekyl i immunförsvaret.

Ett annat är SynAct Pharma, som har rapporterat positiva fas IIa-data för läkemedelskandidaten AP1189 som selektivt aktiverar melanokortinreceptorer, vilket ska både bromsa utvecklingen av själva inflammationen och bidra till snabbare läkning.

I Malmö utvecklar Cyxone läkemedelskandidaten Rabeximod, som också befinner sig i fas II. Rabeximod riktar in sig mot inflammatoriska makrofager, en typ av vit blodkropp som spelar en central roll i inflammationsförloppet.

Hur dessa och andra projekt inom området utvecklar sig kommer BioStock tillsammans med patienter och läkare att följa noga.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev