Home Intervjuer Emplicure ångar vidare mot viktiga milstolpar i Amp01 och Empli03

Emplicure ångar vidare mot viktiga milstolpar i Amp01 och Empli03

Emplicure ångar vidare mot viktiga milstolpar i Amp01 och Empli03

5 maj, 2022

När Emplicure rapporterar av årets första kvartal ligger tonvikten på förberedelserna inför deras farmakokinetiska studie med huvudprojektet Empli03. Formuleringen har färdigställts, dokumentation, metoder och specifikationer har överförts till deras forskningspartner (CRO/CDMO i Storbritannien och den aktiva ingrediensen finns på plats inför tillverkningen. Samtidigt fortsätter satsningarna med nikotinprodukterna inom projektet Amp01. BioStock pratade med bolagets vd Torbjörn W. Larsson för att få en kommentar kring inledningen av året.

Uppsalabolaget Emplicure kombinerar godkända läkemedelssubstanser med sina patenterade biokeramiska plattformar för att skapa nya och förbättrade läkemedel med egenskaper som till exempel skräddarsydda frisättningsprofiler. I huvudprojektet Empli03 utvecklas en tablett där bolagets biokeramiska material kombineras med opioiden buprenorfin för behandling av kronisk smärta. Målet är att kunna erbjuda en smärtstillande och patientkontrollerad behandling som är svårare att missbruka än dagens läkemedel.

Årets kanske mest betydande milstolpe för projektet är höstens farmakokinetiska studie. Där ska man säkerställa att upptag och eliminering av buprenorfin för att dokumentera Empli03s frisättningsprofil.

Gör sig redo inför höstens farmakokinetikstudie

I rapporten för det första kvartalet understryker Emplicure att man nu färdigställt slutlig formulering som är tänkt att användas i studien. Brittiska produktions- och forskningspartnern Quotient Sciences har kontrakterats för tillverkning av tabletter samt för genomförande av själva studien.

Den farmakokinetiska studien är planerad att starta under det tredje kvartalet i år och är tänkt att genomföras på tolv friska frivilliga försökspersoner. Deltagarna kommer att få en engångsdos av Empli03 och därefter följas under 72 timmar där man mäter koncentrationen av buprenorfin i blodet. Resultatet av studien kommer att presenteras under hösten, följt av diskussioner med såväl FDA som potentiella partners.

Emplicure har också gjort betydande patentframsteg under de senaste månaderna, läs mer om detta här.

Allt närmre konsument med Amp01

I projektet med Amp01, som drivs i det helägda dotterbolaget Amplicon, utvecklas tobaksfria nikotinprodukter, där förhoppningen är att den skräddarsydda frisättningen av såväl nikotin som smakämnen ska falla konsumenten i smaken. Emplicure befinner sig mitt i marknadsföringsarbetet där två produkter med olika smaker och frisättningsprofiler kommer att visas upp på Global Forum on Nicotine i Warszawa i juni. Samtidigt fortsätter licensieringsdiskussionerna med flera intressenter.

Under det gångna kvartalet har man arbetat med att ta fram de smaker som ska ingå i den slutliga produkten. Man har även genomfört pilotkörningar i större skala på olika produktionsmetoder för att se hur man på bästa sätt kan skala upp produktionen till industriell skala.

Hör Amplicons ordförande Tomas Hammargren berätta mer här.

Aktuella med lösen i TO1

Tittar vi lite närmre på den finansiella delen av Emplicures kvartalsrapport ser vi ett resultat efter skatt på -7,3 Mkr, vilket vittnar om en rejäl tempoökning jämfört med samma period förra året då resultatet landade på -1,3 Mkr. De likvida medlen vid periodens utgång uppgick till cirka 16,5 Mkr, vilket sätter fokus på den fortsatta finansieringen i bolaget.

Emplicure är i skrivande stund aktuell med lösen i teckningsoptionen TO1, som har lösenperiod 29 april – 13 maj. Likviden är tänkt att gå till att hålla uppe tempot i utvecklingen av Empli03 samt att färdigställa färdig produkt och jobba vidare med affärsutveckling inom Amp01-projektet och utveckla projektportföljerna i både Amplicon och Emplicure.

Vd kommenterar

I samband med rapporten kontaktade BioStock Emplicures vd Torbjörn W. Larsson för en kommentar kring kvartalet som gått.

Emplicures VD Torbjörn Larsson
Torbjörn W. Larsson, vd, Emplicure

Först och främst, hur skulle du vilja sammanfatta det första kvartalet 2022?

– Första kvartalet gick riktigt bra. Det var många enskilda delar som skulle komma på plats och på relativt kort tid inom våra båda huvudprojekt, och organisationen levererade med bravur!

– Vi har bra driv framåt inom både Amp01 och Empli03. Stora projekt kommer alltid med utmaningar i olika former, t.ex. att styra externa resurser och manövrera efter yttre faktorer man inte kan påverka.

Läser man rapporten för årets första kvartal kan man konstatera att ni har ökat tempot jämfört med för ett år sedan. När det gäller kostnadsbilden, hur ser du att den utvecklar sig framöver?

– Kostnadsbilden har ökat i takt med att vi satsar och accelererar verksamheten och med att vi fortsätter bygga en organisation som är anpassad för sina uppgifter. I takt med att den kliniska studien för Empli03 framskrider och att Amplicon utvecklas så ökar också våra kostnader. I emissionen innan vår IPO förra sommaren tog vi in pengar för att just bygga organisationen, ta Empli03 in i klinik och fortsätta utveckla Amplicon, så vi följer plan.

– Båda våra huvudprojekt, Amp01 och Empli03, är långt gångna i sina respektive planer och vi rör oss hela tiden framåt och uppåt i värdekedjan.

När det gäller licensdiskussioner kring Amp01 så har ni tidigare uttryckt att samtal förs med ett stort internationellt nikotinbolag. I den senaste uppdateringen nämner ni att diskussioner förs med flera intressenter. Hur har intresset kring projektet utvecklats?

– Amp01 är ju en vit nikotinprodukt i påse att lägga under läppen och om vi tittar lokalt i Sverige är det ett produktsegment som i verkligen skulle kunna definieras som ”Red Ocean”, det vill säga extremt konkurrensutsatt. En titt på snushyllan i valfri kiosk eller bensinstation kan framkalla beslutsångest hos även den mest inbitne snusaren.

– Hela fördelen med Amp01 är att den inte är ”ytterligare en vit snuspåse”. Vi presenterar en internationell produkt och som beter sig helt annorlunda när det gäller frisättning av nikotin och smak.

– Med detta sagt och utan att säga för mycket kan vi konstatera att Amp01 rönt stort intresse både från bolag som idag inte har egna vita nikotinprodukter och från bolag som redan har det.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev