Home Nyheter Sprint Bioscience lanserar NIMA på BIO International

Sprint Bioscience lanserar NIMA på BIO International

Sprint presenterar målprotein i NIMA-programmet

Sprint Bioscience lanserar NIMA på BIO International

5 maj, 2022

Det har gått lite mer än ett halvår sedan Huddingebaserade Sprint Bioscience tillkännagav sitt senaste utvecklingsprojekt NIMA. Nu väljer bolaget att lätta lite mer på locket genom att avslöja vilket målprotein läkemedelsprogrammet riktar sig mot. Officiell lansering kommer att ske på BIO International som det här året hålls i San Diego 13-16 juni. BioStock kontaktade Martin Andersson, som är vetenskaplig chef på Sprint Bioscience för att få veta mer.

Sprint Bioscience fokuserar på framtagningen av prekliniska läkemedelsprojekt som riktar sig mot behandling av cancer. Målet är att nå utlicensiering i projekten redan i den prekliniska fasen, där partner tar vid och bekostar utvecklingen fram till ett eventuellt godkännande.

Flyttar fram positioner

Efter förra årets nyemission och licensavtal med amerikanska Deciphera Pharmaceuticals har Sprint Bioscience flyttat fram sina positioner och ökat takten i sin utveckling. Tanken är att den högre takten ska kunna generera fler program och i förlängningen fler avtal. Bolaget har tidigare kommunicerat att man har kapacitet att addera ett nytt program varje år till den interna pipelinen och i höstas kom turen till NIMA.

Alla bolagets läkemedelskandidater tar sikte på och hämmar målproteiner som på ett eller annat sätt har en roll att spela i olika cancerformer. I fallet med NIMA har det nu blivit dags för avtäckning av det tills nu hemliga målprotein som bolaget siktar in sig på.

Programmerar om mikromiljön

Nicotinamide N-methyl transferase (NNMT) är ett protein som finns naturligt i fettceller och i levern och som är inblandat i kroppens metaboliska reglering. Proteinet är involverat i flera processer som spelar en viktig roll för cancercellers överlevnad, där höga nivåer har visat sig leda till epigenetisk omprogrammering i cancertumören, det vill säga att avläsningen av cellernas DNA förändras.

Detta har visats gynna tumörtillväxt och bidrar även till utsöndringen av ett ämne som inaktiverar funktionen hos immunceller i tumören. Det har även visats att det utsöndrade ämnet påverkar CAR-T-cellers förmåga att döda tumörceller, vilket enligt bolaget pekar mot en möjlighet att kombinera NNMT-inhibitorer med CAR-T-behandlingar.

Potential inom glioblastom och magsäckscancer

Bland de cancerindikationer som pekas ut som särskilt relevanta inom NIMA-programmet hittar vi magsäckscancer, äggstockscancer och glioblastom, där överuttryck av NNMT visat sig vara förknippat med sämre överlevnad. Framförallt lyfter man fram glioblastom och magsäckscancer som särskilt intressanta indikationer att utforska – båda med stora patientunderlag och en dålig generell överlevnad.

Lanseras på BIO International

I och med avtäckningen av målproteinet har det blivit dags att lansera NIMA-programmet ut mot kund, vilket kommer att ske på partneringmötet BIO International, som hålls den 13 – 16 juni i San Diego, USA. BioStock kontaktade Sprint Biosciences vetenskapliga chef Martin Andersson för att få veta mer.

Martin Andersson, forskningschef Sprint BioScience
Martin Andersson, forskningschef Sprint BioScience

Ni har nu kommit så långt i NIMA att ni avslöjar målproteinet som ni riktar er mot.  Vad är det som gör att ni nu är redo att avslöja målproteinet?

– För att inleda affärsdiskussioner behöver vi kunna namnge målproteinet och vi har nu nått en punkt där vi känner oss trygga med det försprång vi nu har så att potentiella partners väljer att samarbeta med oss snarare än att försöka starta ett eget program.

Hur ser strategin för att marknadsföra programmet ut?

– Givet att vi lyckats utlicensiera de projekt vi startat hittills så ser vi ingen anledning att ändra på vårt koncept, vilket till stor del består av att åka på partneringmöten och presentera projektet för vårt nätverk inom den globala läkemedelsindustrin.

Utöver sin roll i cancer, har NNMT-proteinet även visat sig spela roll för insulinkänslighet. Finns det en möjlighet att programmet i framtiden även kan riktas mot behandling av diabetes?

– Vi kommer att fokusera på vår specialitet som är onkologi, men om en partner vill utöka även med andra indikationer så finns det ju absolut en möjlighet till det.

Det är ju första gången sedan pandemin slog till som BIO International hålls live. Vilka förväntningar har du på konventet i år?

– Vi det här laget finns det många i industrin som är väldigt sugna på att träffas ”in real life”. Det finns ett stort intresse för att licensiera in program, så jag förväntar mig att det kommer vara väldigt många delegater på konferensen, i synnerhet från USA.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev