Cyxone växlar upp utvecklingstakten

Bioteknikbolaget Cyxone gick stärkta in i 2020 då bolagets båda läkemedelskandidater, T20K och Rabeximod, uppnå viktiga kliniska delmål förra året. Med hjälp av ett gott utfall för teckningsoptionen av serie 3,... LÄS MER!

Cyxone i nytt avtal inför fas IIb

Manegen är krattad för starten av Cyxones fas IIb-program med Rabeximod mot ledgångsreumatism. Häromveckan tecknades ett avtal med en brittisk CRO som kommer att utföra de toxikologiska studier som krävs för at... LÄS MER!

Allt om Cyxones noteringsemission

Biomedicinbolaget Cyxone utvecklar en växtproteinbaserad läkemedelskandidat kallad T20K, som i prekliniska djurstudier har visat sig hämma både multipel skleros (MS) och ledgångsreumatism, utan de biverkningar ... LÄS MER!