Home Intervjuer Cyxone kommenterar det kliniska samarbetet i Storbritannien

Cyxone kommenterar det kliniska samarbetet i Storbritannien

Cyxone kommenterar det kliniska samarbetet i Storbritannien

Cyxone kommenterar det kliniska samarbetet i Storbritannien

28 mars, 2024

Cyxone har ingått ett forskningssamarbete med en erkänd brittisk forskargrupp i Glasgow med målet att genomföra en explorativ fas II-studie med rabeximod i patienter med ledgångsreumatism. BioStock kontaktade vd Carl-Magnus Högerkorp, som bland annat framhåller forskargruppens samarbete med universiteten i Birmingham, Newcastle, och Oxford inom området.

De patienter som lider av reumatoid artrit (RA) kan inte idag räkna med att deras sjukdom ska botas. RA innebär en inflammation i lederna som obehandlat ofta leder till nedbrytning av ben och brosk, funktionsnedsättningar, smärta, stelhet och kronisk trötthet.

Eftersom det inte finns några botande behandlingar behandlas dessa patienter istället med symtomlindrande läkemedel. Bland dessa räknas NSAID (icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel) och kortikosteroider som ska ge effekt på kortare sikt och sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel, DMARDs, vars effekt kan mätas först efter en tids behandling.

Cyxone vill erbjuda ett bättre behandlingsalternativ

Malmöbaserade Cyxone har identifierat problematiken med att väldigt många RA-patienter, uppemot 40–60% av dem som behandlas med TNFα-blockare successivt slutar att svara på behandlingen och det är således denna grupp av patienter som bolaget har siktet inställt på.

Bolagets pipeline består dels av huvudkandidaten rabeximod för behandling av ledgångsreumatism (reumatoid artrit, RA), dels T20K för behandling av multipel skleros (MS). Just nu befinner sig bolaget i klinisk fas II-utveckling med målet att erbjuda bättre behandlingar än dagens DMARD:s såsom TNFα-hämmare.

Nytt samarbete i Storbritannien

Nyligen identifierade Cyxone det biologiska målproteinet för rabeximod, vilket gav en mer detaljerad inblick i verkningsmekanismen, d.v.s. hur kandidaten påverkar de proinflammatoriska cellerna.

Att ha en god bild av verkningsmekanismen är viktigt för att komma vidare i partnerdiskussioner. Detta visade sig stämma denna veckan när ett samarbete ingicks med forskare vid School of Infection & Immunity, University of Glasgow, under ledning av professor Iain McInnes. Målet med samarbetet är att genomföra en explorativ fas II-studie med rabeximod i patienter med ledgångsreumatism.

Enligt Cyxone är detta en av de främsta centren i världen beträffande forskning kring RA och andra immunrelaterade inflammatoriska sjukdomar.

I ett pressmeddelande uttryckte professor Iain McInnes sitt intresse att utröna fler detaljer kring rabeximods verkningsmekanism:

»Vi är glada över att inleda detta forskningssamarbete med Cyxone-teamet. Det är ett mycket intressant projekt som vi ser framför oss. Och efter att ha följt utvecklingen av rabeximod genom åren ser jag fram emot att nu lära mig mer om hur molekylen fungerar mer i detalj«

Cyxones vd Carl-Magnus Högerkorp
Carl-Magnus Högerkorp, vd Cyxone

Vd kommenterar

BioStock kontaktade Cyxones vd Carl-Magnus Högerkorp för att få veta mer om samarbetet.

Hur kom detta samarbete till och vilken betydelse har er senaste forskning spelat för att det blev av?

– Det är otroligt spännande att få till stånd detta samarbete med gruppen i Glasgow. Professor McInnes är en världsledande reumatolog och mycket tongivande forskare inom fältet som starkt influerat den nya inriktningen på forskningen inom immunmedierade inflammatoriska sjukdomar med tonvikt på precisionsmedicin. Gruppen i Glasgow ligger också i framkant i forskningen kring makrofagers betydelse RA. Flera mycket betydelsefulla vetenskapliga studier har därför kommit från gruppen genom åren.

– I linje med vår strategi att genomföra studier med ledande kliniker förde vi en dialog med professor McInnes och flera av hans kollegor, där vi började diskutera en explorativ studie utifrån det ramverk för precisionsmedicinsstudier som de genomfört de senaste åren. Eftersom Glasgow gruppen också har ett starkt intresse i makrofagers reglering och hade kännedom om rabeximod sedan tidigare kom vi att gemensamt se värdet av att genomföra studier tillsammans.

Kan du berätta lite mer om forskargruppen i Glasgow men även om konsortiet RACE och vilken roll Cyxone kommer att spela här.

– Glasgow är en del av RACE konsortiet som utgörs av andra mycket starka forskningsmiljöer kopplade till universiteten in Birmingham, Newcastle och Oxford. Flera av experterna i detta konsortium har även konsulterats under diskussionerna som lett fram till samarbetet. Det finns bland dessa ett delat intresse kring hur rabeximod reglerar makrofager så vi ser stort intresse från RACE medlemmarna för studien vi planerar med Glasgow.

Ni ska genomföra en explorativ fas II-studie med rabeximod i patienter med ledgångsreumatism. Kan du berätta om hur detta kommer att genomföras samt hur tidsplanen ser ut?

– Vi har i linje med vår nya strategi riktat in oss på ett nytt patientsegment som vi nu avser att titta närmare på i explorativa studier. Förberedelserna pågår och när all dokumentation är på plats ska en formell ansökan till brittiska läkemedelsmyndigheter göras. Tanken är att vi ska genomföra en öppen klinisk studie där vi i detalj kommer att dokumentera hur rabeximod fungerar i patienter med RA.

– Syftet med studierna är att ge väsentligt ökad kunskap kring läkemedlet för att på så sätt underlätta den fortsatta utvecklingen samt att skapa en bra bas för diskussioner med strategiska partners.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev