Home Nyheter Cereno Scientific stärker IP-skydd i Europa

Cereno Scientific stärker IP-skydd i Europa

CerenoPatentEurope

Cereno Scientific stärker IP-skydd i Europa

4 mars, 2022

Det svenska bioteknikbolaget Cereno Scientific har idag tre patentfamiljer som skyddar dess ledande läkemedelskandidat CS1. Sammantagt innebär de tre familjerna att bolaget har ett bra IP-skydd på de flesta stora internationella marknaderna. I veckan kom beskedet att bolaget beviljats ytterligare ett patent inom den andra patentfamiljen i Europa, som nu täcks av två av de tre patentfamiljerna.

I takt med att Cereno Scientific går vidare med sin kliniska fas II-studie där huvudkandidaten CS1 utvärderas inom pulmonell arteriell hypertension (PAH) fortsätter immateriella rättigheter att vara ett centralt fokus för bolaget. Med kommersialisering av CS1 på horisonten kommer ett starkt IP-skydd att optimera läkemedelskandidatens kommersiella värde när Cereno avancerar utvecklingen.

Tre patentfamiljer skyddar CS1

Inför initieringen av fas II-studien hade Cereno i slutet av förra året säkrat patentskydd för CS1 på de flesta stora marknader, inklusive Europa, USA, Japan, Ryssland, Kanada och Australien. Totalt har Cereno tre patentfamiljer för CS1.

Det senaste IP-beskedet kom i januari i år, då Cereno beviljades ett patent i Japan inom den tredje patentfamiljen. Läs mer här.

Utökning av europeiskt IP-skydd

CS1:s första patentfamilj erhöll flera europeiska patent förra året – närmare bestämt i 15 länder. I veckan meddelade Cereno att Europeiska patentverket (EPO) beviljat patent även för CS1:s andra patentfamilj. Det nya patentet kommer att gälla till och med 2035, med möjlighet till en förlängning på upp till fem år.

Beskedet kom efter en samordnad genomgång och utvärdering av EPO å samtliga medlemsländers vägnar. Nu följer enskilda registreringsprocesser för nationella patent i de EPO-medlemsländer som Cereno väljer ut.

Cereno Scientifics vd Sten R Sörensen kommenterade den fortsatta expansionen av bolagets immateriella rättigheter i ett pressmeddelande:

»Det gläder mig att se patentskyddet för CS1 stärkas än mer i Europa, som är en av de största läkemedelsmarknaderna i världen. Mot bakgrund av patentskyddet i Australien, Kanada, Japan, Ryssland och USA kan jag konstatera att vi bygger upp en stark patentposition för CS1.«

Prekliniskt IP-skydd

I takt med att Cereno Scientific fortsätter att stärka sina immateriella rättigheter kring CS1 har bolaget lagt grunden för en utökad pipeline genom att diversifiera sin kandidatportfölj med två nya prekliniska program: CS585 och CS014. Ta del av de senaste uppdateringarna kring dessa program här.

Målet är att man inom respektive program ska kunna avancera en läkemedelskandidat till fas I efter en 24 månader lång preklinisk utvärderingsperiod som inleddes under andra kvartalet 2021. Det innebär att till 2023 skulle Cereno Scientific kunna ha tre kliniska program samt potential för kommersialisering av kandidater längre fram.

I ljuset av detta är det värt att notera att bolaget i september i fjol kunde tillkännage det första patentet för CS585-programmet, som dessutom täcker den strategiskt viktiga USA-marknaden. Med tanke på bolagets ivriga strävan mot stärkta immateriella rättigheter har vi sannolikt ytterligare patentbesked att vänta, såväl inom de prekliniska programmen som för CS1.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev