Home Nyheter Cereno Scientific når milstolpe med CS014

Cereno Scientific når milstolpe med CS014

Cereno Scientific reaches milestone with CS014

Cereno Scientific når milstolpe med CS014

1 februari, 2022

Nya data från det prekliniska CS014-programmet har utlöst en milstolpsbetalning från Cereno Scientific till Emeriti Bio samt lett till en ny patentansökan. Beskeden utgör betydande framsteg för programmet, som syftar till att utveckla nya och bättre behandlingar för hjärt-kärlsjukdom.

Samtidigt som Cereno Scientific avancerar mot en fas II-studie med bolagets ledande läkemedelskandidat CS1 i den sällsynta hjärt-kärlsjukdomen (CVD) pulmonell arteriell hypertension (PAH) fortsätter det svenska bioteknikbolaget att göra framsteg med sina prekliniska program. Även de prekliniska programmen syftar till att leverera nya och bättre behandlingar till CVD-patienter.

Epigenetisk modulator

CS1 är en epigenetisk modulator baserad på molekyler som kallas histondeacetylashämmare (HDACi). Genom denna mekanism har CS1 potential att behandla ett brett spektrum av CVDs på ett helt nytt sätt och adresserar därmed ett betydande omättat kliniskt behov inom den vanligaste dödsorsaken i världen. Läs mer om potentialen för epigenetisk modulering i CVD och hur Cereno utnyttjar denna här.

Cerenos arbete med epigenetisk modulering är dock inte begränsat till CS1. Genom bolagets prekliniska program CS014 vill Cereno ta en ny HDACi-kandidat till kliniska studier.

Prekliniskt program med CS014

CS014-programmet förvärvades ursprungligen från Emeriti Bio under 2019, varefter de två bolagen har samarbetat för att utforska CS014s terapeutiska potential i ett brett spektrum av CVDs. Året därpå inledde Cereno Scientific ett samarbete med dr Michael Holinstat vid University of Michigan för att ytterligare främja den prekliniska utvecklingen av CS014-programmet.

Under 2021 bar arbetet frukt. Lovande resultat ledde till att Cereno Scientific utökade sitt samarbete med University of Michigan i syfte att ta en läkemedelskandidat till kliniska studier och därmed utöka Cereno Scientifics kliniska portfölj med epigenetisk potential i CVDs. Läs mer här.

Ny data ledde till patentansökan

Förra veckan meddelade Cereno att framstegen i CS014-programmet har utlöst en hemlig milstolpesbetalning till Emeriti Bio och lett till att en ny patentansökan lämnats in. Cerenos vd Sten R Sörensen uttryckte sin glädje över nyheten i ett pressmeddelande:

»När vi 2019 förvärvade CS014-programmet från Emeriti Bio såg vi det som ett bra komplement till vår portfölj inom kardiovaskulär sjukdom, med spännande och innovativa egenskaper. Allt eftersom utvecklingen har fortsatt har vår tilltro till programmet bara vuxit sig starkare. Det är glädjande att se att de nya data vi erhållit för CS014 har utmynnat i en ny patentansökan. Vi ser fram emot att kommunicera mer om det här lovande programmet senare under året.«

Fortsätter stärka IP-skyddet

CS014 är ett av två prekliniska program som Cereno driver tillsammans med dr Michael Holinstat. Det andra programmet, CS585, består av små molekylanaloger av den endogena metaboliten 12-HETrE. Dessa är selektiva, potenta och långverkande IP (prostacyclin) receptoragonister, som har visat potential att förbättra mekanismer som är relevanta för sjukdomsbilden hos en rad CVDs. Målsättningen för båda programmen är att avancera läkemedelskandidater till studier i klinisk fas I efter en 24 månader lång preklinisk utvärderingsperiod som inleddes under andra kvartalet 2021. Cereno siktar med andra ord på att specifika läkemedelskandidater från dessa program ska inleda kliniska fas I-studier 2023.

I september förra året meddelade bolaget att CS585-programmet hade beviljats sitt första patent och att patentet avsåg den strategiska amerikanska marknaden. Läs mer här. Cerenos fortsatta expansion av sina immateriella rättigheter (IP) kommer inte bara att kunna resultera i ett ökat kommersiellt värde på bolaget och dess läkemedelskandidater, utan utgör också en extern validering av dess projektportfölj inom CVD-området.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev