Home Nyheter Cereno tecknar licensavtal med University of Michigan

Cereno tecknar licensavtal med University of Michigan

Cereno Licensing Deal University of Michigan

Cereno tecknar licensavtal med University of Michigan

5 april, 2023

Cereno Scientific rapporterar fortsatta avancemang i bolagets plan att ta två prekliniska kandidater för behandling av hjärt-kärlsjukdomar till klinisk utveckling. I veckan tecknade Cereno ett licensavtal med University of Michigan som ger Cereno exklusiva rättigheter till kandidaten CS585 för utveckling och kommersialisering.

Cereno Scientifics strategi är att utveckla innovativa behandlingar för vanliga och sällsynta hjärt-kärlsjukdomar (CVD) med sjukdomsmodifierande kapacitet, som är säkrare och medför färre biverkningar jämfört med dagens alternativ, för att förbättra patienternas livskvalitet och livslängd.

Bolaget har redan en kandidat, CS1, i klinisk fas II-utveckling inom den sällsynta sjukdomen pulmonell arteriell hypertension (PAH). Under 2022 nominerade Cereno två prekliniska kandidater att utveckla och ta till klinik: CS585 och CS014. Läs mer.

Samarbete med University of Michigan

Historien om den utökade och diversifierade portföljen började redan 2020. Då inledde Cereno ett forskningssamarbete med Cardiovascular Centre vid University of Michigan (OUM), ett av de största och mest välrenommerade kardiovaskulära forskningscentren i världen. Huvudprövare dr Michael Holinstat, som nu är Cerenos Director of Translational Research, initierade de prekliniska studierna med substanser från Cerenos utvecklingsprogram.

Licensavtal för CS585

Ett år senare, våren 2021, tecknade Cereno och UoM avtal om två gemensamma 24-månadersprogram gällande CS014 och CS585. Cereno hade sedan tidigare förvärvat läkemedelskandidaten CS014 från Emeriti Bio. Men eftersom dr Michael Holinstat uppfann CS585 vid UoM och UoM hade patenträttigheterna, var Cereno angelägna om att säkra de framtida rättigheterna till CS585. Bolaget tecknade därför ett optionsavtal som stipulerade att om de prekliniska utvärderingarna av CS585 skulle bli framgångsrika, kunde Cereno utnyttja sin option att exklusivt inlicensiera läkemedelskandidaten för vidare utveckling och kommersialisering.

Den 4 april 2023 meddelade Cereno att man, tack vare de positiva data man erhållit med CS585, utnyttjar sin option och tecknar ett licensavtal avseende CS585 med UoM. Bolaget meddelade samtidigt att man har förlängt de prekliniska samarbetsavtal man har med UoM för både CS585 och CS014.

Cereno har ännu inte offentliggjort en initial målindikation för CS585, men molekylens potential undersöks nu inom flera kardiovaskulära indikationer.

Cerenos vd Sten R. Sörensen kommenterade det nya avtalet med UoM:

”Vi är glada över att ingå detta licensavtal med University of Michigan. Det passar bra med vår tillväxtstrategi och adderar värde till vår portfölj inom pulmonell arteriell hypertension (PAH) och trombos. Förlängningen av de prekliniska samarbetsavtalen med UoM baseras på ett givande resultat av de pågående 24-månaders samarbetsprogrammen som undertecknades våren 2021.”

Dr Holinstat var också nöjd med avtalet:

”Läkemedelskandidaten CS585 har försett oss med lovande data och jag ser fram emot att fortsätta det prekliniska utvecklingsprogrammet tillsammans med Cereno.”

Intressant framtid för CS585

Bolagets höga förväntningar på kandidaterna förefaller vara berättigade, inte minst när det gäller CS585. Dr Michael Holinstat presenterade prekliniska data relaterade till CS585 vid EHA 2022 Hybrid Congress i juni förra året, och återigen vid ACC.23/WCC-konferensen förra månaden. Data visade att CS585 inte bara kan förhindra blodproppsbildning, utan kan också göra det utan att avsevärt öka risken för blödning. Om dessa resultat skulle replikeras i klinisk miljö skulle de representera ett genombrott i förebyggandet av trombos. Se en video här där dr Holinstat förklarar CS585s verkningsmekanism.

Sammantaget har samarbetet mellan Cereno Scientific och University of Michigan hittills varit ett bevis på kraften i samarbetet mellan akademi och industri för att driva innovation och främja vetenskaplig förståelse.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev