Home Nyheter Cereno Scientific utökar patentportföljen

Cereno Scientific utökar patentportföljen

Cereno Scientific utökar patentportföljen

9 september, 2021

Cereno Scientifics patentportfölj fortsätter att växa. Denna vecka tillkännagav bioteknikbolaget att de beviljats patent som utökar skyddet av CS1 på den europeiska marknaden och därmed säkerställer patentskyddet för bolagets ledande program på nästan alla globala nyckelmarknader. Dessutom meddelade bolaget att det första patentet för det prekliniska programmet CS585 har beviljats av den amerikanska patent- och varumärkesmyndigheten.

Den här veckan var betydelsefull för det svenska biopharmabolaget Cereno Scientific med avseende på dess immateriella rättigheter. Två av dess utvecklingsprogram fick patentskydd, huvudprogrammet CS1 och det prekliniska programmet CS585.

CS1 får patent i Europa

CS1, som utvecklas för behandling av den sällsynta kardiovaskulära sjukdomen (CVD) pulmonell arteriell hypertension (PAH), kommer snart att utvärderas i en klinisk fas II-studie. Inför studien har bolaget, fram till denna vecka, säkerställt patentskydd för CS1 på de flesta stora globala marknader, inklusive USA, Japan, Kanada och Australien. Efter en avslutad validerings- och oppositionsperiod kan nu bolaget även lägga till Europa på listan, då CS1:s första patentfamilj har beviljats patent i 15 europeiska länder.

Bolagets vd Sten R Sörensen uttryckte nyligen sin tillfredställelse i ett pressmeddelande:

»Det är fantastiskt att få vårt första patent för CS1 i Europa. Tillsammans med de redan beviljade marknaderna erbjuder detta ett bra brett patentskydd, vilket generellt är en viktig faktor när man tittar på en tillgångs kommersiella potential.«

Dessa nya patent kommer att bidra till en redan bred marknadsexklusivitet.

Första patentet tilldelades CS585

Bolagets nyheter om immateriella rättigheter den här veckan slutade inte där. I går informerade Cereno Scientific om att det första patentet i bolagets prekliniska CS585-program blivit beviljat. CS585 programmet omfattar stabila, selektiva och potenta prostacyklinreceptor-agonister med visad potential att avsevärt förbättra mekanismer som är relevanta för utvalda kardiovaskulära sjukdomar. Programmet genomgår för närvarande ett tvåårigt prekliniskt utvecklingsprogram i samarbete med University of Michigan med målsättning att övergå till en fas I klinisk studie.

Läs mer om CS585 här.

Cerenos vd kommenterade betydelsen av detta första patent som skyddar CS585-programmet:

»Det är mycket positivt att det första patentet har erhållits i det prekliniska programmet CS585. Denna validering utav forskningens innovativa karaktär, som är ett patentkriterium, från ett av världens största patentverk är mycket viktigt i alla stadier av läkemedelsutveckling. Våra prekliniska program är betydande för Cerenos långsiktiga framgång, och ett gediget patentskydd är en mycket viktigt faktor för en framtida kommersialisering av läkemedelskandidaterna.«

Patentet som beviljats av den amerikanska patent- och varumärkesmyndigheten (United States Patent and Trademark Office, USPTO), benämns Hydroxyeicosatrienoic acid compounds and their use as therapeutic agents,US11111222, och täcker en viktig strategisk marknad för Cereno, närmare bestämt USA. Att beviljas patent på en av världens största marknader är en viktig extern validering av innovationshöjden i forskningsprogrammet CS585.

Ökad kommersiell potential

Sammantaget stärker de beviljade patenten bolagets position inför framtida kommersialisering. Den starka immaterialrätten, som skyddar en diversifierad projektportfölj med bred terapeutisk potential, kommer att ge Cereno utökade möjligheter att höja det kommersiella värdet av bolaget och dess läkemedelskandidater framöver.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev