Home Nyheter Cereno Scientific driver ett paradigmskifte inom CVD  

Cereno Scientific driver ett paradigmskifte inom CVD  

Cereno Scientific driver ett paradigmskifte inom CVD  

11 juni, 2021

Kardiovaskulär sjukdom skördar fler offer än någon annan sjukdom i världen och konventionella behandlingar räcker helt enkelt inte till. En review publicerad i The Lancet Health Longevity förra veckan beskriver fördelarna med epigenetisk modulering vid behandling av några av de viktigaste patofysiologiska mekanismerna bakom hjärt-kärlsjukdomar och hur detta öppnar nya möjligheter för kliniska studier inom ett brett spektrum av sjukdomar, inte bara inom hjärt-kärlsjukdomar. I Sverige har bioteknikbolaget Cereno Scientific redan börjat utnyttja sådana möjligheter och utvecklat en stark läkemedelsutvecklingsportfölj kring epigenetisk modulering. BioStock har tittat närmare på detta.

Kardiovaskulär sjukdom (CVD) är ett paraplybegrepp som refererar till ett brett spektrum av tillstånd som involverar hjärtat och blodkärlen. De flesta sådana störningar orsakas av trombotiska händelser, såsom bildandet av ockluderande blodproppar inuti blodkärlen. Antalet personer som förväntas drabbas av sådana händelser ökar, och nuvarande behandlingar, där de flesta syftar till att förhindra blodproppar, t.ex. Warfarin, Heparin eller NOACs, leder ofta till kraftiga blödningar, vilket i sig kan vara livshotande.

Lancet review beskriver epigenetisk modulering i CVD

Att kunna utveckla behandlingar som kan återställa balansen i kroppens fibrinolytiska system – samspelet mellan molekylära mekanismer som förhindrar blodproppar samt kraftig blödning i normala situationer – har varit en stor utmaning för bioteknik- och läkemedelsbolagen. Men nu beskriver en nyligen publicerad review i The Lancet Healthy Longevity ett paradigmskifte i hur man tar sig an CVD-behandling – tillämpningen av epigenetisk modulering med potential att påverka sjukdomsprogression med hjälp av molekyler som kallas histondeacetylashämmare (HDACi).

Epigenetisk modulering härrör från forskning gjord med valproinsyra (VPA), en väl studerad HDACi som först syntetiserades i slutet av 1800-talet. VPA användes inledningsvis som en behandling för epilepsi efter att forskare upptäckt dess antikonvulsiva egenskaper på 1960-talet. Sedan dess har man identifierat flera andra fördelar med VPA. Reviewartikeln i The Lancet beskriver flera mekanismer associerade med de antitrombotiska, antifibrotiska, antiinflammatoriska och tryckreducerande egenskaperna hos HDACi i det kardiovaskulära systemet, och hur sådana mekanismer kan påverka ett stort antal CVD-indikationer.

BioStock kontaktade dr Faiez Zannad, en av författarna bakom artikeln tillika medlem av Cereno Scientifics vetenskapliga råd, för att få veta mer om den spännande metoden epigenetisk modulering med HDACi inom CVD och hur det helt skulle kunna förändra behandlingsparadigmen:

»Given the pleotropic properties of CS1’s active substance being a HDACi with documented anti-thrombotic, anti-inflammatory, anti-fibrotic and pressure-reducing effects gives it a unique position to be developed for a variety of cardiovascular diseases with a disease-modifying potential.«

Cereno Scientific driver ett paradigmskiftet

Ett bioteknikbolag vars vision bygger på fördelarna med sådana mekanismer och som driver paradigmskiftet inom CVD-området är Cereno Scientific. Epigenetisk modulering med HDACi för behandling av CVD ligger till grund för bolagets behandlingsstrategi och Cereno har för närvarande både ett kliniskt och ett prekliniskt program baserat på denna strategi.

Det kliniska programmet, CS1, bygger på en omformulering av VPA. Forskning som gjorts med CS1 har visat på en betydande potential att återställa balansen i kroppens fibrinolytiska system, vilket minskar sannolikheten för blodproppar samtidigt som risken för blödning minimeras. Efter att ha publicerat positiva prekliniska (antitrombotiska, antiinflammatoriska, antifibrotiska/antiproliferativa och tryckreducerande egenskaper) såväl som kliniska fas I-data med CS1 är Cereno Scientific nu redo att inleda en fas II-studie för behandling av pulmonell arteriell hypertension (PAH) – en sällsynt, progressiv CVD som kännetecknas av högt blodtryck i lungartärerna och som för närvarande saknar botande behandling. Bolaget beviljades särläkemedelsklassificering för CS1 i PAH från FDA förra året, en tydlig validering av Cerenos övergripande strategi för behandling av CVD.

Cereno Scientifics portfölj är dock inte begränsad till PAH. Faktum är att redan för CS1 indikerar nuvarande data en potential att expandera till ytterligare indikationer. Bolaget har dessutom även CS014, ett prekliniskt program med en epigenetisk modulator som också baseras på HDACi-mekanismer och som utvärderas för behandling av CVD. Detta program förvärvades från Emeriti Bio i mars 2019 och har sedan dess utvecklats i ett samarbete mellan de två bolagen. Genom ett samarbetsavtal med University of Michigan siktar Cereno nu på att ta CS014 till fas I inom 24 månader. Läs mer här.

Enligt Cereno Scientifics vd Sten R Sörensen kan bolaget fylla ett tomrum inom området för CVD-behandling med sina HDACi-epigenetiska modulatorer som redan är under utveckling:

»We are one of the first with programs already in preclinical and clinical development utilising the approach of HDACi epigenetic modulators in CVD. We believe that this could drive a shift within treatments for CVDs to the benefit of patients in great need. The validation of the approach from a prestigious publisher such as The Lancet Healthy Longevity strengthens both our scientific positioning and business case.«

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev