Home Nyheter Cereno Scientific utökar samarbetet med University of Michigan

Cereno Scientific utökar samarbetet med University of Michigan

Cereno Scientific utökar samarbetet med University of Michigan

5 maj, 2021

Förra veckan tillkännagav Cereno Scientific att man adderat CS585 till sin utvecklingsportfölj genom ett avtal med University of Michigan. Denna veckan följde bolaget upp med att meddela att man tecknat ännu ett utvecklingsavtal med universitetet, den här gången för att inkludera ett fullständigt prekliniskt utvecklingsprogram för CS014.

Cereno Scientific har gjort sig ett namn inom epigenetisk modulering vid hjärt-kärlsjukdomar (CVD) tack vare det arbete man gjort med sin huvudkandidat, CS1. Genom sin verkningsmekanism har CS1 potential att behandla ett brett spektrum av kardiovaskulära sjukdomar på ett helt nytt sätt och därmed tillgodose ett mycket stort omättat behov i vad som är den ledande dödsorsaken i världen.

CS014 – en ny epigenetisk modulator

CS1, som utvecklas för behandling av pulmonell arteriell hypertension (PAH), kommer snart att påbörja fas II-studier, läs mer om tidslinjen för studien här; det är dock inte bolagets enda kandidat med epigenetiska moduleringsegenskaper.

År 2019 förvärvade Cereno Scientific ett program kallat CS014 från Emeriti Bio, ett bioteknikbolag som också är baserat i AstraZenecas BioVentureHub. CS014 är, precis som CS1, en HDAV-hämmare med epigenetiska moduleringsegenskaper i kardiovaskulära sjukdomar och därför var det ett självklart val för Cereno att lägga till CS014 i portföljen, särskilt då ett av bolagets mål alltid har varit att behandla ett brett spektrum av kardiovaskulära sjukdomar, något som både CS1 och CS014 har potential att göra.

Fullt prekliniskt program med University of Michigan

Sedan förvärvet har Cereno Scientific och Emeriti Bio samarbetat för att vidare undersöka CS014s terapeutiska potential, och förra året samarbetade Cereno Scientific med University of Michigan för att bygga vidare på bolagets prekliniska läkemedelsutveckling, något som inkluderade CS014.

Tack vare lovande resultat med CS014 har Cereno Scientific meddelat att man kommer att utvidga sitt samarbete med University of Michigan till att inkludera ett fullständigt prekliniskt utvecklingsprogram. Målet med det nu undertecknade avtalet är att ta CS014 in i ett kliniskt fas I-program och därigenom utöka Cereno Scientifics portfölj av kandidater i klinisk fas med epigenetisk potential i kardiovaskulära sjukdomar.

Dr. Michael Holinstat, som leder studierna vid University of Michigan Medical School, var mycket positiv till att fortsätta arbetet med CS014:

»Jag är nöjd över att fortsätta arbetet med CS014 och Cereno. Resultaten från de initiala studierna visar lovande potential för programmet och vi ser fram emot att fullt ut definiera och dokumentera CS014 i ett prekliniskt program.«

Cerenos prekliniska utvecklingsprogram växer

Detta är det andra avtalet som slutits mellan Cereno Scientific och University of Michigan på en vecka. Förra veckan enades de två parterna om att inleda ett fullständigt prekliniskt utvecklingsprogram med CS585, en stabil, selektiv och potent IP (prostacyklin) -receptoragonist, som i inledande djurmodeller in vivo har visat potential att påverka sjukdomsmekanismer för att betydligt avancera behandlingar inom ett flertal kardiovaskulära sjukdomar. Läs mer om CS585 här. Avtaleninnebär att Cereno nu har två pågående prekliniska utvecklingsprogram som löper parallellt med målet att gå vidare till kliniska fas I first-in-human-studier.

De två avtalen är ett tydligt tecken på att Cereno Scientific har höga ambitioner när det gäller att generera mer värde genom att utöka sin portfölj. Att addera CS014 och CS585 till bolagets prekliniska utvecklingsportfölj ökar avsevärt möjligheterna att ytterligare dra nytta av de framgångar som redan uppnåtts. Under de två prekliniska programmens utveckling under de kommande 24 månaderna kommer Cereno att dela mer information om dem och BioStock kommer att följa detta noga.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.  

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev