Home Nyheter Enzymatica presenterar emissionsutfall

Enzymatica presenterar emissionsutfall

Enzymatica presenterar emissionsutfall

9 juni, 2021

Pandemin har inneburit en lägre försäljning av Enzymaticas förkylningsprodukt ColdZyme än tidigare på grund av färre förkylningar. Därför valde bolaget att genomföra en företrädesemission för att säkra kapitalet till kommande aktiviteter. Enzymatica har nu presenterat utfallet i företrädemissionen som visar att emissionen tecknades till 39,8 procent av de tre största ägarna i bolaget genom garantiåtaganden. Nu blickar bolaget framåt mot ett ljusare andra halvår.

Enzymatica är ett life science-bolag som utvecklar och säljer hälsoprodukter för i första hand sjukdomar och symptom i öron-näsa-hals-regionen. Bolagets främsta produkt är ColdZyme, en munspray som skyddar mot förkylningsvirus med hjälp av en barriärteknologi med marina enzymer.

ColdZyme har lanserats på cirka 30 marknader, men bolaget har distributionsavtal för ett 50-tal marknader vilket betyder att ett antal lanseringar väntar. Dessutom har bolaget pågående diskussioner om fler avtal på nya marknader. 

Halverad förkylningsmarknad föranledde emissionen

I slutet av mars meddelade Enzymatica att den totala förkylningsmarknaden i Sverige har halverats på grund av covid-19-pandemin. Färre förkylningar florerar i samhället tack vare de sociala restriktioner och hygienråd som har införts, vilket även har lett till att försäljningen av förkylningsprodukten ColdZyme har minskat.

Under våren beslutade Enzymatica därför att genomföra en företrädesemission för att tillgodose rörelsekapitalbehovet för 2021 samt säkerställa genomförandet av en fortsatt internationell expansion och kliniska studier. Teckningsperioden i emissionen inleddes den 19 maj och avslutades den 2 juni.

Emissionsutfallet 

I början av veckan offentliggjordes alltså utfallet. Emissionen tecknades till 55,6 procent med stöd av teckningsrätter och 4,6 procent utan stöd av teckningsrätter. Resterande del av emissionen, 39,8 procent, tecknades genom garantiåtaganden från bolagets tre största ägare – Abanico Invest, Roosgruppen och Fibonacci Asset Management.

Enzymatica tillförs därmed cirka 59,1 Mkr före emissionskostnader, vilket stärker bolagets finansiella ställning samt säkerställer geografisk expansion och genomförandet av kliniska studier som ska styrka Coldzymes position och etablera ytterligare produktområden.

Optimistisk framåtblick

Enzymatica är övertygande om att förkylningsmarknaderna återhämtar sig när vaccinationsprogrammen är genomförda. I Sverige har nästan 4 miljoner människor fått minst en dos covid-19-vaccin enligt Folkhälsomyndigheten och regeringen har lättat på restriktionerna.

Detta bäddar för en ljusare framtid för oss alla, så även Enzymatica som tror att andra halvåret 2021 kan se bättre ut än första halvåret och att de därmed kan återuppta sin internationella tillväxtresa. Dessutom är förhoppningarna att bli lönsamma så snart som möjligt, men samtidigt även fokusera på de långsiktiga målen, enligt en tidigare intervju med arbetande styrelseordförande Bengt Baron:

»Första steget är självklart att bli lönsamma så snart som möjligt, dock kommer vi inte att göra avkall på våra långsiktiga satsningar. Att bygga bolag är mer av ett maratonlopp än ett sprintlopp!«

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev