Enzymatica presenterar emissionsutfall

Pandemin har inneburit en lägre försäljning av Enzymaticas förkylningsprodukt ColdZyme än tidigare på grund av färre förkylningar. Därför valde bolaget att genomföra en företrädesemission för att säkra kapitale... LÄS MER!