Home Nyheter 2020: året för 2cureXs IndiTreat-lansering

2020: året för 2cureXs IndiTreat-lansering

Promore Pharma

2020: året för 2cureXs IndiTreat-lansering

22 december, 2020

Trots att det har varit ett utmanande år för kliniska biotechbolag, blev 2020 ett landmärke för 2cureX tack vare lanseringen av deras functional precision medicine-verktyg IndiTreat. BioStock kontaktade bolagets vd Ole Thastrup får att få veta hur bolaget har lyckats med att hantera en pandemi, samtidigt som viktig milstolpe har nåtts under året.
När 2020 nu går mot sitt slut, drar många en lättnadens suck efter ett år som har präglats av uppoffringar i Covid-pandemins spår. För danska 2cureX kommer året dock att bli ihågkommet av en annan anledning – den officiella lanseringen av deras functional precision medicine (FPM)-verktyg, IndiTreat. Läs mer om lanseringen här.
Det här var givetvis årets höjdpunkt för 2cureX, även om förberedelserna och efterarbetet var lika viktiga för att göra lanseringen och kommersialiseringen av IndiTreat så lyckad som möjligt.

Early Access-programmet inledde övergångsperioden

Året inleddes för FPM-pionjärerna (läs mer) med en övergångsfas. Efter mer än 10 års egen forskning som var inriktad på utveckling av ett FPM-verktyg som ska kunna förutse den mest lämpliga cancerbehandlingen för varje patient, började 2cureX växla över från FoU till kommersialisering.
En av åtgärderna för att göra övergången så smidig som möjligt var införandet av ett sexmånaders Early Access Program, som inleddes i mars i år. Programmet var avsett att testa så att IndiTreat-processerna fungerade som de skulle i form av supportfunktioner som ordersystem, fakturering, konsultation och kundservice.

Nya samarbeten och stärkt ledning

För att ytterligare stärka 2cureX kommersialiseringspotential, ingick bolaget ett flertal nyckelsamarbeten med cancerkliniker och in vitro-diagnostikbolag (IVD) i Europa. De kliniska samarbetena inkluderar Vejle Universitetssjukhus i Danmark, Docrates i Finland och Skånes universitetssjukhus i Lund, några av Nordens ledande cancerkliniker. Parallellt träffade 2cureX avtal med distributörer som exempelvis YourRad, Paralax Life Sciences Group och Lab52 för att utöka kundbasen i Sverige, men även i stora delar av östra och södra Europa.
För att stärka bolagets ledning och finanser inför lanseringen av IndiTreat, hade 2cureX en hektisk sommar. I juli utnämnde valdes Michael Lutz och Nils Brünner in som styrelseledamöter, två personer med värdefulla erfarenheter av kliniskt arbete och entreprenörskap. Läs mer.
Efter endast några dagar efter utnämnandet genomförde 2cureX en lyckad kapitalanskaffning om 40 Mkr i en övertecknad private placement i syfte att expandera IndiTreats potential som ett FPM-verktyg.

»Due to an incredible effort by the 2cureX staff and our partners, we were able to keep the momentum despite the completely changed circumstances inflicted on all of us by the pandemic. So, when looking back at 2020, I am proud of the performance of 2cureX: enrolling our last patient in the colorectal cancer trial, launching IndiTreat, raising more funds to support our commercialisation and our future pipeline« — Ole Thastrup, vd 2cureX

Forskningsbidrag för utökad utveckling

Samtidigt tilldrog sig 2cureX uppmärksamhet från ett antal institutioner som såg potentialen i bolagets teknologi. Under första halvåret erhöll 2cureX två bidrag om 1 MEUR vardera från Utbildningsministeriet i Tyskland (BMBF). Det första bidraget ska finansiera projekt och samarbeten inom immunterapier för behandling av äggstockscancer och det andra ska stödja bolagets automatiseringsprocess för att decentralisera testningen av patientprover.
I juni erhöll 2cureX sedan en del av ett Eurostars-bidrag om 800 000 EUR tillsammans med sina samarbetspartners Scandion Oncology och Erasmus University Medical Center för ett projekt som utvärderar Scandion Oncologys ledande kandidat SCO-101 i bukspottkörtelcancer. I samarbetet ska 2cureX IndiTreat-test användas för att stratifiera patienter efter SCO-101-känslighet inför en planerad klinisk studie.

Ökning av efterlanseringsåtgärder

Ovan nämnda aktiviteter är exempel på finansiellt stöd av IndiTreat som gjorts att underlätta potentialen och utvecklingen även efter lanseringen. Medan dessa åtgärder ännu är i ett tidigt skede, har 2cureX utarbetat en strategi för kommersialiseringen som bygger på lanseringen som skedde under ESMO 2020 i september.
Bolaget har varit fokuserat på att formulera en ny kommersiell färdplan för sina operativa aktiviteter under 2021-23, som inkluderar att utöka sitt sälj- och marknadsföringsteam. Läs mer om 2cureX efterlanseringsåtgärder här.

Vd ger sin version

BioStock kontaktade 2cureX vd Ole Thastrup för att höra hans intryck av 2020 och vad han förväntar sig under det kommande året.
Ole Thastrup, most people look back at 2020 and get an unpleasant feeling in their stomach. What is your reaction when you look back at 2cureX’s year? 
– When going into 2020, 2cureX had a very positive momentum both regarding our Early Access initiatives in preparation for the IndiTreat launch in second half of 2020 and our most progressed clinical trial in colorectal cancer was enrolling patients in accordance with plan. Due to an incredible effort by the 2cureX staff and our partners, we were able to keep the momentum despite the completely changed circumstances inflicted on all of us by the pandemic. So, when looking back at 2020, I am proud of the performance of 2cureX: enrolling our last patient in the colorectal cancer trial, launching IndiTreat, raising more funds to support our commercialisation and our future pipeline.

Ole Thastrup, vd 2cureX

2cureX was obviously able to fend off huge challenges posed by the pandemic and still manage to have a successful product launch of IndiTreat. What has been the key for this accomplishment?
 – We had, as already mentioned, a strong momentum when moving into 2020, before the pandemic hit. Further, we immediately established internal procedures to counteract the lockdown of society and hospitals in particular. Finally, we saw a clear dedication from our clinical and commercial partners to push forward the concept of Functional Precision Medicine (FPM) and IndiTreat. Last, a bit of luck helps as well.
 The IndiTreat launch was of course the highlight of the year, however 2cureX has been able to reach several important milestones during 2020. Which of these milestones would you say will have the largest impact on the company’s development in the future?
 – Strengthening of the clinical validation of IndiTreat in colorectal caner with enrolment of the last patient is a very important milestone. Expanding the partner base is likewise important for 2cureX’s successful development. Interestingly, we have seen a very important perception in clinical practise – not directly a milestone – that realisation of individualised cancer treatment requires a functional test like IndiTreat. This is a development 2cureX has pushed for several years and is now getting international support.
2cureX has been very busy since launch working to optimise the commercialisation of IndiTreat. What is at the core of your strategy?
 – As stated above, we have presented a Commercial Roadmap for 2021 – 2023 showing how we will roll-out IndiTreat initially in Europe. The first product will be addressing colorectal cancer in the years to come it will be supplemented by products in ovarian, pancreatic and breast cancer. This commercial roll-out will necessitate strengthening of our commercial infrastructure.
 Finally, looking ahead to 2021, what are your expectations in terms of milestones for 2cureX?
 – There will be a number of detailed milestones for 2021, but the two major ones will be: 1) conclusion and publication of the results from our colorectal cancer trial and 2) Acceleration of clinical application of the IndiTreat test in in Hospitals and clinics for colorectal cancer patients.
Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev