Home Nyheter Aptahems önskelista för nästa jul

Aptahems önskelista för nästa jul

Aptahems önskelista för nästa jul

22 december, 2020

Aptahem, som utvecklar ett akutläkemedel för behandling av sepsis, kunde i oktober bokföra en övertecknad företrädesemission. Under nästa år väntar inlösen av två teckningsoptioner och det är full aktivitet på att få klart de sista utvecklingsstegen i det prekliniska programmet innan man kan gå in i klinik. Vd Mikael Lindstam berättar mer om detta arbete och andra aktiviteter nästa år, innan fas I-studien kan ta vid.
Malmöbolaget Aptahem tog i oktober in 32 Mkr i en företrädesemission som övertecknades till 116 procent. Därmed var likvid säkrad för att primärt användas till att färdigställa den andra omgången av substanstillverkningen för GLP-toxstudierna samt starten av dessa. Andra delar av likviden går till interna studier, adminstration, affärsutveckling och inte minst åt att färdigställa potentiella vetenskapliga artiklar och eventuella patentmöjligheter.
Med framgångsrik inlösen av de två teckningsoptionerna under 2021 kan GLP-toxen färdigställas samt få Apta-1 producerad enligt GMP standard och all nödvändig regulatorisk förberedelse så att en ansökan skickas in för att erhålla tillstånd att inleda studier i människa.

Teckningsoptionerna är nästa finansiella hållpunkt

Under våren är det dags för nästa kapitalrunda, då i form av två teckningsoptioner, TO 5 och TO 6. TO 5 kommer att kunna lösas in 15/3 – 29/3 och kan då inbringa cirka 16,8–24 Mkr. Därefter dröjer det till 16/9 – 30/9 innan TO 6 kan inlösas, varvid ytterligare 9,6–13,2 Mkr kan tillföras kassan.

Vd blickar redan mot 2022

BioStock kontaktade Aptahems vd Mikael Lindstam för årets sista uppdatering.

Mikael Lindstam, vd Aptahem
Mikael Lindstam, vd Aptahem.

Mikael, Aptahem har nu hunnit fylla sex år, men 2020 har odiskutabelt varit det mest händelserika året hittills. Vad har enligt dig definierat detta år om du blickar tillbaka?
– För att summera året på ett kortfattat sätt: vi har förstått hur fantastisk vår läkemedelskandidat Apta-1 verkligen är tack vare utvecklingsteamets ihärdiga arbete genom ledning av bolagets CSO, Luiza Jedlina. Vi har sett och vetat om detta länge, men i år har flera insikter gjorts från nytillkomna studier och evidens – både resultatmässigt och statistiskt – och från idogt utvärderingsarbete av en enorm mängd data som visar än mer tydligt på Apta-1s potential. I tillbakablick, med de trots allt begränsade resurser vi har haft tillgång till, har vi skapat en otrolig plattform av säkerställd data och förståelse så en stor eloge till alla som har varit del i det här arbetet – det ligger ett fantastiskt teamarbete bakom våra framgångar.
– Vi ska även komma ihåg att Aptahem fått utföra helt ny grundforskning med att förstå vår läkemedelskandidats unika mekanismer ända sedan starten av bolaget och än mer från de initiala resultaten av dessa studier efter strategibeslutet att inrikta Apta-1 mot sepsis, en enorm prestation av Aptahem.
– Under det här året har vi blivit mer och mer uppmärksammade i vetenskapliga kretsar, och det förstås beroende på den förståelse för Apta-1 vi har fått. Detta har varit lika användbart för de diskussioner med potentiella partners för kommersialisering som vi fört av vår läkemedelskandidat.
Om vi istället blickar framåt, om alla planer går i lås och pandemin förhoppningsvis mattas av under de kommande månaderna, vad kommer då att bli ditt viktigaste fokus och vad hoppas du lägga under Aptahems gran nästa jul?
– Under nästa års gran hoppas jag kunna lägga en färdigproducerad GMP-batch och en genomförd och färdigrapporterad GLP-toxstudie. Redan i Påskägget hoppas jag att ha kunnat meddela åtminstone preliminära resultat från covid-19-studien i Toronto och rapporterade delresultat från vårt samarbete med Örebro, samt även ha fått initiala resultat från Seattle-studierna. På tal om Örebro, så har vi nyligen blivit presenterade med intressanta men preliminära delresultat som ser ut att stödja våra egna, som såväl de studier vi utfört tillsammans med Seattle, vilket var en fin tidig julklapp till oss från det topparbete som Örebro-teamet utfört och kommer att fortsätta med 2021.
– Så under den vetenskapliga 2021 Julgranen ska det bli oerhört spännande att se utfallet av samtliga projekt. Vi hoppas också kunna inleda nya spännande vetenskapliga samarbeten under nästa år. Artiklar i vetenskapliga publikationer och presentationer på vetenskapliga konferenser bör förhoppningsvis också ligga i paketen och kanske nya patentansökningar. Förberedelserna inför fas 1-studien ska ha kommit en bra bit på väg, liksom formuleringsarbetet, och vad gäller substanstillverkningen ska vi ha samlat på oss ytterligare viktig erfarenhet och kunskap. De eventuella diskussioner vi för med potentiella licenspartners ska ha intensifierats och konkretiserats. Allt detta bygger dock på ett framgångsrikt utfall av teckningsoptionerna under våren.
– Till nästa jul ska Aptahem och Apta-1 vara ett ännu mer välkänt begrepp för många inom både den vetenskapliga och den kommersiella sfären som har med sepsis att göra och förhoppningsvis kan vi synas lite mer i mediabruset.
Avslutningsvis, om allt går er väg så väntar den viktigaste milstolpen i bolagets historia, de första studierna med Apta-1 i människa. Vilka utmaningar och möjligheter ser du då framför dig, under 2022?
– Det blir ju att genomföra den kliniska studien på ett lyckosamt sätt, och med ett positivt utfall. Utmaningar finns det alltid gott om i vår verksamhet, exempelvis att vi har designat studien på ett optimalt sätt och att den faller de regulatoriska myndigheterna på läppen samt att vi har en CRO som är rätt för genomförandet. Möjligheten är att vi har lyckats visa att Apta-1 är en säker läkemedelskandidat för behandling av sepsis så att vi kan planera för en fas 2-studie i drabbade patienter.
– Vi ser dock mest möjligheter och tror stenhårt på Apta-1s potentiella förmåga att bli den nya behandlingen för livshotande situationer som orsakas av hyperinflammatoriska tillstånd som t ex uppstår vid virus- och bakterieinfektioner och som kan leda till sepsis. Att utveckla ett fungerande läkemedel för att behandla sepsis och sepsis-liknande tillstånd och därmed rädda fler liv samt förhindra de livslånga sidoeffekter en sepsisöverlevande kan råka ut för är vårt absoluta mål.
– Jag önskar alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År och ser fram emot ett informations- och händelserikt 2021 för Aptahem!
Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev