Home Nyheter Starkt Q3 för 2cureX kulminerar i IndiTreat-lansering

Starkt Q3 för 2cureX kulminerar i IndiTreat-lansering

Starkt Q3 för 2cureX kulminerar i IndiTreat-lansering

2 december, 2020

Under förra veckan släpptes 2cureXs Q3-rapport och den summerar en viktig period för det danska Functional Precision Medicine-bolaget. I slutet av kvartalet lanserade 2cureX sitt IndiTreat-test vid ESMO 2020-konferensen, men aktiviteterna omedelbart före och efter lanseringen har lagt grunden för att optimera kommersialiseringsfasen av IndiTreat.
I september kom nyheten att det danska biotechbolaget 2cureX kommersiellt lanserat IndiTreat, ett kliniskt test med förmåga att förutsäga vilken eller vilka av dagens tillgängliga cancerbehandlingar som passar bäst för varje enskild patient. Testet bygger på principerna för Functional Precision Medicine (FPM) och kommer att utgöra ett centralt verktyg för onkologer i deras dagliga arbete med  att upprätta och anpassa en behandlingsplan som är optimerad för varje enskild patient. Läs mer om hur IndiTreat fungerar och vikten av FPM-teknik i onkologi här.
Den officiella lanseringen ägde rum på ESMO 2020 – en av de mest prestigefyllda globala cancerkonferenserna och ett forum som samlar världsledande yrkesverksamma inom onkologi och de bästa innovatörerna inom området. Beslutet att lansera på ESMO var i linje med 2cureXs kommersialiseringsstrategi för att betona värdet av IndiTreat för så många onkologer, patientorganisationer och onkologiska vårdbetalare som möjligt.

Hektiskt Q3

Marknadsintroduktionen för IndiTreat var höjdpunkten under tredje kvartalet i 2cureX, men aktiviteterna som föregick lanseringen var också viktiga för att säkerställa en optimal kommersialiseringsmiljö efter lanseringen.
Exempelvis stärkte 2cureX sin ledning genom att utse Michael Lutz och Nils Brünner till styrelsemedlemmar, två personer med mycket värdefull klinisk och entreprenöriell erfarenhet som kan hjälpa 2cureX under denna viktiga fas av bolagets utveckling. Läs mer.
Under tredje kvartalet kunde 2cureX också avsluta patientregistreringen i sin studie inom kolorektal cancer som startade 2017 (läs mer här), och bolaget kunde slutföra en framgångsrik kapitalanskaffning på 40 Mkr genom en kraftigt övertecknad riktad nyemission.
Emissionslikviden gör det möjligt för bolaget att utöka användningen av IndiTreat till ytterligare cancerindikationer bortom kolorektal cancer, samt göra testet tillgängligt på en bredare front genom att erbjuda ytterligare försäljnings- och marknadsföringsaktiviteter för IndiTreat. Faktum är att Q3-rapporten visar att en del av dessa medel redan har använts väl när det gäller att utvidga bolagets försäljnings- och marknadsföringsaktiviteter efter lanseringen.

2cureX bygger momentum

Sedan lanseringen har 2cureX redan tagit några viktiga steg för att säkerställa att IndiTreat blir så synligt som möjligt på marknaden. Det första steget kom under själva lanseringen, där deltagandet på ESMO 2020-konferensen användes för att informera onkologer om IndiTreat och hur FPM-testet kan leda till bättre resultat för cancerpatienter. Till exempel tog bolaget fram en interaktiv video som förklarar hur IndiTreat fungerar och den kliniska nyttan testet kan leda till. Videon, som ursprungligen publicerades som en del av en virtuell monter vid ESMO-konferensen, finns nu på 2cureXs nydesignade webbplats, tillsammans med andra videor där 2cureXs CBO, Maarten van der Linden och CMO Henrik Harling, diskuterar testets kommersiella tillgänglighet respektive kliniska fördelar.
Utvecklingen av den förbättrade webbplatsen har som mål att göra det lättare för en bredare grupp av användare att lära sig, och att hitta viktig information om IndiTreat-testet, bolagets kliniska program, viktiga projekt och aktiviteter.

Ny kommersiell färdplan

Under november har både Maarten van der Linden och 2cureX vd Ole Thastrup varit upptagna med att presentera en kommersiell färdplan för den operativa verksamheten under 2021–23 (se bilden nedan för en översikt kring dessa aktiviteter).

Klicka på bilden för att se fullskalig version

Denna plan inkluderar en förstärkning av 2cureX kommersiella team för att säkerställa optimal täckning av målgruppen. Genom att göra detta kommer 2cureX inte bara att stärka den externa säljstyrkan utan kommer även att få kapacitet att säkerställa att de olika kliniska utvecklingsprojekten inom äggstockscancer och bukspottkörtelcancer, samt få en kommersiell beredskap för överlämning till försäljningsorganisationen.
Sammantaget är expansionen ett tecken på att bolaget har höga ambitioner och med en kassa om 64 Mkr i slutet på Q3, befinner sig 2cureX i en god position för att med självförtroende gå framåt. Detta underbyggs ytterligare på investerarnivå där bolagets aktie steg med 8,6 procent samma dag som rapporten släpptes, vilket är ett tecken på ett ökat investerarförtroende för 2cureXs kommersialiseringsplaner.
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev