2cureX lovar mer under 2019

Under hösten har 2cureX arbetat intensivt med Early Access-programmet för IndiTreat som skall introduceras på den europeiska marknaden under 2020. Nu har bolaget släppt sin kvartalsrapport för tredje kvartalet ... LÄS MER!

2cureX marknadsintroduktion tidigareläggs

Att 2cureX för närvarande validerar IndiTreat inom tre cancerindikationer har väckt stort intresse bland onkologer och på sjukhus. Mot den bakgrunden meddelade bolaget under måndagen att man nu har identifierat... LÄS MER!

2cureX utökar med tredje indikation

2cureX har utvecklat IndiTreat, ett patenterat och CE-IVD-märkt funktionellt test som matchar rätt läkemedel med rätt cancerpatient. Fredagen den 16e november meddelade bolaget att de pågående kliniska valideri... LÄS MER!