Home Nyheter Cereno Scientific stärker sin pipeline genom årets andra förvärv

Cereno Scientific stärker sin pipeline genom årets andra förvärv

Cereno Scientific stärker sin pipeline genom årets andra förvärv

10 december, 2019

Cereno Scientific utvecklar en plattform för kardiovaskulära terapier inom det nya området för epigenetik baserat på HDAC-hämmare. Efter att man tidigare koncentrerat sig på att förebygga trombos har 2019 inneburit en indikationsbreddning som numera även omfattar sällsynta sjukdomar förknippade med fibros, inflammation och högt blodtryck i lungan. Idag breddades FoU-plattformen ytterligare med ännu ett förvärv.
Cereno Scientifics första program, CS1, är en dubbelverkande antitrombotisk läkemedelskandidat som nyligen godkänts för en kommande fas II-studie. Studien, som ska inledas nästa år, är en Proof of Concept-studie som ska undersöka kandidatens kapacitet att motverka venös trombos efter ortopedisk knäledskirurgi.

Utökad pipeline genom breddade indikationer och förvärv

Under 2019 har bolaget dock identifierat möjligheten till ett utökat fokus, utöver trombosprevention, som öppnar för indikationer såsom förmaksflimmer, hjärtsvikt och kronisk njursjukdom. Läs mer. Därtill utvärderar bolaget för närvarande möjligheten med epigenetisk modulering inom flera sällsynta sjukdomar relaterade till lungfibros, trombos, inflammation och högt blodtryck i lungornas pulsådror, samtliga med Orphan Drug-potential.

Sten R Sörensen, vd Cereno Scientific

Under våren breddade Cereno Scientific även sin pipeline genom att förvärva den prekliniska kandidaten CS014 från Emeriti Bio, ett annat bolag som är del av AstraZenecas BioVentureHub. I maj lämnade man sedan in en patentansökan för att skydda CS014 och dess användning vid en rad kardiovaskulära sjukdomar.

Ännu en kandidat förvärvad

Idag tillkännagav Cereno Scientific att man har förvärvat ytterligare en molekyl med potential för epigenetisk modulering vid kardiovaskulär sjukdom. Den här gången är motparten privatägda Inorbit Therapeutics, även de med koppling till BioVentureHub. Förvärvet avser den nya prekliniska läkemedelskandidaten CS036 och innebär ytterligare en breddning av Cereno Scientifics kardiovaskulära pipeline för epigenetisk modulering.
– Som ett naturligt led i vår breddning av bolagets prioriterade indikationsområden är jag mycket glad över att vi har utökat vår portfölj av läkemedelskandidater med ytterligare en ny substans, CS036, säger Cereno Scientifics vd Sten R. Sörensen.
Avtalet med Inorbit Therapeutics innebär att Cereno Scientific övertar alla rättigheter knutna till substansen och relaterad substansfamilj. Det fortsatta utvecklingsarbetet kommer att drivas av Cereno Scientific.

Epigenetisk modulering – ett fält med en stor potential

 Enligt dagens pressmeddelande innebär förvärvet att Cereno Scientific tar ytterligare steg för att utveckla sin plattform för kardiovaskulära terapier som påverkar området för epigenetisk modulering genom “HDAC-hämning” (Histone DeACetylase-hämning). Behandling med HDAC-hämmare syftar till att korrigera det genetiska uttrycket utan att ändra den underliggande genetiska koden.
Forskare har nyligen kunnat bevisa att HDAC spelar en avgörande roll vid fibrotiska sjukdomar såsom lungfibros, hjärtfibros eller levercirros, för att nämna några av de vanligaste fibrotiska manifestationerna, som sammantaget är associerade med 45 procent av alla dödsfall i västvärlden.
Med sin epigenetiska moduleringsplattform – inklusive CS1, som är ny formulering av valproinsyra (VPA) som visat sig vara en potent epigenetisk modulator av t-PA-proteinet – kan Cereno Scientific alltså utöka sin vision att inkludera ett bredare indikationsspektrum, inklusive sällsynta sjukdomar. Läkemedel som hämmar HDAC har potential inom ett betydande kardiovaskulärt marknadsområde och kan komma att bidra till att förbättra hälsan och minska dödlighet och sjuklighet världen över.
Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev