Home Nyhetssvepet Nyhetssvepet fredag 18 oktober

Nyhetssvepet fredag 18 oktober

Nyhetssvepet fredag 17 maj

Nyhetssvepet fredag 18 oktober

18 oktober, 2019

Läs BioStocks senaste nyhetsbrev för vecka 41 här
Initiator Pharma får förlängd option från Saniona avseende läkemedelskandidaten IP2018. Läs mer.
Idag inleds handel i Carbiotix aktier på Spotlight Stock Market. Läs mer. Vid lunchtid hade aktien stigit cirka 21 procent mot noteringskursen.
Raytelligence ska genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare som tillför bolaget högst cirka 10,8 Mkr före emissionskostnader. Bolaget har även beslutat att tidigarelägga offentliggörandet av delårsrapporten till den 21 oktober. Läs mer.
Nordic Nanovector har fullföljt den riktade emissionen enligt plan och fått ett kapitaltillskott motsvarande 26.4 MUSD. Läs mer. Bolaget överväger även att genomföra en kompletterande emission till de befintliga ägarna. Läs mer.
Micropos Medical kallar till en extra bolagsstämma den 4 november för att besluta om en företrädesemission som kommer att tillföra bolaget cirka 7,8 Mkr. Läs mer.
Bioservo Technologies meddelar att bolagets företrädesemission har registrerats hos Bolagsverket och att sista dag för handel med betald tecknad aktie (BTA) är tisdagen den 22 oktober. Läs mer.
Hofseth BioCare har tecknat ett konsultavtal med James Berger som tidigare varit verksam som kapitalförvaltare hos Goldman Sachs International, JP Morgan, MAN Investments och Millennium Capital Management. Läs mer.
Getinge rapporterar fortsatt tillväxt och förbättrade marginaler. Läs mer.
Redsense Medical rapporterar en stark inledning på Q4 med en inkommande order på 2 Mkr från distributionspartnern Metro Medical Supply. Läs mer.
Medistim bjuder in till en presentation av bolagets rapport för Q3 den 25 oktober. Läs mer.
Isofol Medical har fått positiv feedback från PMDA i Japan och utvidgar den pågående globala och pivotala fas III-studien i första linjens metastaserande kolorektalcancer. Läs mer.
Corfind har gjort en intervju med Eskil Elmér på Neurovive. Läs mer.
Forskare vid Umeå Universitet och Sahlgrenska Universitetssjukhuset har publicerat en studie som påvisar fördelar för PExAs metod jämfört med lungsköljning som metod för att få ett biologiskt prov från luftvägarna. Läs mer.
Society for Tennis Medicine and Science (STMS) har utsett Sophiahemmet Högskola till världens första Center of Excellence i tennismedicin. Läs mer.
Resultat från en enkätstudie utförd på Akademiska sjukhuset i Uppsala visar att läkare och sköterskor inom området blod- och tumörsjukdomar uppfattar att e-tjänsten Journalen på nätet har haft små effekter på arbetet. Läs mer.
Rapporter/kommunikéer:
DexTech Medical
Utsedda valberedningar:
Ortivus  Promore Pharma  IRLAB  MedCap

Nyheter inkomna i går eftermiddag:
Aptahems prekliniska resultat för läkemedelskandidaten Apta-1 väckte intresse på världens största konferens för intensivvård. Läs mer.
Clinical Laserthermia Systems (CLS) har rekryterat Michael Magnani som Managing Director för det amerikanska dotterbolaget CLS Americas med ansvar för den nordamerikanska marknaden. Läs mer.
Kontigo Care har inlett ett samarbete med Acceptus. Läs mer.
Paxman har publicerat ett nyhetsbrev om bolagets expansion i Japan och aktiviteter under oktober. Läs mer.
Nexstim har placerat ett NBT-system med bolagets SmartFocus-teknologi på Epworth Clinic i Camberwell, Australien. Läs mer.
GHP har bjudit in till en telefonkonferens i samband med publiceringen av bolagets delårsrapport den 24 oktober. Läs mer.
Sista dag för handel med European Institute of Sciences betalda tecknade B-aktie (BTB) är den 22 oktober. Läs mer.
Inför Karessa Pharma Holdings extra bolagsstämma den 22 oktober föreslår aktieägare att Kristina Lidén Mascher och Neal Meacham väljs till nya styrelseledamöter. Läs mer.
Corfind har gjort en intervju med Erik KinnmanNeurovive. Läs mer.
BioPorto har beslutat att komplettera sin FDA-ansökan gällande NGAL Test för riskbedömning av akut njurskada. Läs mer.
Barndiabetesfondens Johnny Ludvigsson-pris om 250 000 kronor tilldelas i år professor Per-Ola Carlsson vid Uppsala universitet. Årets Johnny Ludvigsson-pris till yngre forskare om 50 000 kronor går i år till doktor Araz Rawshani vid Göteborgs universitet. Läs mer.
Läkemedelsverket ska i samverkan med Socialstyrelsen utvidga kunskapen om förskrivningen av lugnande medel och sömnmedel i Sverige. Läs mer.
Folkhälsomyndigheten har fått i uppdrag att möjliggöra för svensk expertis att delta i Tripartitens arbete mot antibiotikaresistens i låg- och medelinkomstländer. Läs mer.
Forska!Sverige har lämnat åtgärdsförslag gällande den forskningspolitiska propositionen. Läs mer.
Vinnare i lunchhandeln:
Prolight Diagnostics +37,19%  Getinge +17,04%  Ziccum +7,09%  Isofol Medical +6,37%  SynAct +5,67%  CLS +4,17%
Förlorare i lunchhandeln:
Dicot -19,62%  Micropos Medical -14,29%  PExA -11,98%. QuiaPEG Pharmaceuticals -10,56%. Idogen -10,11%  Episurf Medical -7,43%
Index:
OMXS30 +0,43% Hälsovård +0,91%

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev