Home Nyheter Nytt patent för Scandion Oncology

Nytt patent för Scandion Oncology

Nytt patent för Scandion Oncology

15 oktober, 2019

Scandion Oncology har erhållit patent för sin läkemedelskandidat SCO-101 från den europeiska patentmyndigheten. Myndigheten har godkänt ansökan som rör SCO-101 i kombination med kemoterapi och ger bolaget förutsättningar för att skydda sin teknologi och utveckla sin kandidat mot en kommande marknadslansering.
Det danska läkemedelsbolaget Scandion Oncology, noterat på Spotlight sedan hösten 2018, arbetar med läkemedelsresistens bland cancersjuka. Behandlingsresistens är en av de största utmaningarna inom dagens cancerbehandlingar. Bolagets primära läkemedelskandidat SCO-101 syftar till att återskapa cellernas mottaglighet för cancermedicin.
Grunden i cancerbehandling är fortsatt kemoterapi, men resistensproblemet är utbrett, inte minst bland de patienter som redan genomgått behandling. I dessa lägen är målet att SCO-101 ska kunna återskapa behandlingseffekten, och kanske till och med förhöja densamma.

Patentet en avgörande milstolpe

Som ett led i bolagets ansträngning att nå målet har nu alltså den europeiska patentmyndigheten EPO, godkänt Scandion Oncologys patent för SCO-101 i kombination med kemoterapi. För bolaget är beslutet viktigt eftersom det ger förutsättning för att i framtiden kunna lansera SCO-101 som ett komplement till kemoterapi. Bolaget ser potential för SCO-101 både som en delkomponent i en kombinationsterapi där en partners kemoterapi utgör den andra komponenten, och som en generell produkt som ska kunna kombineras med flera olika kemoterapier. Framtiden kommer att få utvisa vilken väg man går.
Vad som redan nu står klart är att affärsutveckling spelar en avgörande roll för bolagets möjligheter att kunna driva sina forskningsprojekt. Med siktet på framtida partnerskap hoppas man kunna inleda sådana diskussioner redan i början av 2020. Läs mer. Här är patentportföljen en viktig del, varför man ansökte om det aktuella patentet redan i maj 2016. Det nyvunna patentet gäller från den 5 november 2019 och förfaller i maj 2037.

Historien bakom SCO-101

Ursprunget till SCO-101 går så långt tillbaka som år 2002, när kandidaten gick under namnet Endovion (NS3728) och utvecklades av det danska bolaget NeuroSearch A/S mot sicklecellssjukdom. Testerna som NeuroSearch gjorde var resultatlösa för indikationen och de avslutade projektet efter fas I. År 2004 inledde NeuroSearch dock ett samarbete med TopoTarget A/S, som genomförde prekliniska tester med kandidaten mot cancer. Dessa studier lades dock ner efter två år och TopoTarget lämnade tillbaka alla data och rättigheter till NeuroSearch.
När management i NeuroSearch startade Saniona 2011, beslöt man sig för att testa de 130 000 ämnena som man hade köpt från NeuroSearch. Köpenhamns universitet fick 2015 tillstånd att använda Sanionas preparat för att screena efter potentiella kandidater som motverkar resistens vid cancerbehandlingar. Ett av ämnena som gav intressanta utslag var Endovion och Saniona beslutade att ta projektet vidare i ett systerbolag. Därmed bildades Scandion Oncology 2017 och kandidaten bytte namn till SCO-101.

Multipla fas II-studier på gång

Eftersom SCO-101 redan hade genomgått fyra lyckade fas I-studier, godkände det danska läkemedelsverket att SCO-101 kunde gå direkt till fas II. Scandion Oncology planerar nu att inleda två fas II-studier i närtid, den första som väntas starta redan under hösten 2019. I denna studie kommer SCO-101 att kombineras med en vedertagen kemoterapi och den inkluderar patienter med metastaserad kolorektalcancer.
Nästa studie inleds under andra kvartalet 2020 enligt bolagets tidsplan och inkluderar patienter med bröstcancer. Då ska SCO-101 kombineras med taxaner, som utgör en standardbehandling för den aktuella patientgruppen. Men SCO-101 har potential även inom andra cancerformer, utöver kolorektal- och bröstcancer, och ytterligare fas II-studier planeras för under åren som följer.
Den pågående studieoffensiven finansieras genom kapital rest via en företrädesemission som i somras tog in cirka 29 Mkr. Därutöver utvecklar bolaget även SCO-201 mot solida tumörer i preklinisk fas, samt ytterligare mer än 800 analoger i screeningfas.
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev