Home Nyheter Historiskt godkännande från EMA för cannabisläkemedel

Historiskt godkännande från EMA för cannabisläkemedel

Historiskt godkännande från EMA för cannabisläkemedel

15 augusti, 2019

De senaste åren har inneburit en stark frammarsch för cannabis-baserade läkemedel. Igår flyttades positionerna fram ytterligare när det europeiska läkemedelsverket godkände epilepsibehandllingen Epidyolex. Detta är första gången EMA har godkänt ett läkemedel helt baserat på cannabisämnet cannabidiol.
GW Pharmaceuticals läkemedel Epidyolex, med den aktiva substansen cannabidiol (CBD), är tänkt att användas som en tilläggsbehandling för att minska antalet behandla två allvarliga former av epilepsi, Lennox Gastauts syndrom och Dravets syndrom. Studier har visat att Epidyolex kan dämpa kramper och minska antalet anfall förknippade med de båda epilepsitillstånden.
Epidyolex är sedan tidigare det första cannabisbaserade läkemedlet att bli godkänt av den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA. Nu har alltså EMAs medicinska expertkommitté CHMP rekommenderat att läkemedlet godkänns även i EU. Det är första gången som EMA godkänner ett cannabisläkemedel.
Värt att komma ihåg att också att det är EU-kommissionen som tar det formella beslutet om godkännanden av läkemedel i EU. Kommissionen måste alltså anta EMAs rekommendation innan godkännandet av Epidyolex vinner laga kraft.

Sverige och cannabisläkemedel

Medicinsk cannabis baseras på cannabionoiden CBD och är till skillnad från drogcannaboiden tetrahydrocannabinol (THC) inte en psykoaktiv agent och ger inget eurforiskt rus.
I Sverige är det möjligt för läkare att söka tillstånd för bruk i medicinskt syfte för individuella patienter. Under 2017 beslutade Läkemedelsverket att ge två patienter tillstånd att bruka marijuana i medicinskt syfte i form av Bediol som tas i tablettform. Sedan tidigare har Läkemedelsverket även godkänt Sativex, en behandling mot MS, och Marinol som användes mot smärta och illamående. I dessa preparat är den aktiva substansen är en syntetisering av marijuana.
Det finns även andra europeiska länder som tillåtit behandling med cannabisbaserade läkemedel. Men Epidyolex verkar nu bli först ut att godkännas på EU-nivå.

Cannabisbolag är populära bland investerarna

Som BioStock tidigare rapporterat har svenska investerare visat ett stort intresse för handel med cannabisaktier. Det är dock inte endast utländska bolag som är verksamma inom cannabisområdet och investerarna kan välja att sätta sina pengar i svenska bolag verksamma inom området.

Svenska cannabisbolag

Uppsalabolaget Klaria beslutade under 2018 att påbörja utvecklingen av läkemedel som innehåller cannabinoider. Dessa läkemedel är främst avsedda för behandling av smärta och neurologiska sjukdomar, som exempelvis epilepsi och autism, och baseras på bolagets patenterade alginatbaserade polymerfilm.
Bolaget siktar framförallt mot de stora och snabbväxande marknaderna i USA och Kanada. Ett stort steg framåt togs i mars år när bolaget lämnade in en patentansökan i Storbritannien. Det följdes upp av ytterligare framsteg i maj när man kunde rapportera att positiva resultat har erhållits i en preklinisk Proof of Concept-studie som genomförts med CBD i formen av bolagets egenutvecklade algbaserade transmukosala film.
Under 2018 tog även medicinska tuggummibolaget Enorama Pharma beslutet att utöka sin verksamhet genom med att addera ett cannabisfokus. Bolaget inledde förberedelser för att kunna ta fram ett tuggummi som bärare av medicinsk cannabis med hjälp av sin teknikplattform ChewMed. Bolaget har erhållit godkännande från Läkemedelsverket för att hantera cannabis som substans, vilket blev det verkliga startskottet för en prototyputveckling.
I juli kom beskedet att Enoramas cannabistuggummi i första hand förväntas registreras som ”Novel Food” i EU och att man skrivit ett ”Letter of Intent” med det grekiska bolaget PromoPharma för försäljningen av cannabistuggummit.

En stor och växande marknad

Som BioStock tidigare skrivit om är cannabismarknaden stor och växer snabbt: den globala marijunamarknaden var värd 11,4 miljarder USD 2015 och denna siffra förväntas öka till 55,8 miljarder USD 2025. För både de svenska cannabisbolag och för svenska investerare är detta onekligen en lockande marknad.
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

[et_bloom_inline optin_id=”optin_4”]

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev