Home Nyheter Medicinsk cannabis på frammarsch i Norden

Medicinsk cannabis på frammarsch i Norden

Medicinsk cannabis på frammarsch i Norden

24 september, 2018

Legaliseringen av medicinsk cannabis och de möjligheter som medföljer har på senare tid blivit ett stekhett ämne för investerare, bolag, patienter och beslutsfattare. Bland de nordiska länderna går Danmark i bräschen genom ett pilotprogram för medicinsk cannabis och flera etablerade samarbeten med nordamerikanska aktörer. Även Norge och Finland har mjukat upp sin inställning medan Sverige och Island är fortsatt restriktiva.

Medan vissa länder har legaliserat produktion och användandet av medicinsk cannabis ser majoriteten fortfarande cannabis som en drog snarare än en medicinsk substans. Antalet länder som legaliserar medicinsk cannabis har dock ökat under de senaste åren. I samband med att allt fler marknader blir tillgängliga har också investerarnas intresse för bolag verksamma inom medicinsk cannabis ökat. Legaliseringen av cannabis i Danmark 2018 är ett bra exempel på det ökande intresset och den nya sektorns potential.

Medicinskt bruk av cannabis
Medicinsk cannabis, eller medicinsk marijuana, är oprocessad marijuana planta. Plantan kan ha en positiv inverkan på vissa sjukdomssymptom (National Institute of Drug Abuse). Det finns bevis för att medicinsk cannabis förbättrar tillståndet för cancerpatienter som genomgår strålbehandling samt stimulerar aptiten hos patienter med HIV/AIDS. Dessutom finns det viss bevisning som pekar på att medicinsk cannabis kan ge smärtlindring hos patienter med kronisk smärta och mildra vissa neurologiska problem i samband med t.ex. MS.


Växande marknadspotential
Enligt Grand View Research var den globala marijunamarknaden värd 11,4 miljarder dollar 2015. Denna siffra förväntas öka till 55,8 miljarder dollar 2025. Det som främst driver på den ökade efterfrågan på medicinsk cannabis är den pågående legaliseringsvågen. När marknaden för medicinsk cannabis växer, växer även efterfrågan på aktier. Joakim Bornold på Nordnet har sagt till Reuters att ‘en ny stor marknad har öppnat upp.’ Rikard Josefsson, vd på Avanza, höll med och konstaterade att trenden för cannabisaktier har varit starkt stigande under 2018.

Europas största cannabisanläggning planeras i Danmark
Bland de bolag som har ådragit sig mest uppmärksamhet från svenska investerare finns två kanadensiska bolag, Aurora Cannabis och Canopy Growth Corporation. Detta har visat sig vara ömsesidigt då de två kanadensiska bolagen har visat ett stort intresse för den skandinaviska marknaden. Aurora Cannabis har bildat ett joint venture (Aurora Nordic Cannabis) tillsammans med danska Alfred Pedersen & Søn, vars tidigare verksamhet fokuserade på produktion av tomater och paprikor. Målet med samarbetet är att etablera Europas största anläggning för cannabisproduktion för medicinskt bruk. Försäljningsfokus kommer att ligga på den skandinaviska marknaden men överflödesproduktion kommer att distribueras till andra EU-länder. Även Canopy Growth har etablerat ett joint venture (Spectrum Denmark) med en dansk producent av medicinsk cannabis, Danish Cannabis, som en del i sin expansionsplan för Europa.


De nordiska regelverken för medicinisk cannabis
Samtidigt som Danmark har öppnat dörren för medicinsk cannabis så är det svenska regelverket fortsatt strikt. Redan 2011 tillät Danmark, mot recept, vissa läkemedel vars verksamma substanser kommer härrör ifrån cannabisplantan. I början av 2018 lanserade danska Lægemiddelstyrelsen ett pilotprogram för medicinsk cannabis vilket innebär att läkare kan skriva ut cannabisbaserade produkter till patienter. Norge och Finland tillåter läkare att skriva ut ett begränsat antal läkemedel baserade på medicinsk cannabis. I Sverige och Island är dock all form av distribution av cannabisbaserade produkter strikt förbjuden.

Legalisering av medicinsk cannabis i Danmark
Legaliseringen av medicinsk cannabis i Danmark visar att klimatet i landet är mottagligt för den nya sektorn. Detta skapar också möjligheter för life science-bolag som forskar inom medicinisk cannabis. Förutom de två ovannämnda joint ventures så har Lægemiddelstyrelsen även godkänt CannGros och Stenocare för deltagande i pilotprogrammet.

Notering av ytterligare cannabis-bolag på svenska Spotlight
I förra veckan blev det dessutom känt att Stenocare A/S, som säljer medicinska cannabisoljor, blivit godkänt för notering på Spotlight Stock Market. Det blir det första renodlade cannabisbolaget som noteras i Europa, enligt ett pressmeddelande. Idag inleds teckningstiden i bolagets nyemission, om cirka 18,6 miljoner danska kronor, som bland annat ska finansiera uppbyggnad av en produktionsanläggning för odling och tillverkning av egna färdiga medicinska cannabisprodukter för patienter i både Danmark och övriga Europa. Första handelsdagen är beräknad att bli den 26 oktober 2018.

Svenska life science-bolag med fokus på medicinsk cannabis
I Sverige är cannabis strikt reglerat, men trots det finns två svenska bolag på frammarsch inom sektorn. Uppsalabaserade Klaria fokuserar på produkter för behandling av cancerrelaterad smärta och neurologiska sjukdomar såsom epilepsi och autism. Enorama Pharma, med bas i Malmö, utvecklar ett medicinskt cannabistuggummi. Bolagets främsta målmarknad är USA där bolaget menar att intresset för den här typen av cannabisprodukter är mycket stort.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev