Home Nyheter Riktad nyemission i Enorama Pharma

Riktad nyemission i Enorama Pharma

Riktad nyemission i Enorama Pharma

14 augusti, 2019

Enorama Pharma stärker kassan med 15 Mkr från en handfull investerare i en riktad nyemission. Intresset hos dessa att tillskjuta kapital kan ha ökat efter att Läkemedelsverket den 2 augusti godkände bolagets nikotintuggummin som medicintekniska produkter. Med stärkt kassa kan nu Enorama intensifiera lanseringsarbetet och vidareutveckla affärsområdet för nikotinprodukter ej läkemedel.
Enorama Pharmas tvivelsutan viktigaste nyhet hittills i år, som dels kommer bädda för en marknadsintroduktion i Sverige, men också ge väsentliga fördelar när det gäller att snabbare äntra den europeiska marknaden för nikotintuggummin, var när Läkemedelsverket i början av augusti godkände registreringsansökningarna för vart och ett av bolagets fyra nikotintuggummin såsom medicintekniska produkter.
Det krävdes tre rundor av mindre kompletteringar innan godkännandet var ett faktum, en milstolpe som får ses som en bra start på det Malmöbaserade bolagets mål att utmana oligopolet på marknaden för nikotinersättningsprodukter. Den globala marknaden har under lång tid dominerats av produkterna Nicorette och Nicotinell.
Enoramas USP är att utmana dessa med sina numera godkända fyra nikotinprodukter med mint- och fruktmintsmak, tillverkade med nya metoder och avsedda att nå framgångar med en annan försäljningsstrategi än konkurrenterna: over-the-counter (OTC) med återförsäljarnas egna varumärken. Med andra ord en liknande strategi som t.ex. ICA framgångsrikt har implementerat med sina basic- och selectionsortiment.

Strategiska samarbeten under året

Den 13 juni meddelade Enorama Pharma att screeningsstudien inom Cough & Cold hade slutförts och att de aktiva substanser som var mest lämpade för tuggummiformulering hade identifierats. Resultatet av studien har delats med amerikanska MediiGum LLC och en utvärdering om studieresultaten har inletts med bolaget.
En vecka senare ingick bolaget ett licens- och leveransavtal med MAE Holding om försäljning av bolagets nikotintuggummin i Holland. Avtalet innebär att MAE Holding bär kostnaderna relaterade till ansökan till läkemedelsverket i Nederländerna, men förvärvar inga immateriella rättigheter från Enorama Pharma. Förberedelserna att skicka in registreringsansökan är pågående och Enorma har guidat att man förväntar sig lansering inom de kommande 6–10 månaderna. Avtalet som har en initial avtalstid om 5 år från lansering, är ömsesidigt icke-exklusivt utan avtalade kvantiteter.

»Det är av stort strategiskt och taktiskt värde, att Bolaget genomför denna riktade nyemission. Det visar på ett starkt bolag med bra produkter och produktidéer på starkt växande marknader. Våra produkter och produktidéer ligger rätt i tiden, och vi har ett bolag med starka strategiska ägare« — Mats Rönngard, vd Enorama Pharma

Ger sig in på marknaden för medicinsk cannabis

Medicinsk cannabis baseras på cannabionoiden cannabidiol (CBD) och är till skillnad från drogcannaboiden tetrahydrocannabinol (THC) inte en psykoaktiv agent och ger därmed inget eurforiskt rus.
I juli meddelade Enorama Pharma att bolagets cannabistuggummi innehållande CBD i första hand förväntas registreras som ”Novel Food” i EU och att man skrivit ett ”Letter of Intent” med det grekiska bolaget PromoPharma S.A. som önskar att sälja produkten i sin region.
Det är uppenbart att Enorama har noterat den explosionsartade utvecklingen av cannabis-marknaden och beslutet att utveckla ett medicinskt cannabistuggummi togs bland annat efter att en marknadsbedömning, genomförd tillsammans med Business Sweden USA, kunde konstatera ett betydande intresse för en sådan produkt.
Utvecklingen av marknaden för medicinsk cannabis drivs på av en ökad efterfrågan på produkter innehållandes CBD och som en naturlig följd av den pågående legaliseringsvågen världen över. Läs mer. Enligt Grand View Research var den globala marknaden värd 11,4 miljarder USD år 2015 vilket förväntas öka till 55,8 miljarder USD år 2025.

Mats Rönngard, vd och medgrundare Enorama Pharma
Mats Rönngard, vd och medgrundare Enorama Pharma.

»Med kapitaltillskottet och förväntade intäkter under perioden kan vi öka vår marknadsbearbetning för vårt godkända NRT nikotintuggummi. Därutöver så ger det oss större möjlighet till vidareutveckling av affärsområdet nikotinprodukter ej läkemedel, allt för en snabbare marknadslansering« — Mats Rönngard

Riktad nyemission till strategiska investerare

Den igår kommunicerade riktade nyemissionen, vilken medför en utspädning om 4,21 procent, gör att Enorama tillförs ca 15,0 Mkr före emissionskostnader om 1 Mkr. Teckningskursen motsvarar en emissionsrabatt om 10 procent gentemot den volymvägda genomsnittskursen under de senaste 30 handelsdagarna.

Så kommer emissionslikviden att användas

Emissionslikviden kommer vikas till att intensifiera försäljningsarbetet av bolagets nikotintuggummi NRT. Pengar kommer även att satsas på vidareutveckling av affärsområdet för nikotinprodukter som ej klassas som läkemedel. Bakgrunden till detta är att bolaget den 24 april beslutade att etablera en ny enhet inom detta område som avviker från bolagets övriga verksamhet. Därför är tanken att detta skall drivas självständigt och samägas med en eller flera strategiska samarbetspartners.
Följande tecknare deltar i den riktade nyemissionen:

Tecknare  Antal aktier (St.)   Totalt teckningsbelopp (SEK) 
Gerhard Dal  46 000  2 962 400,00
Fårö Capital AB  46 000  2 962 400,00
Strategic Wisdom Nordic AB  25 600  1 648 640,00
Tommy Ure  22 000  1 416 800,00
Johan Stein  20 000  1 288 000,00
MW Asset Management  15 527  999 938,80
Toni Reftman  15 527  999 938,80
Lars-Uno Månsson  7 700  495 880,00
Hans Berglund  7 700  495 880,00
Jens Miöen  7 700  495 880,00
John Andersson Moll  7 700  495 880,00
Per Nilsson  7 700  495 880,00
Entcap i Göteborg AB  3 765  242 466,00

Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. [et_bloom_inline optin_id=”optin_4″]

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev