Home Nyheter Videointervju med Dr Lisa Fortier: "Resultaten i Xintelas häststudie liknar inget vi...

Videointervju med Dr Lisa Fortier: "Resultaten i Xintelas häststudie liknar inget vi sett tidigare"

Videointervju med Dr Lisa Fortier: "Resultaten i Xintelas häststudie liknar inget vi sett tidigare"

30 januari, 2017

BioStock har via videolänk fått möjlighet att intervjua Dr Lisa Fortier vid Cornell University i Ithaca, New York, ansvarig för genomförandet av Xintelas häststudie. Dr Lisa Fortier är en internationellt erkänd expert inom broskreparation och veterinärmedicin med lång erfarenhet av ledbroskskador och artros hos människor och hästar. Trots sin breda erfarenhet menar hon dock att de resultat man hittills kunnat se i Xintelas häststudie överträffar allt man tidigare sett på området.
Se intervjun genom att klicka på bilden ovan eller via den inbäddade videospelaren längst ned i artikeln.
Bakgrund Xintelas stamcellsstudie
Xintela har genomfört en preklinisk studie på hästar med sina selekterade stamceller. Studien genomfördes vid Cornell University i New York och inleddes i april förra året. Under december kunde bolaget meddela att de första resultaten visade att stamcellerna är säkra att använda. Baserat på kompletterande analyser från häststudien och slutrapporten från Cornell University har bolaget därefter även meddelat att man sett att stamcellsbehandlingen hade positiva effekter på ledbrosk och underliggande ben vid posttraumatisk artros.
I Xintelas studie togs allogena mesenkymala stamceller från en hästdonator och selekterades med hjälp av bolagets markörteknologi. Stamcellerna injicerades därefter i hästens ena bakben, i den led som motsvarar människans fotled. Som kontroll injicerades enbart saltlösning i motsvarande led i det andra bakbenet. Hästarna som användes i studien hade en skada i lederna som kan liknas vid den posttraumatiska artros som kan uppstå efter en idrottsskada eller stukning av en led.
Efter sex månader, när studien avslutats, genomfördes en noggrann analys av brosket och andra vävnader i leden med hjälp av magnetröntgen och histologi. Även flera andra organ studerades för att undersöka och kunna utesluta eventuella oönskade effekter av cellerna. Dessutom analyserades prover från ledvätskan, som tagits då studien pågick, med syfte att undersöka inflammationsmarkörer och markörer för nybildning och nedbrytning av broskvävnad.
Resultaten är enligt Xintela mycket lovande för utvecklingen av stamcellsterapi för behandling av ledbroskskador och artros. Denna uppfattning får starkt stöd av Dr Lisa Fortier som menar att häststudien utgör dels en egen grund för att utveckla läkemedel för hästar, men även för att ta behandlingen vidare till människa.
Klicka nedan för att se videointervjun med Dr Lisa Fortier.

YouTube video

 
Investerarträffar genomförs under januari & februari
Xintela genomför den närmaste veckan ett antal investerarträffar, bland annat vid det kvinnliga investerarnätverket Feminvests event under måndagkvällen (30 jan). Imorgon tisdag (31 jan) presenterar bolagets vd Evy Lundgren-Åkerlund på Medicon Village i Lund, och under nästa vecka presenteras bolaget i Göteborg (6 feb) och Stockholm (7 feb). Läs mer om de olika evenemangen här.
Handel med teckningsoptioner inleds idag
Under måndagen inleds handeln med Xintelas teckningsoptioner av serie TO1, som emitterades vid bolagets noteringsemission i februari förra året. Optionerna berättigar till teckning av en aktie för 5 kronor under perioden 30 januari till 10 februari. I det fall samtliga teckningsoptioner av serie TO 1 nyttjas tillförs Xintela 17,5 MSEK före emissionskostnader. Läs mer här.
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.


biostockappenFå alla nyheter och analyser direkt i mobilen med BioStocks mobilapp!
appstoreknappgoogleplayknapp
 


Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev