Home Nyhetssvepet Nyhetssvepet måndag 28 augusti

Nyhetssvepet måndag 28 augusti

Nyhetssvepet torsdag 13 juni

Nyhetssvepet måndag 28 augusti

28 augusti, 2017

Ett redaktionellt urval av dagens Life Science-nyheter
De senaste artiklarna från BioStock
» VD-Intervju: DexTech Medical mot spännande skede med stärkt optimism
» Krönika: Tillväxten kväver Life Science-bolagen
» Rapport: immunonokologi-området väntas växa med 142 procent på fem år
» Internationella canceravtal ger Isofol viktigt kvitto inför fas III
» 
Enorama Pharma ångar på mot positivt cash flow 
» Sanionas fetmaläkemedel i avgörande slutfas 
Läs BioStocks senaste nyhetsbrev för vecka 34 här
AstraZenecas bröstcancerbehandling Faslodex har fått utvidgad indikation av det amerikanska läkemedelsverket, FDA, som monoterapi för kvinnor som gått igenom klimakteriet men som inte blivit behandlade tidigare av endokrin terapi. Läs mer.
Halvårsrapport Genovis: Försäljningen ökade med 26 % och försäljningen har därmed vuxit starkt i inte mindre än elva kvartal i rad med höga marginaler. Läs mer.
Moberg Pharma har slutfört avyttringen av varumärket Fiber Choice till Caret Pharma LLC för en köpeskilling om 6,7 MUSD plus lagervärdet. Avyttringen medför en reavinst om cirka 1,6 MUSD. Läs mer.
Aktieägarna i Phase Holographic Imaging kallas till årsstämma måndagen den 25 september 2017 kl. 17.00 i bolagets lokaler, Scheelevägen 22 i Lund.
Bactiguard har utsett Cecilia Edström, idag Senior Vice President Sales and New Business, till tillförordnad finansdirektör (CFO). Hon efterträder Fredrik Järrsten, som lämnar Bactiguard för att tillträda rollen som CFO i ett annat företag. Läs mer.
Inhalation Sciences Sweden AB har godkänts för notering på Aktietorget förutsatt att lägsta gränsen i bolagets nyemission samt marknadsplatsens ägarspridningskrav uppnås. Teckningstiden för bolagets nyemission inleds idag och pågår till och med den 13 september 2017. Läs mer.
PExA AB meddelar att fem abstracts baserade på PExAs metod har godkänts för muntlig presentation på ERS 2017 i Milano den 9-13 september 2017. Vid olika sessioner kommer forskare från Göteborgs Universitet, Umeå Universitet och AstraZeneca presentera nya resultat, där PExAs metod att samla material från de små luftvägarna, har använts. Läs mer.
Linköpings universitets arbete med simuleringsbaserat lärande vid Medicinska fakultetens enhet för färdighetsträning och simulering där studenter tränas i verklighetsnära simuleringsövningar, uppmärksammas med den internationella utmärkelsen 2017 ASPIRE Award of Excellence in Simulation. ASPIRE har sedan 2013 bedömt excellens i högre hälsoprofessionsutbildning inom olika områden, och simulering är en ny kategori för denna omgång. Priset delas ut den 28 augusti på AMEE-konferensen i Helsingfors. Läs mer.
Immune Pharmaceuticals har publicerat en nulägesrapport. Läs mer.
Bolagsstämmor/kommunikéer/rapporter
Genovis  Klaria Pharma  Redsenese Medical  Invent Medic  Mertiva  Hemcheck Sweden  Infant Bacterial Therapeutics
Nyheter inkomna efter fredag lunch:
Ny intervju med Sanionas CEO Jørgen Drejer publicerad i BioWorld. Läs intervjun här.
Forskare vid Linköpings universitet har använt guldnanopartiklar utvecklade av Cline Scientific som verktyg i sin forskning för att karaktärisera en nyutvecklad hydrogel. Resultaten har nyligen publicerats i Scientific Reports, utgiven av den ansedda tidskriften Nature. “Att våra produkter lyfts fram i ansedda vetenskapliga publikationer är mycket positivt då det är en global marknadsföringskanal mot många potentiella kunder”, säger Niklas Holmquist, försäljningschef på Cline. Läs mer.
Sahlgrenska akademin: Att bekämpa kronisk inflammation i kärlväggarna är en effektiv väg att förhindra återinsjuknande efter hjärtinfarkt. Det visar en studie på över 10 000 patienter, publicerad i The New England Journal of Medicine (NEJM). Totalt medverkar över 40 länder i studien som leds av forskare vid Brigham and Women’s Hospital och Harvard Medical School, Boston, med Novartis som sponsor och tillverkare av kanakinumab. För den svenska delen av studien ansvarade Sahlgrenska akademin. Läs mer.
Skånes Universitetssjukhus: Gammaldags blodförtunnande behandling (heparin) fungerar lika bra som ny och dyrare (bivalirudin) vid hjärtinfarkt visar stor svensk studie. De nya rönen presenterades under söndagen vid den stora europeiska hjärtkongressen ESC i Barcelona, med samtidig publicering i NEJM. Läs mer.
Vinnare i morgonhandeln: WntResearch +9,36%, Biovica +7,58%, Brighter +6,93%, Cline Scientific +5,96%, ScandiDos +5,80%, Alzinova +5,69%
Förlorare i morgonhandeln: NorInvent -11,35%, Senzime -7,58%, Cereno Scientific -7,29%, RLS Global -7,05%, AroCell -6,25%, ISR Holding -6,19%
Index: OMXS30  -0,16%, Hälsovård -0,14%
Du kan även följa BioStock på Twitter och Facebook där vi dagligen uppmärksammar nyheter och forskningsframsteg inom life science

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev