Home Nyheter NeuroVive blickar framåt med stöd av starka prekliniska resultat

NeuroVive blickar framåt med stöd av starka prekliniska resultat

NeuroVive blickar framåt med stöd av starka prekliniska resultat

22 februari, 2017

NeuroVive Pharmaceuticals bokslutskommuniké för helåret 2016 erbjöd inga större överraskningar. Som väntat visar man inga svarta siffror på sista raden. Året som gick medförde en noterbar besvikelse i form av det nedlagda forskningsprojektet med tidigare flaggskeppskandidaten CicloMulsion inom akut njurskada. Denna motgång dock vägdes upp något av att bolaget kunde presentera lovande prekliniska resultat inom den allvarliga sjukdomen fettlever (NASH). I inledningen av 2017 levererades ännu en stark nyhet: Bolagets nya generation av sanglifehrin-baserade substanser har visat oväntat kraftfulla anti-cancereffekter mot levercancer, den tredje vanligaste dödsorsaken av cancer världen över. I prekliniska studier har konstaterats upp till 500 ggr större hämmande effekt än för befintliga behandlingsalternativ för framskriden levercellscancer.
Den minst uppmuntrande nyheten under 2016 var utan jämförelse den avbrutna utvecklingen av CicloMulsion för akut njurskada, en motgång som också medförde en rejäl sättning i NeuroVives bolagsvärde. Domedagsstämningen lättades dock upp i viss mån av de positiva prekliniska resultat som bolaget kunnat presentera i en experimentell modell för indikationen fettlever (NASH), en allvarlig och mycket vanlig sjukdom där det för närvarande saknas adekvat behandling. Här finns troligen goda möjligheter för NeuroVive till kommersiella samarbeten, då många större läkemedelsbolag på senare tid har visat stort intresse för att vara med och slåss om att utveckla ett läkemedel mot denna sjukdomsindikation.
Även efter rapportperiodens har bolaget presenterat spännande prekliniska resultat som kan visa sig få stor betydelse. Vi syftar givetvis på beskedet under januari månad om att man kunnat konstatera att bolagets nya generation av sanglifehrin-baserade substanser uppvisar starkt hämmande effekt på humana levercancerceller, och att bolaget därmed adderar levercancer – den sjätte vanligaste cancerformen och den tredje vanligaste dödsorsaken av cancer världen över – till sin prekliniska projektportfölj.
I början på februari förtydligade NeuroVive exakt hur stor effekten av den nya läkemedelskandidaten är. Jämfört med det befintliga läkemedlet för framskriden levercellscancer (HCC), tyska Bayers sorenafib (Nexavar), uppvisar NeuroVives substans upp till 500 gånger högre hämmande effekt. Det är förstås vanskligt att jämföra prekliniska resultat med hur den aktiva substansen slutligen fungerar i människa, men vi konstaterar att det är klart anmärkningsvärda värden NeuroVive har presenterat. Det medicinska behovet inom HCC är mycket stort, inte minst med tanke på att den nu marknadsdominerande behandlingen med sorenafib är den enda som har fått marknadsgodkännande sedan 2007. Den affärsmässiga potentialen för ett nytt och effektivare behandlingsalternativ är således betydande. Globalt förväntas marknaden för behandling av levercancer växa från 420 miljoner dollar år 2014 till 550 miljoner dollar år 2024.
I samband med att nyheten om HCC-resultaten offentliggjordes gjorde BioStock en intervju med Magnus Hansson, medicinsk chef på NeuroVive, vilken kan läsas här.
Läs även: Intervju: NeuroVives Erik Kinnman om NASH-satsningen
BioStock har även publicerat en omfattande ny analys av NeuroVive Pharmaceutical, med särskilt fokus på bolagets NASH-projekt NV556.
Läs mer och ladda ned den fullständiga analysrapporten här.
 
 
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.


biostockappenFå alla nyheter och analyser direkt i mobilen med BioStocks mobilapp!
appstoreknappgoogleplayknapp
 


Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev