Home Nyhetssvepet Nyhetssvepet onsdag 22 februari

Nyhetssvepet onsdag 22 februari

Nyhetssvepet torsdag 25 april

Nyhetssvepet onsdag 22 februari

22 februari, 2017

Ett redaktionellt urval av dagens Life Science-nyheter

NeuroVive meddelade under morgonen att man har utnämnt professor Philippe Gallay, PhD och professor Massimo Pinzani till vetenskapliga rådgivare för bolaget, samt att två nya samarbetsavtal tecknats. Syftet med avtalen är att vidare studera NeuroVives nya läkemedelsmolekyler i utveckling för behandling av NASH och hepatocellulär cancer (HCC). I det nya samarbetet med Philippe Gallay kommer verkningsmekanismen för NeuroVives nya sanglifehrin-baserade substansers kraftfulla anti-cancereffekter att studeras. Läs mer.
Erik Hjelmstedt, styrelseproffs från Schibsted, går in som ny styrelseordförande i Sciety och investerar samtidigt i bolaget. Läs mer.
SynAct Pharma har erhållit godkännande från den etiska kommittén och fortsätter dialogen med den franska läkemedelsmyndigheten. Läs mer.
Immunovia tillkännagav idag en förändring i bolagets ägarstruktur. Totalt 400 000 aktier, motsvarande 2,4 procent av bolagets aktiekapital, såldes i en institutionell transaktion till befintliga och nya professionella och institutionella investerare. Försäljningen ägde rum genom en blocktransaktion till priset av 95 kr per aktie. Läs mer.
Biovica stärker bolagsledningen. Läs mer.
Toleranzia optimerar tillverkningsprocessen för TOL1. Läs mer.
Det amerikanska bolaget Genomenon som utvecklar datavisualiseringsprogramvara för genomikindustrin, har släppt produkten Mastermind som förenklar processen att tolka genvarianter. genom att skanna igenom miljontals tidskriftsartiklar och medicinska publikationer med målet att minska den tid patologer och genetiker lägger på att undersöka medicinska data med upp till 80 procent. Läs mer.
Carl Icahn har köpt på sig en aktiepost i det globala läkemedelsbolaget Bristol-Myers Squibb. Läs mer.
AddLife har idag tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i de tre bolagen i Hepro-gruppen; Hepro AS, Mektron AS och Hepro Sverige AB. Hepro-gruppen utvecklar, designar och marknadsför hjälpmedel inom hemvård och välfärdsteknologi. Läs mer.
Rapporter

A1M Pharma Cerano Scientific MedicPen
Sprint BioScience Medfield Diagnostics Redsense


De senaste artiklarna från BioStock

NeuroVive Pharmaceuticals bokslutskommuniké för helåret 2016 erbjöd inga större överraskningar. Som väntat visar man inga svarta siffror på sista raden. Året som gick medförde en noterbar besvikelse i form av det nedlagda forskningsprojektet med tidigare flaggskeppskandidaten CicloMulsion inom akut njurskada. Denna motgång dock vägdes upp något av att bolaget kunde presentera lovande prekliniska resultat inom den allvarliga sjukdomen fettlever (NASH). I inledningen av 2017 levererades ännu en stark nyhet: Bolagets nya generation av sanglifehrin-baserade substanser har visat oväntat kraftfulla anti-cancereffekter mot levercancer, den tredje vanligaste dödsorsaken av cancer världen över. Läs mer.
Stemcell therapyStamcellsterapier är en form av läkemedelsutveckling som växer kraftigt och anses ha stor behandlingspotential inom en rad allvarliga sjukdomar. Men ett problem med den nya tekniken är att stamceller som odlas i laboratoriemiljö riskerar att börja växa okontrollerat vilket kan ge upphov till cancertumörer. Göteborgsbaserade Cline Scientific har dock hittat en möjlig lösning – en egenutvecklad och patenterad nanoteknik som gör det möjligt att styra celltillväxten vid odling av stamceller. Läs mer.
 
I vår senaste Söndagsintervju mötte vi Kjell G Stenberg, styrelseordförande i Aptahem som utvecklar nya blodproppshämmande läkemedel för att förebygga kardiovaskulära sjukdomar som stroke och djupvenstrombos. Med sin primära läkemedelskandidat Apta-1 siktar bolaget på att kunna erbjuda säkrare behandling än befintliga antikoagulerande läkemedel på marknaden, som ofta är förknippade med ökad blödningsrisk och andra farliga biverkningar. Bolaget har i de prekliniska studier som hittills gjorts inte sett några negativa sidoeffekter eller toxicitet med Apta-1, ens vid mycket höga doser. Under 2017 planerar bolaget att genomföra en klinisk fas I-studie i människa för att validera säkerheten hos nästa generations blodproppshämmare. Läs mer.


Analys NeuroVive PharmaceuticalBioStock har analyserat NeuroVive Pharmaceutical, ett ledande forskningsbolag inom mitokondriell medicin. Efter att under 2016 både ha tvingats avbryta licenssamarbetet med Arbutus och avsluta utvecklingen av sin tidigare flaggskeppskandidat CicloMulsion, har bolaget haft en tuff period. På senare tid har dock en tydlig återhämtning skett efter att bolaget presenterat lovande studiedata inom leversjukdomen NASH – en av branschens just nu hetaste indikationer – samt inom cancertypen HCC, också det en indikation som kännetecknas av stora medicinska behov. Läs och ladda ned den fullständiga analysrapporten via denna länk.
Läs BioStocks senaste nyhetsbrev Januari, v 7 här.

Vinnare i morgonhandeln
: NeuroVive +8,18%, Toleranzia +7,89%, Cellink +4,76%, SyntheticMR +4,71%, Redsense Medical +4,57%, Alzinova +2,98
Förlorare i morgonhandeln: Episurf Medical -15,38%, Cline Scientific -13,40%, Ortivus -8,47%, Real Heart -7,04%, Cerano Scientific -5,59%, Vicore Pharma -4,05%
Du kan även följa BioStock på Twitter och Facebook där vi dagligen uppmärksammar nyheter och forskningsframsteg inom life science.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev