Home Nyheter Sprint Bioscience tar nästa steg i NASH-programmet

Sprint Bioscience tar nästa steg i NASH-programmet

Sprint Bioscience tar nästa steg i NASH-programmet

Sprint Bioscience tar nästa steg i NASH-programmet

1 juni, 2022

Sprint Biosciences NASH-program fortsätter att röra sig framåt i samarbete med LG Chem. Nu inleder de båda partnerna en ny preklinisk proof-of-concept in vivo-studie för att studera effekten av de substanser som utvecklats i programmet. Dessutom meddelar man att målproteinets involvering vid utvecklingen av flera NASH-relaterade sjukdomar har bekräftats av oberoende akademiska grupper.

Stockholmsbaserade Sprint Bioscience utvecklar prekliniska läkemedelsprogram inom cancerbehandling med målsättningen att nå tidig utlicensiering under den prekliniska fasen. Portföljen består idag av sex program, fem inom cancer och ett inom fettleversjukdomen NonAlcoholic Steatohepatitis (NASH).

NASH, som också kallas leversteatos, är en leverinflammation som orsakas av ansamling av fett i levern. Sjukdomen är en följdsjukdom som är vanlig bland patienter med typ 2-diabetes och personer som lider av fetma. Vid långt gången NASH kan det uppstå ärrbildning i levern, vilket kan leda till skrumplever och levercancer. Sjukdomens utbredning uppskattas till cirka 3 -5 procent globalt och behandlingsmarknaden förväntas nå 62 miljarder USD år 2031.

Siktar på att bromsa sjukdomsutvecklingen

I NASH-programmet – som sedan 2019 drivs av sydkoreanska LG Chem – utvecklas behandlingar som kan bromsa utvecklingen av sjukdomen. Programmet undersöker en ny verkningsmekanism och ett nytt målprotein som är involverat i fettinlagring i lever och andra vävnader, inflammatorisk respons och fibros i NASH.

Hittills har målet i programmet varit att ta fram substanser med rätt egenskaper för att genomföra in vivo studier och det man kunnat se är att de substanser man tagit fram hämmar generna som är involverade i såväl NASH som skrumplever och levercancer.

Dessutom har två oberoende akademiska grupper oberoende av varandra kunnat bekräfta att målproteinet som man riktar in sig på i programmet är involverat i fettupptag, inflammation, bindvävsbildning vid NASH, samt dessutom vid utvecklande av levercancer.

Genomför ny preklinisk studie

Sprint Bioscience tillkännagav under måndagen att man tillsammans med LG Chem ämnar genomföra en ny preklinisk proof-of-concept in vivo-studie med de nya substanser som tagits fram i programmet. Den nya studien ska analysera effekten av substanserna och beräknas vara färdig i början av 2023. Studien görs med en experimentell modell av NASH som efterliknar sjukdomen hos människan.

Studien kommer att ledas av Sprint Bioscience under ett nytt tilläggsavtal till gällande licensavtal med LG Chem. Sammanlagt uppgår värdet på licensavtalet till 230 MUSD – plus royalties på försäljning av produkter som når marknad.

Om proof-of-concept-studien får ett lyckat resultat går programmet vidare med de studier som återstår för att kunna ansöka om klinisk utveckling.

»Samarbetet med LG Chem har lett till lovande substanser och vi har stora förväntningar på att dessa ska visa god effekt, vilket är ett viktigt steg mot att ta programmet in i kliniska studier. Programmet har stor kommersiell potential eftersom det idag saknas en effektiv behandling mot NASH.« – Anne-Marie Wenthzel, affärsutvecklingschef på Sprint Bioscience.

 

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev