Home Nyhetssvepet Nyhetssvepet tisdag 21 februari

Nyhetssvepet tisdag 21 februari

Nyhetssvepet fredag 17 maj

Nyhetssvepet tisdag 21 februari

21 februari, 2017

Ett redaktionellt urval av dagens Life Science-nyheter
Cline Scientific har erhållit patentgodkännande i USA avseende bolagets teknologi för framställning av så kallade Nanogradientytor, som används till forskning och celltillverkning. Patentet i USA gäller till och med år 2035, vilket innebär drygt 22 års giltighetstid jämfört med normala 20 år på grund av långsam handläggning av den amerikanska patentmyndigheten. Denna milstolpe innebär att Cline Scientific nu kan teckna licensavtal med aktörer i USA, vilket inte har varit möjligt tidigare. Läs mer. Se även BioStocks intervju nedan med vd.
Sobi meddelar idag att företaget slutit ett treårigt avtal med Valeant Pharmaceuticals Ireland för distributionen av Ammonul injektionslösning i Europa, Mellanöstern och Nordafrika. Läs mer.
Enorama Pharma som utvecklar medicinska tuggummin meddelar idag att advokat Ulf Yxklinten lämnar styrelsen på grund av hög arbetsbelastning. Läs mer.
Kancera har publicerat en operationell uppdatering av bolagets projektportfölj. Läs mer.
WntResearch lämnar uppdatering om den kliniska utvecklingen av läkemedelskandidaten Foxy-5. Läs mer.
Bactiguard: Ny klinisk studie från Hong Kong bekräftar minskade infektioner för långtidsanvändare. Läs mer.
LIDDS: Placebo-kontrollerad studie med NanoZolid – docetaxel presenteras på European Lung Cancer Congress (ELCC) i maj 2017. Läs mer.
Kunnan Taitoa och Aino Health har slutit ett samarbetsavtal kring Aino Healths molnbaserade tjänst Aino HealthManager. Tjänsten kommer att integreras i Kunnan Taitos system och görs därmed tillgänglig för deras kunder i den offentliga sektorn. Läs mer.
Intensifiering av strålbehandlingen med kortare förkortad behandlingsperiod vid huvud- och halscancerger inte bättre behandlingsresultat men däremot ökade akuta biverkningar. Svåra sväljningsbesvär är en biverkan som ofta förbises av patienten och där gällande behandlingsrekommendationer medför hög risk för många patienter. Detta enligt en avhandling vid Umeå universitet baserad på den största svenska studien i sitt slag. Läs mer.
RLS Global har tecknat ett nytt distributörsavtal med Regedent AG. Det nya avtalet innebär en global lansering av Perisolv där nästa steg är att registrera produkten i USA. När Regedent även tar över själva produktionen av Perisolv kommer enligt bolaget ett mer omfattande licensavtal att tecknas. RLS Global väntar fortfarande på ett godkännande från den amerikanska livs- och läkemedelsmyndigheten FDA för ChlorasolvLäs mer.
Genetisk redigering för uppfödning av boskap kan komma att bli tillåtet i USA. Läs mer.
Rapporter
Saniona
NeuroVive
Kancera
De senaste artiklarna från BioStock
Stemcell therapyStamcellsterapier är en form av läkemedelsutveckling som växer kraftigt och anses ha stor behandlingspotential inom en rad allvarliga sjukdomar. Men ett problem med den nya tekniken är att stamceller som odlas i laboratoriemiljö riskerar att börja växa okontrollerat vilket kan ge upphov till cancertumörer. Göteborgsbaserade Cline Scientific har dock hittat en möjlig lösning – en egenutvecklad och patenterad nanoteknik som gör det möjligt att styra celltillväxten vid odling av stamceller.
 
I vår senaste Söndagsintervju mötte vi Kjell G Stenberg, styrelseordförande i Aptahem som utvecklar nya blodproppshämmande läkemedel för att förebygga kardiovaskulära sjukdomar som stroke och djupvenstrombos. Med sin primära läkemedelskandidat Apta-1 siktar bolaget på att kunna erbjuda säkrare behandling än befintliga antikoagulerande läkemedel på marknaden, som ofta är förknippade med ökad blödningsrisk och andra farliga biverkningar. Bolaget har i de prekliniska studier som hittills gjorts inte sett några negativa sidoeffekter eller toxicitet med Apta-1, ens vid mycket höga doser. Under 2017 planerar bolaget att genomföra en klinisk fas I-studie i människa för att validera säkerheten hos nästa generations blodproppshämmare. Läs mer.


Analys NeuroVive PharmaceuticalBioStock har analyserat NeuroVive Pharmaceutical, ett ledande forskningsbolag inom mitokondriell medicin. Efter att under 2016 både ha tvingats avbryta licenssamarbetet med Arbutus och avsluta utvecklingen av sin tidigare flaggskeppskandidat CicloMulsion, har bolaget haft en tuff period. På senare tid har dock en tydlig återhämtning skett efter att bolaget presenterat lovande studiedata inom leversjukdomen NASH – en av branschens just nu hetaste indikationer – samt inom cancertypen HCC, också det en indikation som kännetecknas av stora medicinska behov. Läs och ladda ned den fullständiga analysrapporten via denna länk.
Läs BioStocks senaste nyhetsbrev Januari, v 7 här.

Vinnare i morgonhandeln
: Cline Scientific +25,15%, SyntheticMR +7,92%, Vibrosense Dynamics +5,62%, Enorama Pharma +5%, Diamyd Medical +3,88%, Invent Medic +3,48%
Förlorare i morgonhandeln: WntResearch -5,64%, CombiGene -5,37%, Ellen -3,57%, Cellavision -3,54%, Episurf Medical -3,50%, Nexstim -3,20%
Du kan även följa BioStock på Twitter och Facebook där vi dagligen uppmärksammar nyheter och forskningsframsteg inom life science.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev