VD-intervju: »Vi har stora planer för Cline«

Cline Scientific stärker krigskassan med en företrädesemission om ca 8 MSEK. Det nya kapitalet skall användas för att accelerera marknadsetableringen av bolagets egenutvecklade produkter för cancerdiagnostik oc... LÄS MER!