Home Intervjuer Cline Scientifics vd om emissionsplanerna och utvecklingen

Cline Scientifics vd om emissionsplanerna och utvecklingen

Patrik Sundh, vd Cline Scientific

Cline Scientifics vd om emissionsplanerna och utvecklingen

14 november, 2022

Göteborgsbaserade Cline Scientific inledde under 2022 slutspurten på det prekliniska programmet med cellterapin StemCART. Bolaget siktar nu på att ta in 17 Mkr i en företrädesemission för att nå hela vägen till kliniska fas I-studier, samtidigt som diagnostikprojektet CellRACE fortsätter att avancera. BioStock pratade med bolagets vd Patrik Sundh för att få veta mer.

Bioteknikbolaget Cline Scientifics verksamhet kretsar kring en patenterad nanobaserad ytteknologi som används vid utvecklingen av två projekt; StemCART och CellRACE. I StemCART-projektet siktar man in sig på behandling av broskador såsom artros, där så kallade inducerade pluripotenta stamceller styrs till att skapa nya broskceller med vilka man kan reparera skadorna som uppstått. Bolaget hoppas att på så sätt kunna erbjuda patienterna ett alternativ till dagens invasiva, dyra och tidskrävande metoder.

Presenterade nyligen lovande prekliniska data

Projektet befinner sig just nu i preklinisk fas där Cline Scientific nyligen kunde presentera lovande data från den första av en serie ex vivo-tester. StemCART testades på mänsklig broskvävnad som tagits bort under proteskirurgi och som sedan skadats på konstgjord väg. I testet fick bolaget indikationer på att stamcellerna utvecklats till broskceller och att de nya implanterade cellerna interagerar väl med den existerande broskvävnaden.

Studierna fortsätter nu under hösten och målet är att kunna starta en klinisk fas I-studie med terapin under 2024. Planen är sedan att hitta en partner som tar projektet vidare i utvecklingen och ut på marknaden.

Vill ge patienter bättre cancerdiagnoser

I bolagets andra projekt, CellRACE, är målet att ta fram en helt ny form av cancerdiagnostik som ska vara både mer träffsäker och effektiv än dagens diagnosverktyg. Metoden går ut på att analysera tumörcellers olika rörelsemönster och med hjälp av artificiell intelligens avgöra huruvida dessa kan leda till att cancern sprider sig (metastasering) eller inte. I ett första steg riktar man sig mot diagnos av bröstcancer, men enligt bolaget bör tekniken kunna användas för diagnos av i stort sett alla former av metastaserande cancer.

Cline Scientific meddelade nyligen att man inlett samarbete med AI-programvaruföretaget Innovations for Life Sciences through Artificial Intelligence (IFLAI). I samarbetet ska man ta fram en skräddarsydd AI-programvara byggd för att kunna förutsäga metastaser. Den första delen i projektet väntas slutföras under det fjärde kvartalet i år och kommer att ligga till grund för den fortsatta utvecklingen av CellRACE.

Emission finansierar fortsatt utveckling

Men innan det blir tal om några affärer behöver det grundläggande arbetet slutföras och för att driva vidare utvecklingen i de båda projekten genomför Cline Scientific nu en företrädesemission om totalt 17 Mkr. Likviden kommer i första hand att användas till fortsatta prekliniska studier med StemCART, anpassa kandidaten efter GMP-krav och förbereda för fas I-studier.

BioStock kontaktade Patrik Sundh, vd på Cline Scientific, för att få veta mer om utvecklingen och emissionen.

Om vi börjar med att titta på StemCART så presenterade ni nyligen lovande data från en serie tester med terapin. Hur ska man som aktieägare tolka resultaten och vad hoppas ni se i de kommande studierna?

– Vi ser att de celler vi utvecklar fungerar och att de har förmågan att interagera, eller växa ihop, med mänskligt brosk. De fortsatta testerna fokuserar på att optimera olika parametrar som mängd celler som behövs för att läka en viss storlek av skada, optimering av cellviabilitet, hur på bästa sätt integrera den matris där cellerna skall fixeras och växa i osv. Detta är nödvändiga resultat som vi behöver för att få en ansökan om en fas I klinisk studie godkänd.

Redan i dag finns det stamcellsbehandlingar för broskskador. Vad är det som skiljer StemCART från existerande behandlingar?

– De stamcellsbehandlingar som hittills har funnits är baserade på patientens egna, adulta, celler. Detta fungerar oftast, men går inte att skala upp utan görs per patient. Vad StemCART är menat att bli är en allogen cellterapi, dvs. en stor mängd celler kan produceras som passar till många patienter utan risk för avstötning etc.

Ni har inlett sökandet efter en partner till StemCART-projektet och hoppas få till en affär redan efter fas I. Vad är det som ligger bakom att ni siktar på ett, för biotech-industrin, så tidigt avtal?

– Eftersom cellterapi har en något annorlunda regulatorisk väg, där man redan efter fas II kommer att börja använda terapin på patient, så förskjuts marknadslansering till tidigare faser. Detta gör att intresset från större aktör också förskjuts på samma sätt.
– Dessutom är cellterapi mycket komplext och dyrt att utveckla, varför storbolag gärna vill vara iblandade i tidiga skeden för att undvika att mindre aktörer tar genvägar, t.ex. på grund av bristande resurser eller kunskap. Det går redan att se denna tendens sedan ett antal år tillbaka, där Bayer t.ex. har byggt upp en hel division med cell- & genterapi genom att köpa ett antal bolag varav många är i pre-kliniska faser.

I CellRACE-projektet har ni som mål att få fram en helt ny cancerdiagnostik. Kan du berätta lite kort om vilka fördelar er teknik har mot dagens metoder?

– Existerande metoder förlitar sig på statistiska samband mellan enskilda faktorer, biomarkörer eller genmarkörer, som är tagna vid ett enskilt tillfälle. Med tanke på tumörcellers höga benägenhet att mutera kan dessa ibland bli missvisande. Dessutom finns det ingen markör som har 100-procentig korrelation, dv.s ger hela bilden av ett sjukdomsförlopp, utan det finns många.

– Detta ger komplexa bilder eller kartor som kan vara svåra att tolka. Vad gäller patologi har denna etablerade metod dessutom problemet med subjektivitet i bedömningen av en tumör.

– CellRACE ämnar eliminera dessa svagheter genom att studera de levande tumörcellerna över en bestämd tid samt använda en AI-baserad analys som med hjälp av Deep Learning förbättras efter varje analys vilket ger en stor tidsvinst. Dessutom blir metoden helt objektiv!

Vilket är ditt bästa argument för att investera i  Cline Scientific?

– Cline har en enormt stor uppsida inom två stora och etablerade medicinska områden. Både StemCART och CellRACE har möjligheten att vara First-in Class samt erbjuda fördelar som idag inte finns.

– Vi är dessutom ett extremt kapitaleffektivt bolag, trots att vi befinner oss i life science-segmentet. Vi har tagit bolagets projekt en bra bit igenom de pre-kliniska stadierna med endast en bråkdel av det kapital som de flesta andra mindre life science bolag använder. I vår mening är Cline idag en mycket billig investering för ovan beskrivna uppsida.

Artikelns innehåll är sponsrat av det aktuella bolaget som förekommer i texten. BioStock tillhandahåller inte investeringsrådgivning, förmedlar inga investeringsorder och tar inget ansvar för agerande och/eller eventuell förlust eller skada av något slag som grundar sig på användandet av innehåll som publicerats på BioStock.se. Varje investeringsbeslut fattas istället självständigt av den enskilde investeraren.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev