SynAct Pharma om Covid-19-satsningen

En allvarlig följd av infektion med COVID-19 är svår lunginflammation som kan leda till akut respiratoriskt stressyndrom (ARDS) och påföljande behov av respiratorbehandling. Tidigare i veckan kunde SynAct Pharm... LÄS MER!