Home Nyheter SynAct Pharmas förvärv av TXP Pharma i hamn

SynAct Pharmas förvärv av TXP Pharma i hamn

SynAct

SynAct Pharmas förvärv av TXP Pharma i hamn

19 januari, 2023

Precis innan slutet av 2022 offentliggjorde SynAct Pharma sina planer på att förvärva det schweiziska bioteknikbolaget TXP Pharma. Förvärvet godkändes vid den extra bolagsstämman den 12 januari och slutfördes den 16 januari. Tillskottet av TXP:s plattform sätter SynAct Pharma i framkant för resolutionsbehandling genom selektiv melanokortinstimulering och ger utvecklingsmöjligheter inom ett brett spektrum av autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar.

SynAct Pharma utnyttjar melanokortinets biologi för att trigga immunsystemets naturliga läkningsmekanismer. Bolagets ledande kandidat, AP1189, främjar upplösning av inflammation genom selektiv aktivering av melanokortinreceptorer 1 och 3. För tillfället pågår tre fas II-studier med AP1189: en fas IIb-studie, EXPAND, i tidig svår reumatoid artrit (RA), en fas IIa/b-studie, RESOLVE, i RA-patienter med otillräckligt svar på DMARD, och en fas IIa-studie i membranös nefropati.

TXP Pharmas portfölj – ett värdefullt tillskott

SynAct Pharmas ledande position inom resolutionsbehandling stärks nu genom förvärvet av TXP Pharma, ett schweiziskt privatägt bioteknikbolag som grundades 2013.

I likhet med SynAct Pharma fokuserar TXP Pharma på forskning och utveckling av läkemedel för behandling av autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar genom stimulering av melanokortinreceptorer. Bolaget har skapat en plattform med fler än 70 melanokortin-agonister som är stabila och selektiva och som har olika receptorselektivitet.

Ledande kandidat närmar sig klinisk fas

TXP Pharmas ledande projekt, TXP-11, utvecklas för förebyggande behandling av organsvikt och skada i samband med komplicerade kirurgiska operationer. Prekliniska toxikologistudier har slutförts och en fas I-studie förväntas inledas under 2023. TXP-11 administreras intravenöst, till skillnad från AP1189 som administreras oralt.

Två andra lovande kandidater är TXP-35 och TXP-59 som är designade för subkutan administrering och långsam frisättning.

Närståendetransaktion genomförd av oberoende kommitté

SynAct Pharma förvärvar samtliga aktier i TXP Pharma från ett antal säljare, däribland Torbjørn Bjerke, styrelseordförande i SynAct Pharma, CSO Thomas Jonassen, vd Jeppe Øvlesen och COO Thomas Boesen. Köpeskillingen uppgår till 136 Mkr i fast köpeskilling samt en eventuell tilläggsköpeskilling om 55 Mkr vid positiva fas II-resultat för en av TXPs molekyler. Den fasta köpeskillingen betalas genom 2,17 miljoner nyemitterade aktier i SynAct Pharma.

Förvärvsprocessen hanteras av en oberoende kommitté bestående av fyra ledamöter, med Uli Hacksell som ordförande. Se BioStocks intervju med honom och Patrik Renblad här. I ett pressmeddelande förklarar Uli Hacksell varför han anser att förvärvet är fördelaktigt:

»Genom att kombinera utvecklingsportföljen och den vetenskapliga kapaciteten hos SynAct och TXP stärker vi SynAct:s ledande position inom terapier för resolutions-behandling genom melanocortinbiologi och förstärker dess växande utvecklingsportfölj. Vidare kan vi nu hantera hela skalan av inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar med två kompletterande plattformar«

Stärker ledande position inom inflammationsresolution

Genom förvärvet har SynAct Pharma två plattformar som kompletterar varandra väl. Det innebär att bolaget inom kort kommer att ha två projekt i klinisk utveckling, både AP1189 och TXP-11, och ytterligare två i preklinisk fas, TXP-35 och TXP-59.

AP1189 har i sig stora möjligheter inom flera sjukdomar, men tillskottet av TXP:s melanokortinagonister ger ytterligare möjligheter vad gäller exempelvis indikationer, receptorselektivitet och administreringsväg. De kombinerade teknologierna ger SynAct Pharma möjligheter till läkemedelsutveckling inom en rad olika autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar. Några exempel på terapeutiska områden som bolaget har nämnt är intensivvård, reumatologi och oftalmologi.

Genom förvärvet anser Synact Pharma att deras potential inom inflammatoriska sjukdomar utökas och kan bli en gamechanger inom området.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev