Home Nyheter SynAct Pharma gör förändringar i ledningen

SynAct Pharma gör förändringar i ledningen

SynAct Pharma gör förändringar i ledningen

SynAct Pharma gör förändringar i ledningen

3 april, 2023

Bioteknikbolaget SynAct Pharma presenterar viktiga kliniska data under 2023 och utökade nyligen sin portfölj med förvärvet av TXP Pharma. Bolaget genomför nu förändringar i ledningsgruppen för att fokusera mer på affärsutveckling. Nuvarande styrelseordförande Torbjørn Bjerke tar över som vd efter Jeppe Øvlesen. Synact föreslår även förändringar i styrelsen med nuvarande ledamoten Uli Hacksell som ny ordförande och Thomas von Koch som styrelseledamot.

Bild: Från vänster: Thomas Jonassen, CSO, Jeppe Øvlesen, avgående vd, Torbjørn Bjerke, ny vd, SynAct Pharma

SynAct Pharma är ett bioteknikbolag inriktat på forskning och utveckling inom inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar, med reumatoid artrit (RA) som huvudfokus. Bolagets F&U baseras på förmågan att stimulera melanokortinsystemet för att inducera immunmodulerande effekter och inflammatorisk resolution, alltså en återhämtning till immunologisk homeostas – jämviktstillstånd – vid inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar. Läs mer.

SynAct Pharma rapporterade betydande framsteg i sin pipeline med den ledande substansen resomelagon (AP1189) under 2022 och har nyligen utökat sin portfölj med förvärvet av TXP Pharma.

Bolaget har flera pågående fas II-studier och räknar med att presentera nästa studiedata under andra halvåret 2023. I takt med att projekten fortskrider och nya kliniska data är på väg avser SynAct att lägga mer fokus på sin affärsutveckling.

Torbjørn Bjerke ny vd

Som en följd av bolagets nya fokus meddelade SynAct den 3 april att nuvarande styrelseordförande Torbjørn Bjerke utsetts till ny vd. Förändringen träder i kraft från årsstämman som hålls den 25 maj 2023. Dr Bjerke har varit styrelseordförande i SynAct Pharma sedan 2016.

Dr Bjerke har en bred bakgrund inom life science, bland annat som medgrundare av Action Pharma, TXP Pharma och Carelight Ltd. Han har också haft flera ledande befattningar som vd och koncernchef för Karolinska DevelopmentOrexo, Biolipox, Arctic Aurora LifeScience och chef för farmakologi på AstraZeneca och Executive Vice President R&D på ALK-Abello. Han är för närvarande partner och portföljförvaltare på Arctic Asset Management, ordförande i Carelight, Arctic Aurora LifeScience, Biotech Select och Biothea Inc.

Styrelseordförande kommenterar

Uli Hacksell, den föreslagna nya styrelseordföranden, kommenterade vd-bytet i pressmeddelandet.

“Vi är glada att välkomna Torbjørn som ny VD för SynAct. SynAct Pharma befinner sig i en transformationsfas med nästa viktiga kliniska data under andra halvåret i år. Genom att Torbjörn verkat som styrelsens ordförande sedan 2016 är han redan väl insatt i SynActs verksamhet. Därtill har han stor kunskap om att utveckla framgångsrika nya läkemedel, ett fantastiskt globalt nätverk av både investerare och läkemedelsbolag samt en omfattande, dokumenterad erfarenhet av affärsutveckling och av att göra affärer”, säger Uli Hacksell, föreslagen ny styrelseordförande.” – Uli Hacksell, den föreslagna nya styrelseordföranden, Synact pharma

Avgående vd kommenterar

Dr Bjerke efterträder Jeppe Øvlesen, som har varit drivande i att bygga SynAct från ett litet privatägt företag till ett Nasdaq-noterat företag under 9 år. Øvlesen kommenterade sin avgång med:

– De sista nio åren har varit en otrolig resa för mig som entreprenör, och jag kan inte vara mer stolt över vad vi har åstadkommit när jag nu lämnar över stafettpinnen till Torbjørn. Jag har arbetat med Torbjørn i 23 år och jag är övertygad om att hans strategiska ledarskap, djupa kunskap inom bioteknik och förmåga att etablera värdefulla partnerskap gör honom till rätt nästa VD för SynAct och därmed skapa värde för alla intressenter, inklusive både patienter och aktieägare. Jag kommer att kvarstå som en engagerad och långsiktig aktieägare. – Jeppe Øvlesen, avgående vd, SynAct.

Förändringar i styrelsen

Då Bjerke avgår som ordförande föreslår SynAct till årsstämman att nuvarande styrelseledamoten Uli Hacksell tar hans plats.

Hacksell har erfarenhet från akademin som professor i organisk kemi vid Uppsala universitet och har haft ledande befattningar i stora läkemedels- och bioteknikföretag som vd för ACADIA Pharmaceuticals och ledande befattningar på Astra.

Han är för närvarande styrelseordförande i Medivir och Annexin samt styrelseledamot i InDex Pharmaceuticalsoch Active Biotech.

Valberedningen föreslår även att Thomas von Koch, som investerade närmare
80 Mkr i SynAct under 2022, tar Hacksells plats i styrelsen. Han är nuvarande styrelseordförande i Bactiguard, ett bolag han var med och grundade, och han har finansiell- och ledarskapserfarenhet från Investor och är medgrundare och tidigare vd för EQT.
Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev