Home Event Höjdpunkter från SynAct Pharmas kapitalmarknadsdag

Höjdpunkter från SynAct Pharmas kapitalmarknadsdag

Stockholm

Höjdpunkter från SynAct Pharmas kapitalmarknadsdag

17 maj, 2023

Den 5 maj arrangerade SynAct Pharma en kapitalmarknadsdag i Stockholm med presentationer från ledningsgruppen, samt Key Opinion Leaders inom inflammationsresolution och reumatoid artrit. Presentationerna belyste det medicinska behovet inom reumatoid artrit och validerade potentialen för SynAct Pharmas läkemedelskandidat resomelagon inom RA-området, samt andra inflammatoriska sjukdomar. BioStock kontaktade Torbjørn Bjerke för att få veta mer om höjdpunkterna från dagen.

SynAct Pharma är ett bioteknikbolag inom inflammationsresolution för behandling av inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar. Bolaget använder melanokortinsystemets biologi för att stimulera både anti-inflammatorisk aktivitet och kroppens naturliga inflammatoriska upplösningsmekanismer. Bolagets ledande läkemedelskandidat resomelagon (AP1189) främjar inflammationsupplösning genom selektiv aktivering av melankortinreceptorer 1 och 3.

Q1-rapporten bekräftar framsteg

Förra året inledde bolaget en fas IIb-studie med AP1189 i patienter med tidig svår reumatoid artrit (EXPAND) och en fas IIa/b-studie i DMARD-IR RA-patienter (RESOLVE). Den sistnämnda studien genomförs under en amerikansk IND-ansökan (Investigational New Drug) med kliniker både i USA och Europa, vilket är viktigt för diskussioner med potentiella partners.

SynAct Pharma publicerade nyligen sin Q1-rapport som visar att studierna EXPAND och RESOLVE fortskrider enligt plan. Bolaget ser fram emot att presentera top-line-data från båda studierna under andra halvåret 2023. Parallellt genomför SynAct en fas IIa-studie med AP1189 i nefrotiskt syndrom.

Kapitalmarknadsdag

För att informera marknaden om utvecklingen arrangerade SynAct Pharma nyligen en kapitalmarknadsdag i Stockholm. Ett 60-tal investerare, analytiker och journalister var på plats och ytterligare 300 deltog via den digital livesändningen som finns tillgänglig här.

Dagen inleddes med en introduktion av nuvarande vd Jeppe Øvlesen, följt av en bolagsuppdatering från Torbjørn Bjerke, styrelseordförande och ny vd från och med årsstämman den 25 maj. I en Q&A nämnde han att bolaget har tillräckligt med finansiering för att ta studierna till mållinjen och presentera data inom fem månader.

Professor Mauro Perretti förklarade inflammationsupplösning

Nästa presentatör var Mauro Perretti, professor i immunofarmakologi, som har varit bidragande i att förstå för verkningsmekanismen för AP1189. På kapitalmarknadsdagen förklarade han mekanismen bakom inflammationsupplösning och hur den kan nyttjas för att utveckla terapier för kronisk inflammation.

Resolutionsterapier har potential att ge bred effekt, utan att hämma immunsystemet som många av dagens behandlingar gör. Vidare förklarade Professor Perretti att nuvarande läkemedel för inflammatoriska sjukdomar vanligtvis blockerar specifika proinflammatoriska mediatorer, medan AP1189 löser inflammationen genom en naturlig inflammatorisk upplösningsmekanism.

Breddade möjligheter efter förvärvet av TXP Pharma

Därefter tog CSO Thomas Jonassen plats på scen för att berätta om de prekliniska peptider som SynAct Pharma har förvärvat från TXP Pharma. Den utökade portföljen möjliggör utveckling av läkemedel inom ett brett spektrum av autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar. SynAct kommer initialt att fokusera på intensivvård, reumatologi och oftalmologi. Huvudkandidaten, TXP-11, har genomgått toxikologistudier och förväntas gå vidare till en klinisk fas I-studie i postoperativ organdysfunktion under 2024.

Icke tillfredsställt medicinskt behov enligt Dr. Kivitz

Flera personer under kapitalmarknadsdagen lyfte fram det ouppfyllda medicinska behovet inom reumatoid artrit, särskilt Dr. Alan Kivitz, vd för Altoona Arthritis and Osteoporosis Center och huvudprövare i RESOLVE-studien med AP1189.

Idag är behandlingsmålet att uppnå remission, det vill säga ingen eller låg sjukdomsaktivitet. Första linjens behandling har blivit alltmer aggressiv och patienterna behandlas tidigt med metotrexat eller andra DMARDs. Biologiska läkemedel ges ofta som tilläggsbehandling.

En stor andel av patienterna svarar dock inte tillfredsställande på de nuvarande behandlingarna. 70 procent av patienterna som behandlas med DMARD uppnår inte remission och kräver dosökning. Minskad effekt och biverkningar är vanliga problem som kan förhindra fortsatt behandling. Det finns dock också risker med att lämna aktiv inflammation obehandlad, så som ledskador, hjärt-och kärlproblem och ökad risk för cancer.

Enligt Dr. Kivitz finns ett behov av nya orala terapier för RA-patienter med otillräckligt svar på DMARD, särskilt eftersom JAK-hämmarna har fått black box-varningar på grund av ökad risk för kardiovaskulära sjukdomar och cancer.

AP1189 – välkommet tillskott

Nya orala terapier utan toxicitet skulle vara ett välkommet tillskott – och det är här SynAct Pharmas AP1189 kan spela en viktig roll. Inga väsentliga säkerhetsproblem har observerats hittills enligt CBO Jim Knights presentation på kapitalmarknadsdagen. Vidare betonade han att AP1189 kan upplösa inflammation utan att orsaka immunosuppression. Det gör att den lämpar sig för bred användning för behandling av RA.

De kliniska resultaten för AP1189 är lovande hittills och motiverar fortsatt utveckling för att identifiera lämplig positionering på RA-marknaden. Dr Kivitz ser även en potential för AP1189 inom andra sjukdomar som psoriasisartrit, ankyloserande spondylit, systemisk lupus och Sjögrens syndrom.

Kommentar från Torbjørn Bjerke

Torbjørn Bjerke
Torbjørn Bjerke, styrelseordförande och ny vd, SynAct Pharma

Kapitalmarknadsdagen avslutades med en sammanfattning av Torbjørn Bjerke, styrelseordförande och tillrädande vd. BioStock kontaktade Bjerke för att höra hans tankar om eventet.

What message would you like people to take away from the Capital Markets Day?

– SynAct is gearing up for the next big phase of growth. We are expecting results from our EXPAND and RESOLVE studies in the second half of this year, a critical time for SynAct as these studies are important for our discussions with potential business partners.

– Our CMD was an opportunity to invite all of our shareholders to meet and listen to our management team lay out our path forward and for them to hear first hand about the science of melancortin receptors and inflammation resolution from Professor Mauro Perretti and about the large unmet needs in rheumatoid arthritis around DMARD therapies from Dr. Alan Kivitz. Plus, it was a chance for us to share more information on our pre-clinical MC peptides. There was a lot of ground to cover.

»Our CMD was an opportunity to invite all of our shareholders to meet and listen to our management team lay out our path forward and for them to hear first hand about the science of melancortin receptors and inflammation resolution from Professor Mauro Perretti and about the large unmet needs in rheumatoid arthritis around DMARD therapies from Dr. Alan Kivitz.«

– SynAct has the right team in place to take advantage of the data later this year and help ensure the company has the right development pipeline in place for future growth. I’m grateful so many took time to participate.

Recently, the company announced several changes in the management and the board. What was the reason behind the changes?

– The time was right. Jeppe is an entrepreneur at heart and he spent years helping take SynAct to where it is now with exciting data around the corner, being listed on the main market in Stockhom and rallying shareholders to believe in the company. Jeppe was ready to step back from his role as CEO and I have a strong background in business development, which will be important with the data this fall. We were also fortunate that Uli is ready to step in as chairman and Thomas von Koch is eager to join our board after his recent investment.

You will soon be taking over as CEO. What will be your top priorities for the remainder of the year?

– I am laser focused on preparing our potential business partners and shareholders for the upcoming EXPAND and RESOLVE results due in the second half of this year. This will be crucial for our path forward. I will also help the team develop our expanded preclinical pipeline.

– SynAct has an incredible opportunity ahead of it so we need to do everything possible to increase knowledge about the company in Sweden but also abroad. As I talked about at our CMD, our path forward is clear. We just need to focus and execute.

»I am laser focused on preparing our potential business partners and shareholders for the upcoming EXPAND and RESOLVE results due in the second half of this year. This will be crucial for our path forward.«

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev