Home Intervjuer Elicera uppdaterar i samband med Cancer Immunotherapy Month

Elicera uppdaterar i samband med Cancer Immunotherapy Month

CLS_ny fransk studie

Elicera uppdaterar i samband med Cancer Immunotherapy Month

30 juni, 2023

Juni uppmärksammas globalt som Cancer Immunotherapy Month i syfte att kasta ljus på immunterapins roll inom cancer. Behandlingsformen har revolutionerat onkologiområdet genom att förlänga överlevnaden för patienter med dödliga cancerformer. I samband med cancerimmunterapins månad kontaktade BioStock det inom området verksamma bioteknikbolaget Elicera Therapeutics.

Immunterapi, inom cancer även kallat immunonkologi, är resultatet av de senaste decenniernas forskning gällande immunförsvarets mekanismer inom cancer. Det har kommit att bli ett banbrytande tillvägagångssätt som helt förändrat behandlingen av cancersjukdomar. Till skillnad från traditionella cancerbehandlingar så som kemoterapi och strålbehandling, utnyttjar immunterapi kroppens immunförsvar för att hitta och förgöra cancercellerna. De immunterapeutiska läkemedlen kan framställas av ämnen som finns naturligt i kroppen eller som är helt utformade i laboratoriet, och kombineras ofta med andra typer av cancerbehandlingar.

Immunterapi som cancerbehandling

Olika typer av cancerimmunterapi inkluderar cellterapi, immunomodulatorer, cancervaccin, monoklonala antikroppar och onkolytiska virus. Alla verkar på olika sätt, men har det gemensamt att de stärker immunförsvaret i kampen mot cancercellerna. Cancerceller har nämligen sätt att undgå immunförsvarets mekanismer genom exempelvis genetiska förändringar som gör dem mindre synliga för immunförsvaret, proteiner på cancercellens yta som stänger av immuncellerna eller genom att förändra miljön runtom sig så att immunförsvaret ska reagera mindre på cancercellerna.

Det är viktigt att notera att även om immunterapi har medfört betydande framsteg, är den inte lämplig eller effektiv för varje individ eller typ av cancer. Beslutet att sätta in immunterapi fattas från fall till fall, med hänsyn till faktorer som cancertyp, stadium och individuella egenskaper hos patienten.

Elicera Therapeutics uppmärksammar Cancer Immunotherapy Month

I juni månad uppmärksammas potentialen hos cancerimmunterapi världen över, och i spetsen för detta går den ledande cancerforskningsorganisationen Cancer Research Institute (CRI) för det elfte året i år. Utöver att sätta fokus på behandlingsformen är målet också att öka donationerna till forskningen inom området.

Globalt sker intensiv forskning inom cancerimmunterapi, både av akademiska institutioner och privatägda bolag i syfte att ta fram nya behandlingar. Ett sådant bolag, som också uppmärksammar månaden, är svenska cell- och genterapibolaget Elicera Therapeutics. Bolaget har fyra läkemedelskandidater i utveckling; två CAR T-celler (ELC-301 och ELC-401) och två onkolytiska virus (ELC-201 och ELC-100). Bolaget har även utvecklat en kommersiellt tillgänglig teknologiplattform iTANK (immunoTherapies Activated with NAP for efficient Killing), som beväpnar CAR T-celler genom att aktivera ett parallellt immunsvar mot cancer.

I syfte att nå olika typer av samarbeten och licensavtal för iTANK har Elicera i år satsat på affärsutveckling. Ett stort fokus för bolaget i år är också bolagets första kliniska studie med CAR T-cellskandidaten ELC-301, som är beväpnad med iTANK, vilken planeras inledas under Q3 i år. Bolaget är således i en mycket spännande fas. Läs mer här.

Vd uppdaterar

BioStock fick möjlighet att prata med Elicera Therapeutics vd Jamal el-Mosleh, som gav sin syn på cancerimmunterapins potential och en uppdatering kring vad som händer i bolaget.

Jamal El Mosleh, vd Elicera Therapeutics
Jamal El Mosleh, vd Elicera Therapeutics

Vilka är några av de största utmaningarna och möjligheterna inom området cancerimmunterapi när det gäller att utveckla nya behandlingar?

– Immunterapi har mycket lovande potential men det är inte alla patienter som svarar på den typen av behandling. Att förstå varför vissa patienter svarar på immunterapi, men inte andra, är fortsatt en av de stora utmaningarna i området. En annan stor, men högst relaterad, utmaning är den komplexa mikromiljön i tumören som dels kan hämma effekten av immunterapi och dels kan göra det svårt att hitta måltavlor för immunterapin som inte innebär att behandlingen även skadar friska celler. Här ligger också några av de stora möjligheterna med immunterapi vilket är förmågan att skräddarsy behandlingar för varje enskild patients unika tumörprofil. En annan stor fördel med immunterapi är möjligheten att kombinera olika typer av behandlingar för att uppnå synergistiska effekter bl.a. genom att både jobba med ”gas” (aktivera immunsystemet) och ”broms” (ta bort tumörens hämmande effekt på immunsystemet).

Vad skiljer Elicera Therapeutics kandidater från de cancerimmunterapier som för närvarande finns på marknaden?

– Vi utvecklar två olika typer av terapier i form av onkolytiska virus och CAR T-cellsbehandlingar. Det är inte nytt i sig men däremot är vi unika i vår metod att beväpna våra terapier med immunstimulerande egenskaper via vår iTANK-plattform. Sen kan man också säga att varje enskild kandidat har sin egen unika profil med särskilda styrkor och möjligheter, vi har försett dem med via olika typer av genmodifieringar.

Vilka är dina tankar om framtiden för cancerimmunterapi och hur ser du att Elicera kan bidra?

– Området utvecklas konstant och det går snabbt, även om det tar tid att utveckla läkemedel hela vägen till marknad. De bästa måltavlorna man känner till idag för cancerimmunterapi är patientens egna muterade cancerantigener, även kallade neoantigener. Det finns redan metoder att identifiera och nyttja neoantigener i immunterapi och jag tror att vi i framtiden ännu mer effektivt och omfattande kommer kunna erbjuda patienter skräddarsydda behandlingar (och kombinationer där det behövs) baserade på deras unika tumörprofil.

– I vår approach kan vi ”skräddarsy” ett parallellt immunsvar via iTANK som aktiverar immunsystemet mot patientens egna muterade antigener. Hur långt detta räcker återstår att se i kliniska studier men vi tror att Elicera kan vara med och bidra i eventuella kombinationsbehandlingar, om det behövs, genom att erbjuda behandlingar som ”trycker på gasen” och aktiverar immunsystemet. iTANK är möjligt att använda ”universellt” för att beväpna vilken CAR T-cellsbehandling som helst vilket innebär att vi här potentiellt har mycket att bidra med. Sen hoppas vi naturligtvis att våra kandidater ska hitta en plats i standardbehandlingen för de specifika cancerindikationerna vi utvecklar dem mot.

Vad händer i Elicera just nu och vilka är de viktigaste prioriteringarna framöver?

– Just nu, inför starten av vår kliniska studie till hösten, valideras GMP-processen för ELC-301 som är en CAR T-cellsterapi framtagen för behandling av B-cellslymfom. Parallellt med detta arbetar vi med patientrekryteringen för den pågående kliniska studien vid behandling av neuroendokrina tumörer med vårt onkolytiska virusprogram ELC-100. Därtill har vi pågående GMP-produktion för våra övriga två program ELC-201 och ELC-401 där vi under året arbetar med de kliniska utvecklingsplanerna. Annat som vi mer eller mindre kontinuerligt arbetar med är olika typer av partneraktiviteter samt att säkra mjuk finansiering, i den mån det går.

Vad hoppas du att Elicera ska ha uppnått vid årsskiftet?

– Målen är att ha färdigrekryterat patienterna till doseskaleringsdelen av den pågående ELC-100-studien samt att ha påbörjat behandling av patienter med B-cellslymfom i ELC-301-studien. Därtill har jag som målsätting att kring årsskiftet kunna informera om våra planer för ELC-201 och ELC-401 där vi som sagt idag ännu inte har färdiga kliniska utvecklingsplaner och därför inte heller kan uttala oss om kapitalbehovet att driva dessa program in i klinik. Vi har därför inte heller fattat beslut om huruvida Elicera skall driva och finansiera dessa program på egen hand eller om det bör ske tillsammans med en eventuell partner som bekostar fortsatt utveckling.

– Jag hoppas också att vi till årsskiftet skall ha säkrat vårt första kommersiella samarbetsavtal för iTANK. Det går dock inte att garantera tidsaspekten kring detta mål. Vad vi ser är en mycket svår kapitalmarknad som har ”tvingat” många bolag att söka alternativa finansieringslösningar vilket i sin tur ökar konkurrensen för licensaffärer och förlänger tiden det normalt tar att säkra partnerskap. Vi behåller dock vår optimism kring iTANK-plattformen och våra möjligheter.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev