Home Intervjuer Eliceras vd: “iTANK har hög potential vid behandling av solida tumörer”

Eliceras vd: “iTANK har hög potential vid behandling av solida tumörer”

Jamal El Mosleh, vd Elicera Therapeutics

Eliceras vd: “iTANK har hög potential vid behandling av solida tumörer”

16 november, 2023

Eliceras Q3-rapport bjöd på läsning fullmatad med uppdateringar från de pågående cellterapiprojekten, där man ser potentiella värdehöjande milstolpar i närtid. För BioStock berättar bolagets vd och medgrundare Jamal El-Mosleh mer om de kortsiktiga målen, men även om det övergripande långsiktiga målet – att licensiera ut bolagets plattformsteknologi iTANK till CAR T-utvecklande läkemedelsbolag världen över.  

Elicera Therapeutics utvecklar cell- och genterapier baserade på CAR T-celler och onkolytiska virus. För att visa potentialen med tekniken och öka efterfrågan driver bolaget två egna CAR T-baserade läkemedelsprojekt (ELC-301 och ELC-401), vilka båda befinner sig i förberedande fas för kliniska studier. Övriga två kandidater är onkolytiska virus (ELC-201 och ELC-100).

Motorn i bolaget är den egenutvecklade plattformsteknologin iTANK (immunotherapies Activated with NAP for efficient Killing) som beväpnar CAR T-celler för att kunna aktivera ett parallellt immunsvar mot cancer i samband med CAR T-cellterapier och möjliggöra framför allt behandling av solida tumörer.

Kraftfull effekt mot majoriteten av alla cancerformer

iTANK kan användas i såväl helt nya CAR T-behandlingar som i syfte att förbättra redan befintliga CAR T-cellsterapier mot aggressiva och återkommande cancersjukdomar.

Resultaten från Eliceras prekliniska studier indikerar att iTANK-förstärkta CAR T-cellsterapier har en kraftfull effekt mot svårbehandlade solida tumörer, som utgör majoriteten av alla cancerformer. Tekniken är i synnerhet lovande i preklinisk fas, där idag över 400 projekt är aktiva, vilket ökar de teoretiska möjligheterna att säkra licensavtal med potentiella resursstarka partners.

“Sammantaget ser vi starka skäl – och hög potential – att använda iTANK-teknologin i syfte att beväpna både egna och andras CAR T-terapier och bana väg för en effektiv behandling av solida tumörer.” – Jamal El-Mosleh

Jamal El-Mosleh, vd Elicera Therapeutics
Jamal El-Mosleh, vd Elicera Therapeutics

Vd kommenterar

Elicera publicerade rapporten från det tredje kvartalet den 14 november och BioStock vände sig till bolagets vd och medgrundare, Jamal El-Mosleh för en kommentar.

Jamal, ni förväntar er att kunna behandla den första patienten i er kliniska fas I/II-studie CARMA med ELC-301 i början av nästa år. Vad kommer ni att kunna kommunicera från denna studie under den första delrapporteringen år 2025?

– Patienter som svarar på CAR T-behandling gör det i regel inom en månad efter behandlingsstart. Under den första delrapporteringen 2025 räknar vi därför med att kunna rapportera tumörresponsdata för de första 12 behandlade patienterna i doseskaleringsdelen av studien förutom att även kunna rapportera kring eventuella allvarliga biverkningar.

Hur påverkar de senaste utvidgningarna av patentskyddet för iTANK er förhandlingsposition vid utlicensieringssamtal samt era affärsutvecklingsmöjligheter generellt?

– Vi har nu godkänt patentskydd i både Europa och i Kina som utgör två av våra nyckelmarknader för iTANK. Det stärker naturligtvis våra affärsutvecklingsmöjligheter.

Hjärncancerformen glioblastom är en notoriskt svårbehandlad sjukdom, inte minst på grund av den svårpenetrerade blod-hjärnbarriären. Varför valde ni denna indikation för er iTANK-förstärkta CAR T-cellsterapi ELC-401?

– Patienter med glioblastom har inga botande behandlingsalternativ och är i stort behov av nya effektiva terapier. Måltavlan vi använder oss av i ELC-401 är bekräftat överuttryckt i glioblastom och det finns även konkurrerande bolag som har behandlat patienter med egna CAR T-terapier mot samma måltavla. Bland annat har man kunnat rapportera komplett tumörrespons i enstaka patienter. I dessa fall har dock patienten snabbt fått återfall med metastaser som inte längre går att behandla med CAR T-terapi.

– Anledningen är att glioblastom har ett mycket heterogent uttryck av potentiella antigenmåltavlor vilket innebär att vissa tumörceller saknar CAR T-måltavlan och därmed undgår attack och kan bilda CAR T-resistenta tumörer. Tack vare att vi har beväpnat ELC-401 med iTANK-teknologin så förväntar vi oss att kunna aktivera ett immunsvar mot flertalet olika måltavlor på tumörcellerna och inte endast mot CAR T-måltavlan.

– Vad gäller problematiken med en svårpenetrerad blod-hjärnbarriär så undersöker vi just nu i prekliniska studier det mest optimala administrationssättet. Vi har alltid som alternativ att i samband med standardbehandling (operation) även lokalt administrera vår CAR T-terapi.

Avslutningsvis, hur planerar ni att differentiera er på marknaden och locka potentiella partners för iTANK-utlicensiering?

– iTANK-teknologin är det som främst differentierar oss på CAR T-cellsmarknaden. Vi vänder oss mot andra CAR T-utvecklare som framför allt är aktiva inom området för solida tumörer då vi ser att vår iTANK-teknologi kan lösa två av de största problemen samtliga CAR T-utvecklare står inför vid behandling av solida tumörer:

  1. Heterogent målantigenuttryck: Vi har i prekliniska studier kunnat visa att iTANK kan trigga ett parallellt immunsvar mot cancer genom att aktivera egna mördar-T-celler mot flertalet olika måltavlor på solida tumörer. På så sätt kan även cancerceller som saknar CAR T-måltavlan attackeras.
  2. Immunsuppressiv tumörmikromiljö: iTANK har i prekliniska studier visat sig kunna omvandla en immunologiskt ”kall” tumör till en immunologiskt ”het” tumör och motverka den annars immunsuppressiva mikromiljön i solida tumörer. Data från musstudier, publicerat i Nature Biomedical Engineering, visar bland annat också en avsevärt kraftigare intratumoral infiltration av iTANK-beväpnade CAR T-celler i jämförelse med obeväpnade ”konventionella” CAR T-cellsterapier.

– Sammantaget ser vi starka skäl – och hög potential – att använda iTANK-teknologin i syfte att beväpna både egna och andras CAR T-terapier och bana väg för en effektiv behandling av solida tumörer.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev