Home Intervjuer Nya positiva resultat för Curasight i hjärncancer

Nya positiva resultat för Curasight i hjärncancer

Curasight presenterar positiva resultat med uTRACE i glioblastom

Nya positiva resultat för Curasight i hjärncancer

30 juni, 2023

Curasights nyligen annonserade prekliniska resultat visade uTREATs potential att hämma glioblastomtillväxt. Utöver denna milstolpe har bolaget nu också meddelat uppmuntrande fas II-resultat för uTRACE, vilket visar dess potential som prognostiskt verktyg för patienter med primärt glioblastom. BioStock kontaktade vd Ulrich Krasilnikoff för att få veta mer om vad detta innebär för bolaget.

Köpenhamnsbaserade Curasight har byggt sin plattform kring uPAR-proteinet, en erkänd markör för canceraggressivitet. Bolaget har utvecklat två teknologier: uTRACE och uTREAT.

uTRACE, ett icke-invasivt diagnostiskt verktyg, används tillsammans med PET/MR-scanners för att lokalisera cancerceller och utvärdera deras aggressivitet, vilket ger viktig information om tumörens egenskaper och prognos. uTREAT å sin sida är en terapi utrustad med en beta-emitterande radionuklid som möjliggör exakt strålbehandling med kort räckvidd.

Positiva fas II-resultat

Curasight har tidigare meddelat att rekryteringen till den prövarinitierade fas II-studien med uTRACE för diagnos av hjärncancer har slutförts. Nu är resultaten här.

I studien fann man att uTRACE kunde användas vid prognos av både progressionsfri överlevnad och total överlevnad hos patienter som lider av primära glioblastom. Dessa är bland de vanligaste och mest aggressiva typerna av primär hjärncancer. Med över 65 000 patienter som årligen diagnostiseras med primära hjärntumörer och mer än 30 000 som diagnostiseras med glioblastom i USA och EU är efterfrågan på innovativa lösningar betydande.

Bland studiens 24 gliompatienter var 16 WHO grad 4 (glioblastom), sex var WHO grad 3 och två var WHO grad 2. 94 procent av glioblastom-patienterna var uPAR-PET-positiva, vilket bekräftar uPAR som mål för förbättrad diagnos och behandling.

Ger stöd åt den teranostiska strategin

Enligt Curasight ger studiens resultat också stöd för strategin som går ut på att kombinera uTRACE och uTREAT i behandlingen av glioblastom. Dessa uTRACE-resultat följer positiva prekliniska data om användning av uTREAT i indikationen.

De prekliniska studierna visade att uTREAT effektivt hämmade tumörtillväxt, vilket ledde till längre överlevnad jämfört med obehandlade patienter när det administrerades till en modell av human aggressiv hjärncancer. Läs mer här.

VD kommenterar

BioStock kontaktade Curasights vd Urich Krasilnikoff för att få veta mer om vad de senaste resultaten innebär för bolaget.

Ulrich Krasilnikoff, vd Curasight
Ulrich Krasilnikoff, vd Curasight

Först och främst, vad betyder dessa resultat för bolaget och hur ser ni på dem i ljuset av era prekliniska resultat med uTREAT?

– De rapporterade positiva resultaten i hjärncancerstudien med uTRACE-teknologin betyder mycket för bolaget, då det är en svår cancerindikation att hantera. Förutom att återigen bekräfta att uTRACE är en kraftfull teknik för cancerdiagnostik visar studien också hur uTRACE kan användas för tumörkarakterisering och riskstratifiering, vilket kan användas för behandlingsplanering och monitorering.

– Prognosen för patienter med glioblastom är för närvarande dålig, och dagens data, i kombination med våra nyligen meddelade positiva prekliniska data för uTREAT-behandling i hjärncancer, stödjer vår ambition att följa ett teranotiskt tillvägagångssätt – med hjälp av uTRACE och uTREAT för att förbättra diagnostik och behandling av denna typ av aggressiv hjärncancer.

– Dessutom stöder det också möjligheten att ge mer riktad behandling till patienter med aggressiva tumörer, eftersom bindningssubstansen i uTRACE och uTREAT är densamma. Följaktligen minskar de kliniska uTRACE-resultaten också risken i den kliniska vägen för uTREAT.

– Slutligen stöder studien starkt vår strategi att fortsätta använda uTREAT som terapi i glioblastom eftersom nästan alla patienter visade tydligt och betydande upptag av uTRACE som förutsäger att ett liknande upptag av uTREAT kommer att ske, eftersom målet (biomarkören uPAR) och bindningssubstansen är desamma i uTRACE respektive uTREAT.

Med tanke på de pågående affärsutvecklingsaktiviteterna, vilket intresse har ni sett för tekniken i indikationen?

– Även om glioblastom klassificeras som en sällsynt sjukdom med cirka 30 000 nya fall per år i USA och EU så finns det ett stort intresse bland big pharma för denna indikation. Detta eftersom det i princip inte har skett några förbättringar i behandlingen av denna form av cancer under de senaste 15 – 20 åren.

– Därför är det vår ambition att vi kan bidra till en bättre behandling för denna patientgrupp och att detta sannolikt kommer att ske via ytterligare ett stort läkemedelspartnerskap, där vi kombinerar både uTRACE och uTREAT i denna indikation. Detta kan visa sig vara av stort värde för bolaget.

Vad blir nästa steg med uTRACE och uTREAT i glioblastom?

– Med de uppmuntrande resultaten i både uTRACE och uTREAT inom hjärncancer kommer vi att titta på hur vi kan accelerera den kliniska utvecklingen inom denna indikation och kunna kommunicera en uppdaterad strategi för hjärncancer när vi har strategin på plats.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev