Home Nyheter Välfinansierat Elicera beredda för klinik och affärsutveckling

Välfinansierat Elicera beredda för klinik och affärsutveckling

Elicera Q1 2023

Välfinansierat Elicera beredda för klinik och affärsutveckling

24 maj, 2023

Cell- och genterapibolaget Elicera Therapeutics har gjort viktiga framsteg inom två prioriterade områden i år. Dels har bolaget satsat på affärsutveckling av plattformsteknologin iTANK, dels har man erhållit ett villkorat godkännande för start av en fas I/IIa-studie med CAR T-cellskandidaten ELC-301. Detta innebär att Elicera nu går in i en spännande fas inom ett område där flera betydande transaktioner gjorts på senare tid.

Elicera Therapeutics utvecklar nästa generations cell- och genterapier baserade på CAR T-celler och onkolytiska virus. Bolaget har fyra läkemedelskandidater i sin forskningspipeline. Två av dessa är CAR T-celler (ELC-301 och ELC-401), medan de andra två är onkolytiska virus (ELC-201 och ELC-100).

En viktig tillgång för bolaget är dess plattformsteknologi, iTANK (immunotherapies Activated with NAP for efficient Killing). iTANK beväpnar CAR T-celler och verkar genom att aktivera ett parallellt immunsvar mot cancer i samband med CAR T-cellterapin. Denna teknologi tillämpas i bolagets två CAR T-cellsbaserade kandidater samt i ELC-201.

På väg in i klinik med ELC-301

En av Eliceras viktigaste prioriteringar i år är att inleda en klinisk fas I/IIa-studie med ELC-301. I januari skickade bolaget in en klinisk prövningsansökan för studien, och i slutet av april erhölls ett villkorat godkännande från Läkemedelsverket. Att godkännandet var just villkorat hade Elicera räknat med, som just nu arbetar med att färdigställa kompletteringar med förhoppning att komma i gång med studien under Q3 i år. Studien, benämnd CARMA, ska utvärdera ELC-301 hos patienter med svårbehandlad och/eller metastaserad B-cellslymfom. Detta innebär att Elicera för första gången får möjlighet att utvärdera såväl en av sina CAR T-cellskandidater som plattformen iTANK i klinik, vilket således utgör en betydande milstolpe. Se en intervju här med vd Jamal el-Mosleh, som gästade BioStocks studio för att berätta mer.

Att bedriva kliniska studier är mycket kostsamt. Elicera har dock redan säkrat 26 Mkr från European Innovation Council (EIC) Accelerator Fund samt 5 Mkr från Vinnova för att, i kombination med befintlig kassa, kunna driva projektet i hamn. Kassan beräknar bolaget finansiera verksamheten i sin helhet till H2 2024.

Stärkt affärsutveckling och organisation

Något annat som står högt på bolagets prioriteringslista är affärsutveckling – mer specifikt att säkra licensavtal och olika typer av samarbeten för iTANK. Elicera tog ett viktigt steg framåt för att nå detta mål i början av året genom det nya samarbetet med det inom life science-området verksamma transaktionsrådgivningsbolaget LifeSci Consulting. Läs en intervju med vd Jamal el-Mosleh där han kommenterar samarbetet här.

Bolaget har även stärkt organisationen i år genom rekryteringen av Anna Koptina Gületkin som Head of Regulatory Affairs, vilket kommer hjälpa Elicera att navigera i olika regulatoriska strategier och myndighetsprogram för att påskynda registreringsprocessen.

Ökande intresse för cellterapi från big pharma

Med en stärkt organisation, satsningar inom affärsutveckling och inte minst den stundande CARMA-studien, väntar en ny fas framöver för Elicera – som verkar inom ett område som attraherar allt mer intresse. Att större förhoppningar knyts till cellbehandling från flera håll har de senaste åren framgått. Behandlingsformen har nämligen visat sig ha en betydande potential att förbättra behandling av såväl cancer som autoimmuna sjukdomar. Tekniken har visat anmärkningsvärd effekt och uppnått långvarig remission hos vissa patienter. Behandlingskonceptet, som syftar till att förbättra immunsvaret mot cancerceller eller modulera immunsystemet för att minska autoimmunitet, öppnar upp för individanpassade, riktade behandlingar med maximerad behandlingseffekt. Läs mer här.

Potentialen med tekniken återspeglas även i det ökade intresset från större läkemedelsbolag. Vid årsskiftet förvärvade AstraZeneca cellterapibolaget Neogene Therapeutics i en affär värd upp till totalt 320 MUSD. Det senaste och mest relevanta beviset på det ökade intresset för cellbehandling är det avtal mellan Janssen och Cellular Biomedicine Group värt 245 MUSD, som gäller två CAR T-cellskandidater snarlika Eliceras. Läs mer här.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev