Home Intervjuer Pharmacologs vd om tillväxt och 2023-målen

Pharmacologs vd om tillväxt och 2023-målen

CLS_ny fransk studie

Pharmacologs vd om tillväxt och 2023-målen

23 februari, 2023

För 2022 redovisar medicinteknikbolaget Pharmacolog en omsättningtillväxt med 15 procent jämfört med föregående år, men ett lägre resultat än förväntat. Med visad tillväxt och ett ökat marknadsintresse har bolaget ett momentum att bygga vidare på. BioStock har pratat med Pharmacologs vd Per Persson, nyligen hemkommen från en affärsresa i USA, om hans insikter och mål för 2023.

Uppsala-baserade Pharmacolog har utvecklat en serie produkter för snabb och smidig kontroll av de substanser som används inom sjukvården.

WasteLog-systemet erbjuder läkemedelskontroll som förhindrar svinn av narkotiska preparat, så kallad Drug Diversion, vilket är ett växande problem inom sjukvården. DrugLog och PrepLog hjälper personal på apotek och sjukhusavdelningar att undvika medicineringsfel och säkerställer att patienten får rätt läkemedel och rätt dos. Under 2022 lanserades även Pharmacolog Dashboard – ett webbaserat verktyg för övervakning och analys av genomförda kontroller av läkemedelsberedningar.

Resultatrapportering

Bolaget rapporterade nyligen ett negativt resultat på 19,1 Mkr för helåret och 6,7 Mkr för Q4 2022, vilket var lägre än förväntningarna och jämfört med samma period 2021. Pharmacologs vd kommenterar i ett pressmeddelande att det i första hand beror på långa inköpsprocesser till följd av stor osäkerhet i omvärlden med ökad inflation och stigande räntor.

En del av det lägre resultatutfallet Q4 kan också förklaras med att bolaget erhöll orders från sina strategiska partners Codonics och B. Braun som levereras och intäktsförs under Q1 2023.

En positiv aspekt från rapporten är att bolaget visar omsättningstillväxt om cirka 15 procent för helåret 2022, 10,1 Mkr jämfört med 8,8 Mkr föregående år. Med visad tillväxt och ett ökat marknadsintresse har Pharmacolog ett momentum att bygga vidare på.

Stort fokus på Drug Diversion i USA

I rapporten lyfts även bolagets framsteg inom Drug Diversion som är ett växande problem inom sjukvården. Framförallt i USA med tanke på den rådande opioidkrisen. Pharmacolog meddelar också ett ökat marknadsintresse inom området för bolagets lösningar DrugLog och WasteLog.

Pharmacolog medverkade också i slutet av 2022 på den amerikanska kongressen ASHP och på Health Connect Partners (HCP) Live Online Reverse Expo i USA som båda hade stort fokus på Drug Diversion

Vd Per Persson om utsikterna för 2023

Pharmacolog har inlett 2023 med vd-byte och bolagets största order hittills på 13 WasteLog-enheter för installation på sjukhus i USA. Ordern kom från Pharmacologs partner Codonics och tillför bolaget cirka 3 Mkr. Läs mer.

BioStock kontaktade Pharmacologs vd Per Persson för att veta mer om bolagets försäljningstillväxt och framtidsutsikter.

Per Persson, vd Pharmacolog
Per Persson, vd Pharmacolog

Per, kan du kommentera försäljningsutvecklingen för produktportföljen?

– Vi arbetar genom två kanaler, dels vår egen organisation och dels genom våra etablerade partnerskap. Jag ser positivt på vår långsiktiga pipeline, framförallt i USA men orderingången uppfattas som ojämn då det i många fall handlar om att våra samarbetspartners skall nå avslut hos ett flertal kunder innan de i sin tur lägger order hos Pharmacolog.

– För att erbjuda våra kunder mer flexibilitet, då det handlar om stora kapitalinvesteringar, tittar vi på alternativa modeller som kan förkorta säljprocessen, t.ex hyres- eller leasingkontrakt.

– Med innovationer inom både kvalitetskontroll och patientsäkerhet handlar det om att ändra etablerade rutiner och processer inom vården. Detta är långsiktiga arbeten som inte går lika fort som marknaden förväntar sig. Med den starka oro som finns inom framförallt opiodmissbruk i USA finns det ingen tvekan om att vi har en innovativ och säker lösning.

Kan du utveckla vilket sälj- och marknadsfokus ni kommer att ha under 2023?

– Vårt fokus ligger på WasteLog, men jag ser stora möjligheter att även accelerera försäljning av vårt system DrugLog för läkemedelskontroll inom beredning av potenta läkemedel.

– På den amerikanska marknaden finns det ett tiotal projekt som vi har stor sannolikhet att stänga under första och andra kvartalet. I Europa har vi olika samarbetsavtal och jag har stora förhoppningar för att vårt initiala projekt med B. Braun i Spanien skall nå ett bredare kommersiellt genombrott under första halvåret.

Vilka marknadsaktiviteter fokuserar ni på?

– Vi kommer att öka fokus på själva affären genom att arbeta med lösningar som kan få kunden att fatta snabbare beslut bland annat genom att  se över affärsmodellen. Vi behöver stärka vår närvaro med hjälp av opinionsledare som kan öka medvetenheten kring denna problematik och de lösningar vi erbjuder samt dra nytta av den allmänna debatten kring hantering och risk för svinn av narkotiska preparat.

– I USA finns det möjligheter till ett utökat samarbete med de bolag som utvecklar och marknadsför mjukvaror för s.k drug diversion. Vi kan dra nytta av produkternas synergieffekter och stora delar av marknaden har vi inte ens börjat bearbeta.

– På övriga marknader analyserar vi marknadspotentialen, framför allt inom EU, för att prioritera möjliga samarbeten och försäljningskanaler. Fokus och resursanvändning kommer dock att fortsatt ligga där vi har påbörjat vår etablering.

Du kom nyligen hem från en affärsresa till USA. Vilka insikter tar du med dig från mötena med kunder och partners?

– Den största lärdomen fick jag vid mitt första kundbesök på ett större sjukhus i USA där de har implementerat vårt WasteLog system i en fullskalig lösning. De har totalt sex system placerade i anslutning till ett 40-tal operationssalar. Jag fick möjligheten att följa processen från det att de narkotiska preparaten förbereds inför operation tills den punkt då läkemedelsavfall skall kontrolleras så att inga preparat försvunnit. De var väldigt nöjda med både vår teknologi och vårt samarbete.

– Det är svårt för oss utanför USA att förstå genomslaget på denna problematik. Den genomsnittliga livslängden backar i USA på grund av opioidkrisen och upp emot 10 procent av de anställda inom vården befaras ha beroendeproblem. Här kan vi verkligen göra skillnad då vi direkt hjälper vårdgivare att upptäcka läkemedelssvinn.

– Den andra lärdomen, och direkt relaterad, var mina möten med några av de så kallade Analytics bolagen som tar fram mjukvara för att spåra läkemedel från ankomst till sjukhus, användande och destruktion. Här ser jag stora möjligheter till samarbeten då vi arbetar gentemot samma mål. Flera av de bolag jag träffade var också mycket positiva till att utnyttja denna synergi vid införsäljning till sjukhusen och jag räknar med att vi kommer att kunna etablera flera samarbeten under året.

Läs mer om Per Persson, nya rollen som vd på Pharmacolog och utsikterna för 2023 här.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev