Home Intervjuer Per Persson ny vd på Pharmacolog

Per Persson ny vd på Pharmacolog

Per Persson ny vd på Pharmacolog

Per Persson ny vd på Pharmacolog

27 januari, 2023

Medicinteknikbolaget Pharmacolog inleder 2023 med vd-byte och bolagets största order hittills. Den nya vd:n Per Persson har en lång erfarenhet från den internationella marknaden och den medicintekniska industrin. BioStock fick en intervju med Per Persson om hans bakgrund, nya rollen som vd på Pharmacolog och utsikterna för 2023.

Uppsala-baserade Pharmacolog har utvecklat en serie produkter för snabb och smidig kvalitetskontroll vid läkemedelsberedning.

WasteLog-systemet förhindrar att läkemedel hamnar i fel händer, vilket är ett växande problem inom sjukvården. DrugLog och PrepLog hjälper personal på apotek och sjukhusavdelningar att undvika medicineringsfel och säkerställer att patienten får rätt läkemedel och rätt dos. Pharmacolog Dashboard är ett webbaserat verktyg för övervakning och analys av genomförda kontroller av läkemedelsberedningar.

Stororder inleder 2023

Pharmacolog befinner sig i en tillväxtfas med fokus på att nå ökade volymer och nå lönsamhet. Efterfrågan ökar stadigt vilket nyligen bevisades av bolagets största order hittills på tretton WasteLog-enheter för installation på sjukhus i USA. Ordern kommer från Pharmacologs partner Codonics och kommer att tillföra bolaget cirka 5 Mkr, varav 2 Mkr avser tidigare levererade system.

Per Persson ny vd på Pharmacolog

I mitten av januari meddelade Pharmacolog att Per Persson tillträder som ny vd. Bolagets ordförande Erik Hedlund kommenterar vd-bytet i ett pressmeddelande:

“Per Perssons långa erfarenhet från medicinteknik och internationella affärer kommer att vara av yttersta vikt för den fortsatta utvecklingen av nya marknader i Europa, USA och japan. Nya partnerskap kommer att upprättas. Vi förväntar oss att hans kompetens och energi kommer att vara avgörande för den fortsatta utvecklingen av företaget.”

Per Perssons prioriteringar och planer

Pharmacologs nya vd Per Persson kommer senast från en roll som vd på Acarix. Han har även haft ledande befattningar på bland annat Atos Medical, Boston Scientific och St. Jude Medical.

Per_Persson_vd_Pharmacolog_small
Per Persson, vd, Pharmacolog

BioStock kontaktade Per Persson för att veta mer om hans bakgrund och nya rollen som vd på Pharmacolog.

Per, kan du berätta kortfattat om din professionella bakgrund?

– Jag började som säljare av infusionspumpar för läkemedelsadministration i slutet av 80-talet. Detta ledde till nya utmaningar i form av europeiska produkt- och marknadschefsroller med placering i England och Belgien. Efter att ha fått möjligheten att verka i en bransch som både hjälper patienter och sjukvårdspersonal men samtidigt är både dynamisk och utvecklande har jag aldrig övervägt att lämna den. Jag har fått möjligheten att arbeta i en global marknad med både marknadsföring och försäljning för att sedan leda organisationer i både noterad och onoterad miljö via bolag som Boston Scientic, St Jude Medical och Atos Medical.

Vilka var de främsta skälen till att Pharmacolog lockade dig att anta rollen som vd?

– Kvalitetssäkring och patientskydd är enormt viktigt för att kunna bedriva en effektiv sjukvård. Med fokus på framförallt den amerikanska marknaden där så kallad Drug Diversion, alltså svinn i hanteringen av i första hand narkotiska preparat, är ett gigantiskt problem. Vår produkt WasteLog integreras i sjukhusens kvalitetssäkring och hjälper till att hantera preparaten från läkemedelsberedning på apoteket tillbaka till destruktion. Denna marknad och dess problematik är enorma och de flesta av oss utanför den amerikanska marknaden har svårt att förstå dess påverkan. Det finns starka regulatoriska krav som sjukhusen måste tillgodose, och vi har en produkt som ligger helt rätt i tiden.

Med dina erfarenheter och personliga egenskaper, vad hoppas du kunna bidra med till bolagets utveckling?

– Med min bakgrund inom försäljning och markandsföring blir det självklart mitt primära fokus. Vi har en stark produktportfölj och en marknad som växer otroligt fort där vi egentligen bara har börjat vår resa och kan göra mycket mer. Vi gör detta på rätt sätt med rätt prioriteringar och kommer också att kunna visa våra aktieägare att deras tro på Pharmacolog varit ett bra beslut. Framöver finns det stora möjligheter för oss att bli en självklar del av integrerade processer där våra produkter blir en del av hela sjukhusets hantering av potenta läkemedel. Jag kommer att driva både vår egen organisation och möjligheter till starka partnerskap i både Europa och USA för att etablera Pharmacolog som en naturlig del i sjukhusmiljön.

När du väl satt in dig i bolaget, vad ligger högst på prioriteringslistan?

– Med tanke på situationen i USA med s.k drug diversion där vi verkligen kan göra skillnad med WasteLog i en marknad med enorm tillväxt kommer detta givetvis att ligga högst upp. Vi har både direktförsäljning och partnerskap som kanaler mot marknaden och måste lägga våra resurser på att fortsätta etablera oss som det självklara alternativet. Jag ser också möjligheter att utveckla vår bas av samarbeten med andra aktörer som är en del av den integration som vi har möjlighet att göra med WasteLog och andra produkter. För Europa är det fortsatt utveckling med de samarbetspartners vi har, främst med DrugLog som används i kvalitetssäkring av potenta läkemedel. Vi har system installerade i bl a Frankrike, Spanien, Belgien och Tyskland och här fokuserar vi på att fortsätta bygga på dessa samarbeten för att utveckla hela affären.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev