Home Nyheter Förskingring av läkemedel – ett växande problem inom sjukvården

Förskingring av läkemedel – ett växande problem inom sjukvården

Läkemedelsförskingring – ett växande problem inom sjukvården

Förskingring av läkemedel – ett växande problem inom sjukvården

6 oktober, 2022

Som en följd av opioidkrisen är förskingring av narkotiska preparat, så kallad drug diversion, ett växande problem inom sjukvården. Efterfrågan på lösningar som motverkar att receptbelagda preparat hamnar i fel händer ökar stadigt i takt med högre krav på läkemedelssäkerhet. BioStock rapporterar om de senaste rönen från USA med kommentarer från organisationen IHFDA:s ordförande Marsha Stanton och vi uppmärksammar en teknisk lösning för att förhindra förskingring av läkemedel från svenska bolaget Pharmacolog.

Opioidmissbruket har ökat dramatiskt under de tre senaste decennierna. I USA har mer än 932 000 människor dött av en överdos av droger sedan 1999, enligt myndigheten Center for Disease Control and Prevention (CDC). År 2020 var nära 75 procent av alla dödsfall på grund av överdoser opioidrelaterade. Läs mer.

Opiodmissbruk har blivit ett så utbrett problem i många länder att det talas om en global opioidkris, eller opioidepidemi, med höga kostnader för samhället. Krisen bedöms kosta 78,5 miljarder dollar per år bara i USA, enligt CDC.

Fentanyl har tagit över

Amerikanska myndigheter har satsat hårt på att få ned missbruket av receptbelagda mediciner, vilket har gjort att opioidförskrivningen i USA har minskat med nästan 50 procent det senaste decenniet.

Trots detta fortsätter drogrelaterade överdoser och dödsfall att öka, då många patienter i brist på receptbelagda opioider vänt sig till den illegala marknaden där fentanyl- och fentanylanaloger blivit både billigare och mer potenta.

Ett av de största problemen som USA måste handskas med är att olaglig fentanyl används istället för fentanyl av farmaceutisk kvalitet. Den olagliga fentanylen är mer oberäknelig än farmaceutiska preparat vilket gör att den är svårare att dosera och leder till fler överdoser och dödsfall. Läs mer.

Förskingring av läkemedel – ett växande problem

Samtidigt som narkotikamissbruket ökar växer också problemen att sjukvårdspersonal förskingrar läkemedel, så kallad drug diversion, för personligt bruk eller återförsäljning.

Enligt en uppskattning från amerikanska organisationen Healthcare Diversion Network kommer var tionde vårdanställd att stjäla opioider och andra substanser från patienter och sjukhus någon gång i sin karriär. Läs mer.

I slutet av september hölls ett internationellt Drug Diversion-möte i USA, anordnat av International Health Facility Diversion Association (IHFDA) – ett kunskapsnätverk av hälso- och sjukvårdspersonal specialiserade på patientsäkerhet och åtgärder för att förhindra förskingring av narkotiska preparat.

Organisationens ordförande berättade om problematiken kring Drug Diversion för BioStock:

The opioid crisis is a complicated issue from the manufacture of the molecule to the delivery of the molecule to the patient. There are multiple channels and opportunities through which an opioid can be diverted. The complexity of the problem is exacerbated by the numbers of patients as well as the number of dosage units and the various opportunities through which a chance for diversion exists.”

– Marsha Stanton, PhD, RN, President IHFDA

Högre krav på läkemedelssäkerhet

De växande problemen med förskingring av läkemedel, som bland annat kan leda till felaktig medicinering, har gjort att myndigheter ställer högre krav på arbetet med läkemedelssäkerhet. Hårdare krav driver på efterfrågan inom sjukvården att se till att narkotikan inte stjäls eller riskerar patienters hälsa, till exempel genom att de smittas av sprutor som sjukhuspersonal använt på sig själva eller att preparat byts ut mot saltlösning.

”Unfortunately, diversion is real and happens frequently, which requires constant monitoring, but also allows for the creation of very innovative data capture and technological advancements to minimize the potential frequency of diversion.”

– Marsha Stanton, President IHFDA

Organisationen American Society of Health-System Pharmacists, ASHP, släppte nyligen reviderade riktlinjer för att förhindra avledning av kontrollerade ämnen.

I ASHP:s nya riktlinjer har kasserade eller returnerade narkotiska preparat identifierats som en möjlig källa till förskingring av läkemedel.

Svenska Pharmacolog satsar på drug diversion i USA

Uppsalabaserade Pharmacolog är ett svenskt medicinteknikbolag som utvecklat WasteLog – en teknisk lösning för att förhindra potentiell drug diversion.

Systemet används för att verifiera att returnerade narkotiska preparat som skall slängas verkligen är vad som står på sprutan och att innehållet inte har försnillats. Bolaget har tidigare rapporterat om att de ser en stor efterfrågan just nu på WasteLog-system som uteslutande säljs i USA.

Bolaget tog nyligen in 15,3 Mkr i en företrädesemission för att kunna satsa mer i USA och på sikt bli marknadsledande globalt. Läs mer.

 

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev