Home Intervjuer Kommersialisering i fokus för Pharmacolog under hösten

Kommersialisering i fokus för Pharmacolog under hösten

Kommersialisering i fokus för Pharmacolog under hösten

30 augusti, 2023

Det första halvåret 2023 har varit omvälvande för Pharmacolog. I rapporten för det andra kvartalet 2023 ligger mycket fokus på den nya strategi som bolaget lanserade under våren. Med nytt färskt kapital fortsätter bolaget sin bearbetning av marknaden. I samband med Q2-rapporten kontaktade BioStock nyblivne vdn Lars Gusch för att får hans syn på den närmsta framtiden.

Uppsalabaserade Pharmacolog har utvecklat en serie produkter för att effektivt kontrollera och verifiera läkemedel innan administration eller innan destruktion. Med DrugLog kan användaren snabbt och effektivt kontrollera läkemedelsberedningar, vilket minimerar risken för felmedicinering. PrepLog har utvecklats för att förbättra säkerheten och effektiviteten vid läkemedelsberedning. Med WasteLog tar bolaget sikte på så kallad drug diversion, det vill säga förskingring av narkotikaklassade preparat.

Intensiv inledning på 2023

2023 har varit särskilt intensivt för Pharmacolog. Bland annat har Lars Gusch tagit över som ny vd för bolaget, samtidigt som man tagit en ny strategisk inriktning. Med introduktionen av en Software-as-a-Service (SaaS)-modell minskar Pharmacolog de initiala investeringskostnaderna för kunderna, samtidigt som det säkrar återkommande intäkter för bolaget.

I samband med detta genomförde man en företrädesemission som tillförde bolaget cirka 16,4 Mkr, före emissionskostnader. Likviden kommer att vara viktig i det fortsatta marknads- och säljarbetet samt till den fortsatta produktutvecklingen.

Försäljningsbesvikelse under Q2

Försäljningsmässigt blev det andra kvartalet inte det bästa för Pharmacolog. Bolagets vd Lars Gusch inte helt nöjd med utvecklingen.

”Våra förväntningar på försäljningen under det andra kvartalet infriades inte. Försäljningen på 1,3 Mkr är otillfredsställande och siffrorna beror till lika delar på en svag utveckling av direktförsäljningen som försäljningen via våra distributörer”, skriver han i sitt vd-ord.

Totalt landade försäljningen på knappt 1,3 Mkr, jämfört med omsättningen om 3,2 Mkr under motsvarande kvartal förra året. Resultatet landade på -5,6 Mkr, att jämföra med -4,7 Mkr i Q2 2022.

Fokus på partners för att öka försäljning

Pharmacolog kommer framöver att lägga mycket fokus på partnerskap. Utöver de partners man har i dag letar man efter fler samarbeten som erbjuder produkter inom samma område. Framförallt inriktar sig bolaget på samarbeten där produkterna kan integreras som delar i en helhetslösning.

Ett exempel på det är det letter of intent som bolaget skrivit med Knoware. I det här fallet är avsikten att Pharmacolog ska integrera sin teknologi med ComeoCare, Belgiens ledande apotekshanteringssystem. Ett annat exempel är att PrepLog nu integreras med Chimio, som är ett system för hantering av cytostatika i Frankrike.

Vd kommenterar

BioStock kontaktade Pharmacologs vd Lars Gusch i samband med kvartalsrapporten, för att få inblick i hur han ser på den intensiva våren och på den period som ligger framför bolaget.

Lars Gusch, vd Pharmacolog
Lars Gusch, vd Pharmacolog

Först och främst Lars, hur skulle du beskriva Pharmacologs första halvår?

– Jag skulle beskriva det första halvåret för Pharmacolog som omvälvande och, i lika hög grad, kritiskt och banbrytande. Vi var tvungna att snabbt genomföra betydande organisatoriska förändringar utan att försumma viktiga milstolpar, såsom vår nyemission. På grund av marknadssituationen var vi också tvungna att anpassa och omforma vår strategi.

– Detta har krävt mycket av alla medarbetare på Pharmacolog och jag vill ta tillfället i akt att tacka alla anställda för deras engagemang. Mitt intryck är dock att vi har gått stärkta ur den utmanande situationen och nu arbetar tillsammans med fullt fokus på att genomföra de strategiska initiativen.

Mycket fokus ligger just nu på partnering och att integrera era produkter i helhetslösningar. Vilket nyhetsflöde kan vi förvänta oss i det arbetet framöver?

– Liksom många andra områden inom sjukvården ser även vi en trend i ekosystemet för läkemedelshantering, där Pharmacolog navigerar med sina lösningar, att erbjuda innovativa helhetslösningar istället för enskilda system från en tillverkare. Dessa lösningar kräver skräddarsydd integration av de enskilda systemen.

– Pharmacolog har för avsikt att spela en viktig roll i helhetslösningar avsedda för läkemedelshantering på sjukhus med sina förstklassiga produkter, som redan har bevisat sin funktionalitet hos ett stort antal kunder. Vi förväntar oss därför att vi i framtiden i allt högre grad kommer att utveckla vår gemensamma kompetens med starka och viktiga strategiska partners inom läkemedelssäkerhet och förhindrande av läkemedelsförskingring för att komma fram till gemensamma helhetslösningar.  Jag förväntar mig att detta kommer att återspeglas i Pharmacologs framtida nyhetsflöde och att vi därmed kommer att öka värdet på företaget.

När är det rimligt att förvänta sig att det arbetet ska resultera i försäljning?

– Kommersiellt anpassar vi våra aktiviteter för att arbeta både kortsiktigt och långsiktigt. Vi fortsätter verksamheten med befintliga distributörer och egna försäljningskanaler med nya inslag som t ex vår SaaS-lösning och jag hoppas kunna presentera positiva nyheter inom kort. På lite längre sikt kommer vi att se resultat av våra nya partnerskap och relaterade kommersiella initiativ som för närvarande utformas.

I rapporten uttryckte du en besvikelse över försäljningsutvecklingen under kvartalet. Vilka försäljningsnivåer skulle du vilja se framöver?

– Pharmacolog publicerar i allmänhet inte detaljerade prognoser över den förväntade försäljningsnivån och jag kan därför inte heller här kommentera detta. Vårt mål är dock fortfarande att nå lönsamhet. Nu måste vi hålla tidsramen för att uppnå detta mål så kort som möjligt.

Om vi blickar framåt. Vilka förväntningar har du på det andra halvåret?

– Vi ser en fortsatt och till och med ökande efterfrågan på professionella och kundvänliga lösningar inom området läkemedelssäkerhet och förebyggande av läkemedelsförskingring. Utmaningen för Pharmacolog under andra halvåret blir därför att presentera bolagets högt utvecklade produkter integrerade i rätt sammanhang och etablera metoden vidare på marknaden. Den kommersiella verksamheten kommer därför fortsatt att stå i förgrunden för Pharmacolog under andra halvåret.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev