Home Intervjuer Fortsatt tillväxt förutspås i Medicon Valley

Fortsatt tillväxt förutspås i Medicon Valley

Fortsatt tillväxt förutspås i Medicon Valley

Fortsatt tillväxt förutspås i Medicon Valley

15 juni, 2022

Medicon Valley, klustret för life science runt Öresund, växer så det knakar. En ny kartläggning visar att den danska sidan av klustret i dag har 700 life science-bolag med 58 000 anställda. BioStock har pratat med Petter Hartman, vd på Medicon Village Innovation i Lund, som berättar att även den svenska sidan växer. Han tror på fortsatt tillväxt i sektorn trots ett mer osäkert ekonomiskt läge.

I en ny rapport från Öresundsinstitutet och Medicon Valley Alliance kartläggs life science-sektorn i den danska delen av Öresundsregionen. De senaste fem åren har 10 500 fler personer anställts i branschen på den danska sidan av Öresund. Och i rapporten framgår det att 58 000 personer är anställda hos de cirka 700 bolagen som är verksamma inom life science i östra Danmark.

Öresundsområdet, som också kallas Medicon Valley, har länge varit hemvist för många bolag inom life science, och sektorn växer stadigt. Den nya rapporten visar att omkring 200 nya life science-företag har grundats i östra Danmark sedan 2017. Majoriteten av de nya företagen är verksamma inom bioteknik och ligger i Köpenhamn. Tillväxten spås fortsätta under kommande år då nya regionala investeringar i bland annat anläggningar och forskningslaboratorier till ett värde av 32 MDKK planeras.

Petter Hartman, vd på Medicon Village Innovation i Lund.
Petter Hartman, vd på Medicon Village Innovation i Lund.

450 bolag i Skåne

Även på den svenska sidan av Öresund är det mycket som händer i branschen. Den senaste kartläggningen av life science i Skåne genomfördes 2020, då Øresundsinstituttet på uppdrag av Medicon Valley Alliance undersökte hur life science-klustret i Skåne ser ut.

”Skåne har ungefär 450 företag som är verksamma här och 7 500 personer jobbar inom den privata life science-industrin. Under de senaste åren har det blivit alltmer tydligt att den här sektorn är väldigt viktig när det kommer till jobbskapande och skatteintäkter”, berättar Petter Hartman, vd på Medicon Village Innovation i Lund.

Han berättar att den svenska sidan av klustret också har haft en positiv utveckling under flera år.

”De senaste fem åren har vi sett en väldigt positiv utveckling i Skåne, något vi märkt av tydligt här på Medicon Village. Lund har blivit väldigt mycket av en forsknings- och utvecklingshub, med många små innovativa bolag, medan Malmö har blivit hemvist för produktion och många av de större bolagen. De två städerna kompletterar varandra väldigt bra.”

Åren som gått sedan undersökningen genomfördes har varit händelserika, för både branschen och omvärlden.

”Pandemin ledde till en kraftig belastning på sjukvården, vilket i sin tur medförde att exempelvis kliniska studier fick pausas eller skjutas på framtiden. Det har varit svårt att delta på mässor och investerarträffar, men i stort skulle jag säga att det är en bransch som klarat sig bra genom krisen och tillväxten har fortsätt, om än i lite lägre tempo. Vår bransch sitter på nyckeln för hur pandemier och andra hälsorelaterade utmaningar ska hanteras och politikerna har verkligen fått upp ögonen för hur sektorn kan bidra under krisen.”

Branschen står rustad för osäker konjunktur

Trots att pandemin har klingat av präglas 2022 av turbulens på börs- och räntemarknaden, vilket medfört att många investerare nu är mer försiktiga. Men utvecklingen är inte allt för oroande, menar Petter Hartman.

”Det är framför allt de mindre bolagen som drabbas när investerare blir mer osäkra och det är naturligtvis tufft. Nu står vi inför en vändpunkt där man kan tänka sig en avmattning efter flera år av stark tillväxt. Men här i Skåne är innovationssystemet mycket starkt där universitet, inkubatorer och forskarparker har skapat en gynnsam miljö för bolagen. Vi har sett att miljön där bolagen är nära forskningen, potentiella samarbetspartners och finansiärer ger en större överlevnadsgrad vilket gör att vi är ganska väl rustade för en period av större konjunkturmässig osäkerhet.”

Hartman är övertygad om Öresundsklustret kommer vara fortsatt attraktivt, även när riskaptiten i ekonomin minskar.

”Så länge forskningen är stark, vilket den är här i Lund, så kommer det finnas attraktiva idéer som lägger grund för nya levnadskraftiga bolag och då kommer investeringarna hitta hit.”

Vill se satsningar på bioentreprenörskap

Ett hinder för branschens fortsatta tillväxt är kompetensbrist.

”I takt med att bolagen ökar i antal och dessutom expanderar, så ökar även konkurrensen om arbetskraft. Vi ser en stor brist på personer med till exempel regulatorisk kompetens, men även med rätt affärsmässig kunskap, det är en flaskhals. Tittar man på de tekniska utbildningarna är det inte ovanligt att studenter gör praktik eller examensarbete hos företagen, men den traditionen finns inte på samma sätt inom medicin.”

För att råda bot på detta hade Petter Hartman velat se större satsningar på bioentreprenörskap inom akademin.

”Jag vet att det finns goda initiativ på gång, vi måste se till så att forskare och studenter får möjlighet att odla sitt entreprenörskap i större utsträckning.”

En annan utmaning är internationaliseringen.

”Pandemin har gjort internationell handel mer komplicerad och det kan framför allt vara svårt för de mindre bolagen att mäkta med en uppskalning till internationell nivå. Men nu gäller det att vi kommer ut i världen igen och fortsätter där vi pausade innan pandemin.”

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev