Home Intervjuer Cytiva bygger ut för att möta ökad efterfrågan

Cytiva bygger ut för att möta ökad efterfrågan

Cytiva bygger ut för att möta ökad efterfrågan

Cytiva bygger ut för att möta ökad efterfrågan

16 augusti, 2022

Efterfrågan på biotechbolaget Cytivas produkter sköt i höjden under pandemin och försäljningen ökade med 50 procent under perioden. Nu satsar bolaget på ökad produktion. BioStock har pratat med Cecilia Sjöstedt som är site leader på Cytivas anläggning i Uppsala om expansionen.

Cytiva är en global leverantör av teknologier och tjänster som främjar och påskyndar utvecklingen och tillverkningen av läkemedel.

Bolagets produkter används vid både forskning och tillverkning av bland annat läkemedlen mot covid-19. Bolaget har tillverkning utomlands och på två platser i Sverige. I Umeå tillverkar Cytiva laboratorie- och tillverkningsutrustning som används vid forskning och tillverkning av biologiska läkemedel och vacciner. I Uppsala tillverkas framför allt kromatografiprodukter som används för att rena biomolekyler i samband med framställning av biologiska läkemedel och vacciner.

I juni öppnade Cytiva en ny fabrik på 1100 kvadratmeter för tillverkning av produktfamiljerna Sephadex och Cytodex. Sephadex-produkterna används framför allt för att rena plasmabaserade läkemedel som exempelvis koagulationsfaktorer, immunglobulin och albumi. Patienter som får blodtransfusioner, eller som lider av autoimmuna sjukdomar, leukemi, gulsot, eller andra liknande tillstånd som påverkar blodet, behöver plasmabaserade läkemedel i sina behandlingar. Cytodex används för cellodling av vidhäftande cellinjer och möjliggör tillverkning vacciner mot polio och covid-19.

Den nya fabriken, som började planeras 2018, ska möta ökningen i efterfrågan av Sephadex för tillverkning av plasmabaserade läkemedel runt om i världen. Även efterfrågan på Cytodex har skjutit i höjden, bland annat till följd av pandemin.

BioStock har pratat med Cecilia Sjöstedt som är site leader på Cytivas anläggning i Uppsala om expansionen.

Cecilia Sjöstedt, site leader på Cytivas anläggning i Uppsala.

Cecilia Sjöstedt förklarar att efterfrågan på bolagets produkter har ökat avsevärt under de senaste två åren.

– Efterfrågan i spåren av pandemin har kraftigt ökat vår försäljning mellan 2020 och 2022. Vi ökade vår kapacitet med cirka 50 procent under pandemin tack vare utökade skift och investeringar i ny teknisk kapacitet. Marknaden för de biologiska läkemedel som våra kunder tillverkar förväntas också att växa långsiktigt.

Den nya satsningen förväntas även generera förbättringar och effektiviseringar i arbetet.

– Den nya anläggningen är inte bara större utan också bättre i varje avseende då den har bättre arbetsmiljö för våra medarbetare, den är mer hållbar då den använder mindre mängd kemikalier och samtidigt också mer effektiv. Utbyggnadsprojektet har pågått sedan 2018 så det känns verkligen bra att den nu är på plats efter fantastiska insatser av våra medarbetare.

Framåt planerar Cytiva att fortsätta expandera. Nu satsar bolaget bland annat på ökad produktionen i USA.

– Vi beslutade för drygt ett år sen att investera i en ny fabrik för Capto och MabSelect i USA som även de är viktiga produkter för vilka marknaden förväntas växa.

Cytiva har köpt en befintlig anläggning i Michigan som ska komplettera bolagets befintliga tillverkning av resiner för tillverkning av läkemedel.

– Det var tre år sedan vi invigde vår Capto och MabSelect-anläggning här i Uppsala med den senaste tekniken för att vara så effektiva och hållbara som möjligt. Det här är en bekräftelse på att vi gör rätt saker i Uppsala när en kopia byggs i USA. Anläggningen kommer att göra oss ännu mer konkurrenskraftiga och hjälpa oss möta den ökande globala efterfrågan för våra produkter. Allt för att vi tryggt och säkert ska kunna leverera till våra kunder över hela världen, säger Cecilia Sjöstedt.

 

 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev