Home Intervjuer Pharmacolog optimerar bemanning och rapporterar om tillväxt

Pharmacolog optimerar bemanning och rapporterar om tillväxt

Pharmacolog optimerar bemanning och rapporterar om tillväxt

Pharmacolog optimerar bemanning och rapporterar om tillväxt

23 november, 2022

Medicinteknikbolaget Pharmacologs rapport för tredje kvartalet visar tillväxt och flaggar för ökad kostnadskontroll. Försäljningen i USA och EU har vuxit och bolaget satsar även på expansion via partnerskap i Mellanöstern och Asien. Samtidigt har den finansiella osäkerheten ökat med anledning av hög inflation, stigande räntor kombinerat med en försvagad krona. BioStock har intervjuat vd Mats Högberg om Q3-rapporten och fokus på marknadsutvidgning och kostnadskontroll.

Uppsalabaserade Pharmacolog har utvecklat en serie produkter för snabb och smidig kvalitetskontroll vid läkemedelsberedning.

Genom WasteLog-systemet förhindrar bolaget att läkemedel hamnar i fel händer, vilket är ett växande problem inom sjukvården. DrugLog och PrepLog hjälper personal på apotek och sjukhusavdelningar att undvika medicineringsfel och säkerställer att patienten får rätt läkemedel och rätt dos. Pharmacolog Dashboard är ett webbaserat verktyg för övervakning och analys av genomförda kontroller av läkemedelsberedningar.

Under 2022 har Pharmacolog även avancerat i samarbetsprojektet med Akademiska sjukhuset i Uppsala och Skånes universitetssjukhus i Malmö i utvecklingen av ett system för bestämning av antibiotikakoncentrationen i blodet hos patienter som behandlas för svår infektion. Läs mer.

Pharmacolog rapporterar Q3

First North-bolagets nyligen publicerade Q3-rapport visar att försäljningen under Q3 hamnade på 3,1 Mkr, jämfört med 1,6 Mkr tredje kvartalet 2021.

Den ackumulerade försäljningen för årets första nio månader landade på 8,3 Mkr, vilket innebär nära en fördubbling jämfört med 4,9 Mkr motsvarande period föregående året. Samtidigt steg rörelsekostnaderna med 24 procent under Q3 till -6,3 Mkr.

Kassan den 30 september uppgick till 3,7 Mkr, vilket inte omfattar likviden från bolagets företrädesemission som slutfördes på balansdagen 30 september. Emissionen tecknades till totalt 80 procent och bolaget tillfördes 15,3 Mkr före emissionskostnader.

Rapporten visar ett negativt resultat för tredje kvartalet på 3,2 Mkr – en liten förbättring jämfört med motsvarande kvartal 2021.

Marknadsexpansion österut

Pharmacologs försäljning sker i nuläget främst i Europa och USA genom direktförsäljning och via strategiska partnerskap. Omsättningstillväxten under Q3 drevs på av flertalet ordrar i Frankrike och beställningar från bolagets partners Codonics och B. Braun.

Pharmacolog har sett en ökad efterfrågan och har därför valt att expandera till fler marknader, enligt en intervju med Mats Högberg. Ett tecken på det är att bolaget nyligen utökade sitt avtal med Codonics till att också omfatta distribution av DrugLog till Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudiarabien, Förenade Arabemiraten och Jordanien.

Under hösten påbörjades även arbetet med att hitta en lämplig strategisk partner för marknadsintroduktion i Japan.

Pharmacolog optimerar bemanning

Pharmacologs expansionsplaner visar sig även i rekryteringen av Asal Attabipour som Director of QA-RA. Attabipour har lång internationell erfarenhet av kvalitetsarbete i medicintekniska bolag och tillträdde i början av november.

Vd kommenterar

BioStock fick en pratstund med Pharmacologs vd Mats Högberg angående tredje kvartalet och planerna framåt.

Mats Högberg, vd, Pharmacolog
Mats Högberg, vd, Pharmacolog

Mats, hur skulle du sammanfatta Pharmacologs tredje kvartal 2022?

– Vi visar tillväxt, men inte på den nivå jag förväntat mig. Inköpsprocesserna är tyvärr fortsatt fördröjda efter pandemin, sen har den ökande inflationen kombinerat med en tilltagande finansiell osäkerhet gjort våra kunder mer försiktiga.

Ni rapporterar en kassa på drygt 3,7 Mkr, exklusive emissionslikviden. Hur ser er finansiella situation ut för fortsatt expansion?

­– Efter emissionen är vi väl rustade för att fortsätta enligt plan. Dock har den ökande finansiella osäkerheten gjort att jag vill se över våra kostnader extra noga så att vi har bra marginaler och en beredskap för att hantera eventuella makrohändelser.

I rapporten nämns att bolaget ser över er kostnadsbild för att öka er finansiella uthållighet. Kan du berätta lite mer om de besparingar som planeras?

– Vi kommer att se över våra övriga kostnader och vara mer selektiva vad gäller marknadsaktiviteter och resor. Jag ser också över våra personella resurser för att vara säker på att vi har rätt kompetens på rätt plats för att genomföra det vi planerar. Det gäller också hur vi bäst stödjer våra partners så att vi maximerar deras försäljning av våra system.

Ni har tidigare kommunicerat om en satsning på egentillverkning av förbrukningsartiklar för att förbättra bolagets marginaler, hur går det med de planerna?

– Det stämmer, vi har genomfört ett utredningsarbete gällande kostnaderna samt hur ett sånt projekt skall genomföras på bästa sätt. Att ta fram egna kyvetter innebär en större investering för Bolaget och vi går igenom siffrorna och kostnaderna i budgeten för 2023 just nu och kommer att besluta om projektet längre fram.

I rapporten nämns även att ni har behövt ändra arbetsrutinerna hos vissa DrugLog-kunder och att detta påverkat förhandlingar med er partner B. Braun. Kan du förklara vad som hänt och om en lösning kommit på plats?

– Tidigare under året fick vi indikationer på att en del mätningar i Spanien såg märkliga ut, så vi började titta närmare på exakt hur kundernas beredningsprocess såg ut. Vi noterade då att de använder något som kallas Closed System Transfer Device (CSTD) under beredningsprocessen.

– CSTD används för att skydda medarbetare från att exponeras för de giftiga läkemedlen genom att det koncentrerade läkemedlet dras upp från flaskan via en tunn injektionsnål. När beredaren lägger på kraft för att dra upp det koncentrerade läkemedlet skapas kavitation i nålen, vilket orsakar en stor mängd mikrobubblor i lösningen. Detta påverkade mätresultaten och gav ett systematiskt fel.

– När vi väl förstod orsaken kunde vi snabbt ta fram en rutin för att undvika uppkomsten av mikrobubblor. Händelsen resulterade i att våra förhandlingar med B. Braun avstannade då vi behövde fokusera på att förstå och lösa det uppkomna problemet. Vi har nu etablerat fungerande rutiner och återupptagit diskussionerna med B. Braun. Vi erhöll också ytterligare beställningar från B. Braun ganska omgående efter att vi presenterat lösningen.

Slutligen, skulle du kunna ge oss en uppdatering på hur det går med tillväxten på befintliga marknader i Europa och USA och expansionen till nya marknader?

– Tillväxten är snabbast för WasteLog i USA där vi ser mycket god potential tillsammans med vår partner Codonics. Fokus har hittills varit just WasteLog men vi kommer under 2023 också att se mer aktivitet omkring DrugLog på den amerikanska marknaden. I Europa är det Frankrike och Belgien som står för tillväxten men vi ser mer och mer intresse från övriga västeuropeiska länder. När det gäller tillväxtmarknader i Kina och mellanöstern har vi noterat en ökad aktivitet men pandemin har fortsatt haft en försenande effekt under 2022 i dessa områden. Vår bedömning är att vi kommer se resultat där under början på 2023.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev