Home Intervjuer PK-studie i fokus under Emplicures tredje kvartal

PK-studie i fokus under Emplicures tredje kvartal

PK-studie i fokus under Emplicures tredje kvartal

PK-studie i fokus under Emplicures tredje kvartal

25 november, 2022

Under Emplicures tredje kvartal har fokus legat på den farmakokinetiska studien med bolagets huvudprojekt Empli03 som vänder sig till patienter med kronisk smärta. En ny vd har även utsetts under kvartalet och en holdingbolagstruktur har genomförts. BioStock pratade med bolagets nytillträdda vd Håkan Engqvist om det gångna kvartalet.

Uppsalabolaget Emplicure har idag två huvudinriktningar, smärtläkemedel och nikotinprodukter. I dotterbolaget Emplipharm skapas nya läkemedel för patienter med kronisk smärta, där godkända läkemedelssubstanser kombineras med bolagets patenterade biokeramiska plattformar för att skapa nya och förbättrade läkemedel med egenskaper som till exempel skräddarsydda frisättningsprofiler.

Emplicures primära kandidat Empli03 är en buckal tablett där bolagets biokeramiska material kombineras med opioiden buprenorfin för behandling av kronisk smärta. Tabletten placeras under överläppen och ska ge en stabil smärtlindring genom kontrollerad frisättning av buprenorfin. Projektets mål är att kunna erbjuda en smärtstillande och patientkontrollerad behandling som är svårare att missbruka än de läkemedel som finns på marknaden i dag.

Dotterbolaget Amplicon tar fram produkter för konsumentmarknaden. Det längst gångna projektet, som tidigare hette Amp01 men som nu registrerats under varumärket freee, är en nikotinprodukt för oralt bruk där man nu för diskussioner med potentiella partners.

PK-studie med Empli03 inledd

I september meddelade de brittiska myndigheterna att Emplicures ansökan om att genomföra en klinisk farmakokinetisk studie av Empli03 godkänns. Syftet med studien är att dokumentera Empli03s säkerhetsprofil och läkemedlets farmakokinetiska egenskaper i människa.

Efter kvartalets slut har den första doseringen med Empli03 genomförts i studien. Tolv friska och frivilliga personer doserades med varsin oral singeldos av den buckala tabletten som placerades under överläppen. Samtliga deltagare i studien kunde lämna kliniken enligt plan efter det att uppföljningen hade avslutats. Bolaget förväntar sig att top line-data från studien ska kunna presenteras i början av 2023.

Driver vidare i holdingbolagsstruktur

En annan viktig nyhet under kvartalet kom när styrelsen i september beslutade att verksamheten framöver ska drivas i en holdingbolagsstruktur. Emplicure kommer att utgöra holdingbolag i koncernen, medan de operativa verksamheterna bedrivs i dotterbolag. Anledningen till omstruktureringen uppges i ett pressmeddelande vara att “synliggöra och förstärka koncernens möjlighet att fokusera på affärs- och produktutvecklingen inom flera olika produktområden”.

Omstruktureringen innebär att Amplicon kommer fortsätta vara ett dotterbolag till Emplicure, medan ett nytt helägt dotterbolag är bildat där läkemedelsutvecklingen ska placeras. I samband med detta utsåg bolagets styrelse Tomas Hammargren till vd i dotterbolaget Amplicon.

Tecknat lån på 9 Mkr

Efter kvartalets utgång meddelade Emplicure att man ingått ett låneavtal med ett konsortium av långivare där bolaget lånat 9 Mkr. I lånekonsortiet ingår bland annat vissa befintliga aktieägare i bolaget. Lånet ska på kort sikt stärka bolagets rörelsekapital och möta kravet på befintligt aktiekapital för att driva bolaget det kommande året.

Vd Håkan Engqvist svarar

Håkan Engqvist, vd Emplicure.

Den kanske största nyheten under perioden kom dock i september, då Emplicures medgrundare Håkan Engqvist tillträdde som vd och koncernchef. BioStock bjöd nyligen in honom till studion för en kommentar på hur han ser på sin nya roll, som du kan se här. I samband med rapporten kontaktade vi Engqvist för att få hans syn på det gångna kvartalet.

Håkan, det är ditt första kvartal som vd. Hur har perioden varit?

— Det har varit väldigt hektiskt och intressant. Vi har ett antal pågående delprojekt som skall ros i land, och ytterligare ett antal som nu planeras och kommer att sjösättas under de närmaste månaderna. Genom vårt utvecklingsarbete lär vi oss snabbt nya saker om hur och till vad våra biokeramer kan användas. Nu ser vi till att fokusera på rätt saker, i rätt turordning och vid rätt tidpunkt för att optimera bolagets resurser, och för att så snabbt som möjligt nå ut med produkter på marknaden.

Ni meddelade nyligen att ni tagit ett lån på 9 Mkr. Varför föll valet på den här finansieringslösningen?

— Vårt primära behov var att kortsiktigt stärka rörelsekapitalet för att kunna fortsätta förhandlingarna med potentiella partners inom Amplicon. En nyemission skulle ha varit alltför komplex och tidskrävande för just det ändamålet.

I rapportens vd-ord skriver du att ni under kvartalet tog flera viktiga steg för att leda bolaget in i en ny fas av produktutveckling och kommersialisering. Kan du berätta mer om de här stegen?

— Vi vill kunna arbeta tillsammans med partners för att utveckla starka produkter på marknader som representerar stora möjligheter. Både att utvecklingen av freee går vidare och att vi lär oss allt mer om marknaden samt att Empli03 nu är i klinisk fas är väldigt viktigt för oss.

Under kvartalet har ni beslutat att driva vidare i en holdingbolagstruktur. Kan du utveckla lite kring varför ni gör det?

— Vår affärsmodell att samutveckla produkter med partners kräver att vi kan vara tydliga i vår kommunikation och arbetssätt. När vi har två så olika affärsområden, som visserligen överlappar i teknologi, är det bättre för oss att driva verksamheten i separata bolag. Dessutom öppnar det upp möjligheten att nya områden kan adderas i framtiden på ett transparent sätt.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev