Home Intervjuer Så ska Stockholm bli världsledande inom Life Science

Så ska Stockholm bli världsledande inom Life Science

Så ska Stockholm bli världsledande inom Life Science

Så ska Stockholm bli världsledande inom Life Science

2 juni, 2022

Region Stockholm satsar på att bli en av världens fem ledande regioner inom Life Science till 2025. 10 Mkr avsätts nu för att starta ett nytt Life Science-kontor med fokus på att undanröja hinder för innovation i regionen. BioStock har pratat med Martin Tegnér som ska leda arbetet.

Life Science pekas ut som en av de största branscherna i Stockholms näringsliv. Regionen anser att branschen är viktigt för den regionala och nationella tillväxten.

”Det finns otroligt goda förutsättningar här i Stockholm. Vi har redan ett väl fungerande kluster för Life Science och gott renommé i hela världen. Nu vill vi bli en av de fem bästa platserna i världen när det kommer till Life Science”, säger Martin Tegnér.

Han berättar att huvudstaden redan utmärker sig internationellt som en tvärvetenskaplig kunskapshub.

I Stockholm finns unika förutsättningar med den kunskapshub som utvecklas i Hagastaden kring Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset. Det finns redan nu många företag som startar och växer här och många utländska investerare är intresserade av området. Och i södra Stockholm har vi även stark forskning och innovation i bland annat Flemingsberg och Södertälje.”

Ett av problemen som identifierats att det är svårt att få till samarbeten och tillträde till vården för att kunna utveckla nya mediciner, behandlingar och medicinteknisk utrustning.

”Vi kommer att satsa på att göra större mängder hälsodata tillgänglig, på ett sätt som säkrar integritetsskydd för patienter och invånare. Forskning på hälsodata bidrar till ökad kunskap och utveckling av prevention, diagnostik och behandling av våra patienter. Sedan handlar det också om vi ska stärka samarbete med akademin. Ett stort fokus kommer även vara att göra det lättare för små och medelstora företag att få tillgång till rätt infrastruktur”.

Regionens strategi innehåller fem fokusområden som prioriteras. Det är precisionsmedicin, tvärvetenskaplig samverkan, hälso- och sjukvård som är tillgänglig för forskning, ökat användande av hälsodata och att skapa en attraktiv miljö för life science-företag att verka i.

Ett fysiskt kluster är avgörande

Ett fysiskt kluster av aktörer inom branschen är viktigare än vad många tror, menar Martin Tegnér.

”Det är bra med digitala plattformar, men det fysiska är också väldigt viktigt. Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset ligger nära varandra, men när man byggde en bro mellan byggnaderna blev samarbetet plötsligt mycket lättare. Det gör stor skillnad att man nu kan gå däremellan i sina arbetskläder. Tillgängligheten ger förutsättningar för att ta samarbetet ett steg längre.”

Det blev nyligen klart att Internationella vaccininstitutet, som är en del av av WHO, kommer att lägga sitt Europakontor i Stockholm. Här ska man arbeta med vaccinforskning och vaccinutveckling tillsammans med offentliga och privata aktörer i Europas länder. Etableringen tros öka potentialen i området ytterligare.

”Det är positivt att fler parter samlas nära varandra. Stockholm är internationellt sett ganska litet, så förutsättningarna för ett tätt samarbete är goda. Dessutom ligger ju Karolinska Institutet, Stockholms Universitet, KTH och Handelshögskolan inom en radie om två kilometer.”

Näringslivet är viktigt för regionen

Martin Tegnér kommer senast från rollen som ansvarig för arbetet med utvecklad krisberedskap från pandemin. Där insåg han hur viktigt näringslivet är för bland annat sjukvården.

”Under pandemin arbetade jag med att skaffa skyddsmaterial, det blev tydligt för mig att vi är beroende av varandra, hade vi inte haft stöd från näringslivet hade vi inte kunnat få fram skyddsmaterialet. Jag är övertygad om att vi behöver samarbeta mer.”

En av målbilderna för regionen är att det ska bli enklare för nya bolag i branschen att etablera sig.

”Det ska vara enklare att förstå hur branschen fungerar och hur man kommer i kontakt med olika parter. Till syvende och sist handlar det om att rädda liv och bota sjukdomar, det är otroligt viktigt att vi ser till så att det finns ännu bättre förutsättningar för det.”

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev