Home Intervjuer Svenska life science-marknaden den mest aktiva i Europa

Svenska life science-marknaden den mest aktiva i Europa

Svenska life science-marknaden

Svenska life science-marknaden den mest aktiva i Europa

8 juli, 2022

Life science är en av Sveriges viktigaste näringar med snabb tillväxttakt och hög innovationsgrad. På tio år har branschens export ökat med 60 procent. BioStock reder ut vad det är som gör Sverige så framgångsrikt inom branschen och vad som krävs för fortatt tillväxt.

Life science är en viktig näring för svensk ekonomi. Enligt statistik från SCB är läkemedel idag den näst största exportvaran från Sverige med ett värde av 100 miljarder kronor och ett positivt handelsnetto på 47 miljarder kronor. Under de senaste tio åren har branschen ökat sin export från svenska produktionsanläggningar med 60 procent.

Regeringen har pekat ut sektorn som viktig för Sveriges utveckling och sedan 2014 är life science ett av regeringens mest prioriterade områden.

Johan Järte, kontaktperson på branschföreningen IML.

”Sverige ska vara en ledande life science-nation. Life science bidrar till att förbättra hälsa och livskvalitet hos befolkningen, säkerställa ekonomiskt välstånd, utveckla landet vidare som en ledande kunskapsnation och förverkliga Agenda 2030”, står det i regeringens strategi för life science.

Johan Järte är aktiv i flera bolag och är kontaktperson på branschföreningen IML, Innovativa Mindre Life science-företag. Han har varit verksam i den svenska life science-sektorn i drygt tjugo år.

Goda förutsättningar för kluster

– Sverige har utmärkt sig inom life science under alla år jag har varit med. Vi i Sverige är och har varit otroligt duktiga på att stimulera innovationer och att skapa bredd på området. En viktig styrka är att vi har skapat goda förutsättningar för kluster.

Johan Järte understryker vikten av kluster och hubbar för nystartade bolag.

– Jag sitter med ett bolag i AWL:s co-working-miljö på Karolinska Institutet, det är en miljö som är bra för nya företag. När man fått in lite pengar och kan komma i gång kan man sitta här, använda laboratoriet, man träffar personer från branschen, akademin och experter på patent till exempel.

Sverige har en god miljö för små nystartade företag enligt Johan Järte. Bland annat pekar han ut de rikliga stöden som Vinnova delar ut till nya innovationer.

– Det ger oss en bra bredd. Lärarundantaget har varit väldigt viktigt, det innebär att forskare kan gå in och patentera sina upptäckter, vilket universiteten uppmuntrar.

Sedan följer en tuff period för bolagen

Sedan kommer en svårare fas. När ett bolag väl kommit i gång och fått in startkapitalet går det ofta bra under en period. Men sedan startar den riktigt tuffa resan. Johan Järte har noterat att när ett bolag behöver göra en klinisk prövning eller en mer avancerad studie blir det genast svårare. Då krävs bredare finansiering och då projekt inom life science ofta har långt till marknaden är det inte särskilt många aktörer som är villiga att gå in med pengar.

– För ett flertal år sedan gjordes en undersökning som visade att mer än 50 procent av de nya bolagen inom life science hade som mest finansiering för nio månader framåt. Sverige är ett litet land med få privata investerare som kan gå in, det är tufft.

En del bolag väljer i den situationen att göra en notering.

– En del bolag går till marknaden för att kunna genomföra sina studier. Men många innovationer hamnar tyvärr på ”startup-kyrkogården” i det här stadiet om de inte lyckas få ihop tillräckligt med kapital. Sedan när kandidaten visar sig fungera och man är närmare marknaden, då kastar sig investerarna fram helt plötsligt.

Sverige har goda förutsättningar att fortsätta utmärka sig, men då behöver vi bli bättre på att ta vara på innovationerna menar Johan Järte.

– Vi är helt klart duktiga när det kommer till innovation och skapande. Vi har en innovationshöjd som heter duga och vi producerar enormt mycket forskning. Vi skulle bara behöva bli lite bättra på att ta hand om innovationerna.

Johan Järte hade gärna sett fler finansieringsmöjligheter.

– Vinnnova skulle till exempel kunna inrätta en finansieringsfond. I Danmark har man ett system med många stiftelser vilket är smart, då stannar innovationen i landet. Vi är bra på innovation i Sverige, men det är ofta en utländsk investerare som köper upp och tjänar stora pengar i stället för att Sverige tar tillvara på innovationen som vi redan lagt ned skattpengar på att stötta.

Sverige är en unik marknad

BioStock har även pratat med Adam Kostyál som är europeisk noteringschef på Nasdaq. Enligt honom är den svenska marknaden är den mest aktiva för life science i hela Europa just nu.

–  Det som är unikt är att marknaden stöttar små och medelstora bolag på ett sätt som andra europeiska marknader inte lyckats med, samtidigt som vi har flera stora aktörer också.

Adam Kostyál är positiv till att bolag har möjligheten att gå till marknaden tidigt.

– Bolagen här går ofta till marknaden i ett tidigare skede när de behöver ta in pengar för att ta sig vidare till nästa steg. Där har vi lyckats bättre än många andra marknader. Det är viktigt att börsen fortsätter att agera som en katalysator för riskkapital för framtida tillväxt.

Attraktivt även för internationella aktörer

Men det är inte bara tillgången till riskkapital som gör Sverige framgångsrikt. Det kunskapskluster som vuxit fram i Sverige gör marknaden attraktiv, även för internationella aktörer.

– Vi har ett välfungerande ekosystem i Sverige där det finns väldigt mycket kunskap om life science bland investerarna. Marknaden i Sverige är mycket mer aktiv än andra jämförbara marknader. Tyskland hade exempelvis 24 noteringar förra året, vi hade över 60. I och med att det svenska life science-klustret är så starkt är det många internationella aktörer som följer den svenska marknaden. Något som lockar internationella aktörer till Sverige är att man här kan notera bolag i väldigt olika skeden. Vi har sett att bolag från olika delar av Norden söker sig hit för att de tycker att det finns ett starkt kluster här kring Stockholm som fortsätter växa.

Sverige står sig bra i jämförelser med övriga Norden.

– Marknader som Helsingfors och Köpenhamn saknar aktiviteten vi ser här. Om du noterar ditt bolag vill du inte vara helt själv i din sektor, du vill vara bland andra jämförelsebolag så att du inte på egen hand måste utbilda marknaden.

Nu väntar utmaningar

När riskviljan nu tycks minska tror Adam Kostyál att den stora utmaningen blir att få bolagen och investerarna att komma överens om rätt värdering.

– Vi kan förvänta oss en tuff marknad framöver, både publikt och i onoterade miljöer. Vi kommer se många som behöver ta in pengar tidigare än tänkt och kanske till lägre värderingar. Det blir en stor utmaning att nå rätt värdering mellan bolag och investerare. Riskviljan kanske inte kommer vara lika stor, men det finns enorma möjligheter att investera till lägre värderingar än innan.

Adam Kostyál berättar att det finns flera bolag som visat intresse för att notera sig på marknaden, men som ju nu väljer att avvakta.

– Nu är det de noterade bolagen som tar in kapital med de nya noteringarna har stannat av lite.  Intresset finns kvar från både Sverige och Norden, men många vill vänta in rätt tillfälle.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev