Home Intervjuer Klaria inleder tredje samarbete med läkemedelsbolag och utvecklar sin affärsmodell

Klaria inleder tredje samarbete med läkemedelsbolag och utvecklar sin affärsmodell

Klaria inleder partnerskap med PharmaMar

Klaria inleder tredje samarbete med läkemedelsbolag och utvecklar sin affärsmodell

14 oktober, 2022

Läkemedelsbolaget fortsätter att sluta avtal baserade på den patenterade alginatplattformen. Den här gången gäller det ett samarbete med spanska PharmaMar, där en läkemedelskandidat baserat på en av PharmaMars substanser ska utvecklas. BioStock har pratat med Klarias vd Jesper Wiklund om vad samarbetet innebär för bolaget.

Det Uppsalabaserade läkemedelsbolaget Klaria utvecklar läkemedel med sin patenterade alginatfilmsplattform, som på ett säkert och effektivt sätt genomför läkemedelsleverans via munhålan. Målet är att få läkemedlet direkt in i blodomloppet via munslemhinnan och inte gå igenom magen.  På så sätt kan Klarias orala filmer ersätta sprutor och nässprayer.   Konceptet kan användas med olika läkemedelssubstanser och för närvarande har bolaget fem pågående projekt där man kombinerar alginatfilmen med redan validerade läkemedelssubstanser.

Partnerskap med PharmaMar

Nu lägger Klaria ännu ett projekt till listan och inleder ett samarbete med det spanska biopharmabolaget PharmaMar. Samarbetet syftar till att ta fram en alginatfilm där en PharmaMar-substans formuleras i Klarias alginatfilmsteknologi. Arbetet inleds med en ett år lång forskningsperiod där Klaria arbetar för att ta fram den nya filmen med PharmaMars substans. Om studien faller väl ut avser Klaria och PharmaMar att förhandla fram ett licensavtal som kommer att ge PharmaMar globala rättigheter till produkten.

PharmaMar är ett spanskt läkemedelsföretag med huvudkontor i Madrid. Bolaget som är noterat på den spanska börsen bedriver forskning, utveckling, tillverkning och marknadsföring av farmaceutiska läkemedel, framförallt för behandling av olika cancer.  PharmaMar är ett framgångsrikt Europeiskt biopharma bolag med försäljning under det första halvåret 2022 om 101,4 miljoner EURO.

Tre pågående utvecklingsavtal

För Klaria innebär det nya samarbetet att bolaget nu har tecknat totalt tre partneravtal. Förra året tecknades ett licensavtal med amerikanska Imbrium Therapeutics angående marknadsrättigheterna i USA till läkemedelskandidaten Adrenalin Aglinatfilm – ett avtal som innebar en initial upfront-betalning på 3,5 MUSD. Detta följde man sedan upp tidigare i våras med ett samarbete med tyska Fluimed, där Klaria ska ta fram en Alginatfilm med Fluimeds substans Sirolimus.  Klaria erhöll 10 Mkr i betalning av Fluimed för att utföra forskningen med mål att ta fram filmen, som också väntas ta ca ett år.  Strukturen på samarbetet med Fluimed liknar alltså den med PharmaMar.  Även med Fluimed avser partnerna att förhandla fram ett licensavtal som kommer att ge Fluimed globala rättigheter till produkten, givet att forskningen faller väl ut.

Klaria bedriver forskning och utveckling med målsättningen att formulera partnerns aktiva substans i Klarias egenutvecklade alginatfilmer inom samtliga samarbeten. Du kan läsa mer om Klarias samarbeten här.

VD:n kommenterar avtalet

BioStock har pratat med Jesper Wiklund, vd på Klaria, om det nya avtalet.

Jesper Wiklund, vd Klaria
Jesper Wiklund, vd Klaria

Jesper, vad innebär samarbetet med PharmaMar för Klaria?

– Detta är nu det tredje samarbetet vi har med läkemedelsbolag där vi jobbar med deras substanser.  Detta är en mycket lovande modell för Klaria. Istället för att investera vårt kapital i forskning är nu istället forskningen en inkomstkälla för Klaria.  Vi investerar inte något av vårt kapital i dessa projekt, tvärtom genererar vi intäkter.   I alla dessa samarbeten är målet att vi även att få milstoplsbetalningar vi olika kliniska framgångar och, viktigaste av allt, så kommer vi att ha del försäljningen när produkten kommer till marknad.  Det är därför ett sätt för oss att bygga en pipeline av läkemedelsproduker där vi dessutom tjänar pengar på vägen, istället för att hämta detta kapital från investerare vilket är det som utvecklingsbolag brukar göra.

Är det så att de framgångarna ni hade med bioekvivalensstudien med Sumatriptan Alginatfilm gör det lättare att hitta partners, eller är det faktumet att ni redan har andra samarbeten som lockar läkemedelsbolag att samarbeta med er?

– Det är bägge faktorer som är viktiga. Att vi kunde visa med Sumatriptan Alginatfilm att vår teknologi fungerar är förstås helt nödvändigt.  Sumatriptan Alginatfilm är beviset som alla läkemedelsbolag vill se, så kallad “clinical validation”. De faktum att vi redan har samarbeten gör det förstås lättare för andra bolag att jobba med oss, då det också är en stark “validation” av vår teknologi, våra patent och vår tekniska kunskap i vår forskingsorganisation.

Ni har ett licensavtal med Imbrium Therapeutics där ni har den strukturen med milstolpsbetalningar och royalties.   Med Fluimed och PharmaMar har ni inte det, där har ni ingått i ett samarbete som pågår i can ett år men ni har inte ett licensavtal.  Varför har ni valt att göra så? 

– Vi strukturerar dessa samarbeten som en tvästegs-raket. Det första steget är att forska i ca ett år där vi tar fram en film med partnerns substans som fungerar.  Vi får som sagt betalt för det arbetet.  Det är i detta steg vi befinner oss med Fluimed och PharmaMar.  Parallet som vi forskar förhandlar vi med vår partner om att ta fram ett licensavtal som ger dem rättigheten att sälja produkten. Det har vi idag med Imbrium Therapeutics.  Genom att dela upp detta i två steg går det fortare att komma igång.  Det tar lång tid att förhandla fram ett licensavtal vilket är anledningen till att vi gör detta parallet med forskningen.

PharmaMar har flera läkemedel på marknaden. Vilken av deras substanser är det ni kommer att jobba med?

– Vi ger inga detaljer nu om vilken substans vi jobbar med, detta för att vi ska kunna säkra patent och undvika att andra läkemedelsbolag uppmärksammar vad vi jobbar med.

Detta är det tredje samarbetsavtalet som ni tecknat på relativt kort tid. Hur ser det ut framöver? Kan vi vänta oss fler liknande samarbeten?

– Det har är en fantastisk affärsmodell för ett biotechbolag. Vi får betalt från första början i forskningsprojekten.  Vi arbetar med stora, professionella läkemedelsbolag och bygger upp en portfölj av kommersiella produkter.  Eftersom vi säljer först, innan vi startar arbetet, behöver vi inte forska i fem till tio år för att sedan hoppas att en partner vill ta en licens till vårt projekt – det är ju så de flesta biotechbolag jobbar idag.  Så ja, vi kommer att göra allt vi kan för att fortsätta att hitta ännu fler projekt där vi jobbar tillsammans med andra läkemedelsbolag.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev